22-12-2014 03:29:01
Ana Sayfa Çeşitli Küresel ısınma Başlıca Sera gazları

Sevgili TurkceBilgi.Org kullanıcısı, sizinle daha kaliteli zaman geçirek adına üyemiz olmanızı rica ederiz.

Başlıca Sera gazları
Doğal sera gazları (su buharı (H2O), CO2, CH4, N2O ve ozon (O3)) ile endüstriyel üretim sonucunda ortaya çıkan florlu bileşikler, atmosferdeki sera etkisini düzenleyen temel maddelerdir.UNFCCC Sözleşmesi, 1987 tarihli Birleşmiş Milletler Ozon Tabakasının Korunması Sözleşmesi Montreal Protokolü ile kontrol altına alınamayan bütün sera gazlarını içermektedir. Buna karşılık Kyoto Protokolü'nde 6 adet sera gazı kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır.    

*  Karbon dioksit (CO2 )
* Metan (CH4 )
* Diazot monoksit (N2O)
* Hidroflorokarbonlar (HFCs)
* Perflorokarbonlar (PFCs)
* Kükürt heksaflorid (SF6 )

Başlıca Sera gazları

Atmosferdeki karbon dioksit ve diğer sera gazlarının ulaştığı birikim düzeyi, sanayi devriminden bu yana hızla yükselmiştir. Atmosferdeki sera gazı birikimlerinin artmasına en başta fosil yakıt kullanımı, ormansızlaşma ve diğer insan etkinlikleri yol açmış; ekonomik büyümeyle nüfus artışı bu süreci daha da hızlandırmıştı.

Başlıca Sera gazları
 

Bu Konuya Yorum Yapabilirsiniz


Çeşitli - Küresel ısınma kategorisinde bulunan Başlıca Sera gazları başlıklı yazı sera gazları nelerdir , sera gazları ile ilgili makaleler , sera gazları ile çıkan haberler , sera gazlarıyla ilgili haberler , seralarda kullanılan ctp ürünleri , başlıca sera gazları , kükürt heksaflorid , kükürt heksaflorid nedir , kükürt heksaflorik nedir , sera gazları ile ilgili haberler , sera gazları küresel ısınma ve karbon ticareti , sera gazı ile ilgili haberler , n20 sera gazları konuları hakkında bilgi içermektedir.