18-12-2014 02:22:27
Ana Sayfa Coğrafya Genel Coğrafya Coğrafi Bölge, Bölüm Ve Yöre Kavramları - Coğrafi Bölgeleri Oluşturan Faktörler

Sevgili TurkceBilgi.Org kullanıcısı, sizinle daha kaliteli zaman geçirek adına üyemiz olmanızı rica ederiz.

Coğrafi Bölge, Bölüm Ve Yöre Kavramları - Coğrafi Bölgeleri Oluşturan Faktörler
Makale Sayfaları
Coğrafi Bölge, Bölüm Ve Yöre Kavramları
Coğrafi Bölgeleri Oluşturan Faktörler
Türkiye nin İdari Bölümleri

COĞRAFİ BÖLGELERİ OLUŞTURAN FAKTÖRLER
Bir coğrafi bölgenin sınırlarının belirlenmesinde birtakım özellikler dikkate alınır. Bu özellikleri iki ana grupta inceleyebiliriz:

    * Fiziki özellikler
    * Beşeri ve ekonomik özellikler

1. Fiziki özellikler
Bir coğrafi bölgeyi oluşturan fiziki özellikler arasında, bölgenin coğrafi konumu, yüzey şekilleri, iklim ve bitki örtüsü önemli yer tutar. Bölgelerin belirlenmesinde en önemli faktör, coğrafikonumdur. Bir bölgenin ülke içindeki yeri, komşu ülkelere, denizlere, ana yollara olan yakınlığı ona farklı özellikler kazandırır. Örneğin; Karadeniz Bölgesi, Karadeniz kıyıları boyunca uzanır. İç Anadolu Bölgesi'nin ise denize kıyısı yoktur. Bu nedenle Karadeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi arasında iklim, yerleşme ve ekonomik faaliyetler bakımından farklılıklar görülür.

Yüzey şekilleri, coğrafi bölgeleri oluşturan önemli özelliklerden biridir. Dağların yükseklikleri, uzanış doğrultuları veya ova ve platoların geniş yer kaplaması onu diğer bölgelerden ayırır. Örneğin; Karadeniz Bölgesi'nde dağlar kıyıya paralel olarak uzanır. Kıyılar fazla girintili çıkıntılı değildir. Dağlar, genel olarak kıyının hemen gerisinde yükseldiğinden kıyı ovaları dardır. Ege Bölgesi'nde ise dağlar kıyıya dik olarak uzanır ve kıyıları girintili çıkıntılıdır. Bölgedeki dağ sıraları arasında geniş çöküntü ovaları yer alır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en belirgin topoğrafik özelliği ise engebelerin çok az yer kaplamasıdır.

Coğrafi bölgelerin oluşmasında etkili olan diğer bir özellik, iklimdir. İklim; toprak yapısını, bitki örtüsünü, su kaynaklarını etkilediği gibi, nüfusun dağılışı ve ekonomik faaliyetler üzerinde etkilidir. Örneğin; Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesiminde etkili olan, nemli iklimin sayesinde bol yağış ve yıkanmış toprak isteyen ürünlerin yetişmesi, ormanların geniş yer kaplaması ve akarsuların bol su taşıması mümkün olmuştur.

2. Beşeri ve ekonomik özellikler
Coğrafi bölgeleri oluşturan beşeri ve ekonomik özelliklerin başında nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerin türü gelir. Bölgelerin fiziki özelliklerinin beşeri ve ekonomik faaliyetleri üzerinde büyük etkileri vardır. Örneğin; İç Anadolu Bölgesi'nde iklim özellikleri, tahıl tarımına uygundur. Plato ve ovalar geniş yer kapladığı için küçükbaş hayvancılık yaygındır. Nüfus, yağışın daha fazla olduğu alanlarda toplanmıştır.


 

Bu Konuya Yorum Yapabilirsiniz


Coğrafya - Genel Coğrafya kategorisinde bulunan Coğrafi Bölge, Bölüm Ve Yöre Kavramları - Coğrafi Bölgeleri Oluşturan Faktörler başlıklı yazı coğrafi bölgeleri oluşturan faktörler , ülkemizde coğrafi bölgeleri oluşturan faktörler , coğrafi faktör nedir , coğrafi bölgeleri oluşturan doğal faktörler , ülkemizdeki coğrafi bölgeleri oluşturan faktörler , coğrafi bölgeleri oluşturan ekonomik faktörler , ülkemizin il ilçe köy olarak idari bölümlere ayrılmasının nedenleri , bölgeleri oluşturan özellikler , coğrafi faktör , bölgeleri oluşturan faktörler , coğrafi faktörler , ülkemizin il ilçe ve köy olarak idari bölümlere ayrılmasının nedenleri , coğrafi bölgeleri oluşturan faktörler nelerdir konuları hakkında bilgi içermektedir.

 

En Son Yorumlananlar