22-12-2014 04:56:12
Ana Sayfa Edebiyat Dil Bilgisi DİL - KÜLTÜR İLİŞKİSİ

Sevgili TurkceBilgi.Org kullanıcısı, sizinle daha kaliteli zaman geçirek adına üyemiz olmanızı rica ederiz.

DİL - KÜLTÜR İLİŞKİSİ
Makale Sayfaları
DİL - KÜLTÜR İLİŞKİSİ
DİL VE KÜLTÜR
KÜLTÜR
Sözlük anlamıyla “1. Tarihî, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddî ve manevî değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere ilet¬mede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin, 2. Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü, 3. Muhakeme, zevk ve eleştirme yetenekle¬rinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi, 4. Bireyin kazan¬dığı bilgi, 5. Uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme, 6. Tarım” şeklinde tanımlanan kültürün farklı alanlar için değişik tanımları ve yorumları da vardır. Atatürk'ün ifadesiyle kültür; okumak, anlamak, görebilmek, görebil¬diğinden anlam çıkarmak, uyanık davranmak, düşünmek, zekayı terbiye etmektir.

Prof. Dr. Zeynep Korkmaz kültür konusunda şunları söyler: “Kültür, insanı öteki yaratıklardan ayıran, dolayısıyla da yalnızca insana vergi olan bir özelliktir. En ilkel topluluklardan başlayarak en gelişmiş insan topluluklarına varıncaya kadar, bütün toplumların kendilerine göre birer kültürlerinin bulunduğu inkâr kabul etmez bir gerçektir. Ne var ki, toplumların hayat karşısındaki tutum ve davranışları biribirinden farklı olduğu, yaşayışlarında, eğitim ve düşünce tarzlarında, yaratıcılıklarında biribirini tutmayan başkalıklar bulunduğu için bu başkalıklar, kültürleri toplumdan topluma değişik ve çeşitli yapılarda karşımıza çıkarmıştır. Bir kültür için vazgeçilmez önem taşıyan unsurlar, başka bir kültür için önemsiz sayılabilir. Toplumların ve dünyadaki milletlerin mozayik hâlindeki farklı görünümleri de genellikle kültür yapılarındaki bu farklılıktan kaynaklanmaktadır.”

Kültür, milletin fertleri arasında sosyal akrabalık bağını oluşturan (başta dil olmak üzere, tarih, din, örf ve âdetler, hukuk sistemi, müzik, güzel sanatlar, ekonomi, ahlâk anlayışı ve dünya görüşü... gibi) maddî ve manevî değerlerin tümüdür ve bu değerler kültürün başlıca unsurlarını oluşturur. Bunlar o milletin fertlerini birbirine bağlarken, diğer milletlerden ayırır; içeride birleştirici, dışarıya karşı ayırıcı rol üstlenir.
Bu açıklamalardan sonra kültürün özellikleri şöyle özetlenebilir:

Kültürün özellikleri

Kültür;
1. Millîdir,
2. Tarihîdir,
3. Özgündür,
4. Milletin ortak malıdır,
5. Canlı ve tabiî bir varlıktır,
6. Ahenkli bir bütündür,
7. Özü değiştirilemez.

Devletler; milletlerin kendilerini korumak, yaşatmak ve yükseltmek için kurdukları sosyal organizasyonlardır. Devletin varlığı milletle mümkündür. Milleti ayakta tutan, ona dinamizm ve ruh veren temel güç ise millî kültürdür. Bu tarihî ve sosyal gerçek, Atatürk'ün “Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür.” özdeyişinde veciz ifadesini bulmuştur.

Kültür, bir değerler bütünü, bir yaşama tarzıdır. Yüzyıllar içerisinde, bir milletin diğer milletlerden farklı olarak geliştirdiği duygu, düşünce ve hayat görüşü, kültür'dür. Kültür; gelenek ve görenekleri, hukuk sistemini, ahlâk anlayışını, dünya görüşünü içine alır.


 

Bu Konuya 19 Yorum Yapılmış

 
+4 #1 lütfenssr 13-10-2012 17:08
maddeler halinde yazamaz mısınız-
Alıntı
 
 
+8 #2 acillllllsen 19-10-2012 19:52
kompozisyon yazabilir misiniz
Alıntı
 
 
-2 #3 lütfeeeena m k liseli 29-09-2013 20:12
maddeler halinde yazamaz mısınız
Alıntı
 
 
-5 #4 madde maddeDrogba 30-09-2013 16:39
madde madde veya kısım kısım olursa daha iyi olur.
Alıntı
 
 
-4 #5 lazııımsanane 04-10-2013 21:57
maddeler halinde yapsanııııııııı ıııııızzzzzzzzz z
Alıntı
 
 
+5 #6 maddelr halinde dil ile kültürayşe gül 05-10-2013 15:58
Dil ile kültür arasındaki ilişkiyi şu şekilde özetleyebiliriz :
1. Dil ile kültür birbirini tamamlayan ayrılmaz bir bütündür
2. Kültür ve dil bir milletin en önemli ortak özelliklerinden dir
3. Kültür ve dil, toplumu oluşturan bireylerin iletişiminde önemli rol oynar
4. Bir toplumun oluşmasında ve ayakta kalmasında ortak dil ve kültürün önemli bir payı vardır
5. Hem dilin hem de kültürün kendine özgü kuralları ve özellikleri vardır
6. Dil ve kültür geçmiş ile gelecek arasında bir köprü vazifesi görür
7. Kültür ve dil bir toplumun yaşayış biçiminden önemli izler taşır
8. Dil ve kültür bir toplumun oluşmasında ve varlığını sürdürmesinde önemli etkendir
Alıntı
 
 
-2 #7 acil ?Volkan 09-10-2013 19:44
kimin makalesi bu acil ?
Alıntı
 
 
-1 #8 dil ile kültürnapcan ki 19-10-2013 15:53
Konuşma Dili ve Yazı Dili Arasındaki Farklar :

- Bir ülkede bir yazı dili varken birden fazla konuşma dili vardır.

- Konuşma dili doğaldır yazı dili yapma bir dildir.

- Yazı dilinde kurallar varken konuşma dilinde yoktur.

- Yazı dilinin kullanım sahası konuşma diline göre daha geniştir.

- Konuşma dili günlük hayatta farklılık gösterirken yazı dili göstermez.
Alıntı
 
 
+1 #9 ödevcengiz 21-10-2013 13:06
**arkadaşlar dil kültür ilişkisi içinde lehçe şive ve ağız argo varmıydı??**
Alıntı
 
 
0 #10 kültürefecan 22-10-2013 19:47
Her millet dilini ve kültürünü yüzyıllar boyunca yoğurur.tek on yoktan war eder...
Alıntı
 
 
0 #11 ödevim çok var !!!!!cansu 26-10-2013 15:40
dilin ve kültürün önemini belirten şahısların sözleri
Alıntı
 
 
+6 #12 tşkisimsiz 18-11-2013 20:05
Alıntılandı ayşe gül:
Dil ile kültür arasındaki ilişkiyi şu şekilde özetleyebiliriz :
1. Dil ile kültür birbirini tamamlayan ayrılmaz bir bütündür
2. Kültür ve dil bir milletin en önemli ortak özelliklerinden dir
3. Kültür ve dil, toplumu oluşturan bireylerin iletişiminde önemli rol oynar
4. Bir toplumun oluşmasında ve ayakta kalmasında ortak dil ve kültürün önemli bir payı vardır
5. Hem dilin hem de kültürün kendine özgü kuralları ve özellikleri vardır
6. Dil ve kültür geçmiş ile gelecek arasında bir köprü vazifesi görür
7. Kültür ve dil bir toplumun yaşayış biçiminden önemli izler taşır
8. Dil ve kültür bir toplumun oluşmasında ve varlığını sürdürmesinde önemli etkendir


çoook işime yaradı teşekkürler :D
Alıntı
 
 
-1 #13 öğeleresra 27-11-2013 15:50
acil dil anlatımında sanat nedir
Alıntı
 
 
-1 #14 Dil ile kültür arasındaki ilişkiyi şu şekilde özetleyebiliriz :esma 08-12-2013 17:55
1. Dil ile kültür birbirini tamamlayan ayrılmaz bir bütündür
2. Kültür ve dil bir milletin en önemli ortak özelliklerinden dir
3. Kültür ve dil, toplumu oluşturan bireylerin iletişiminde önemli rol oynar
4. Bir toplumun oluşmasında ve ayakta kalmasında ortak dil ve kültürün önemli bir payı vardır
5. Hem dilin hem de kültürün kendine özgü kuralları ve özellikleri vardır
6. Dil ve kültür geçmiş ile gelecek arasında bir köprü vazifesi görür
7. Kültür ve dil bir toplumun yaşayış biçiminden önemli izler taşır
8. Dil ve kültür bir toplumun oluşmasında ve varlığını sürdürmesinde önemli etkendir
BÖYLE SIRALAYABİLİRİZ
Alıntı
 
 
0 #15 Dil ile kültür arasındaki ilişkiyi şu şekilde özetleyebiliriz : GAMZENİN DEĞERİNİ BİLİNgamze 08-12-2013 17:56
1. Dil ile kültür birbirini tamamlayan ayrılmaz bir bütündür
2. Kültür ve dil bir milletin en önemli ortak özelliklerinden dir
3. Kültür ve dil, toplumu oluşturan bireylerin iletişiminde önemli rol oynar
4. Bir toplumun oluşmasında ve ayakta kalmasında ortak dil ve kültürün önemli bir payı vardır
5. Hem dilin hem de kültürün kendine özgü kuralları ve özellikleri vardır
6. Dil ve kültür geçmiş ile gelecek arasında bir köprü vazifesi görür
7. Kültür ve dil bir toplumun yaşayış biçiminden önemli izler taşır
8. Dil ve kültür bir toplumun oluşmasında ve varlığını sürdürmesinde önemli etkendir
Alıntı
 
 
-1 #16 ben istediğimi bulamadımgüzel olmuştafidan 26-12-2013 19:01
debilirmisiniz
dilin önemiyle ilgili bir kaç eserden alıntılar istiyorum dil ve anlatım ödevim yardım e
Alıntı
 
 
-1 #17 dil ve kültürAhmet 06-01-2014 10:58
ÇOK İYİDE DİL VE KÜLTÜR BENCE BİRBİRİNİ TAMAMLAYAMAZZ SİSCE NEDENN
Alıntı
 
 
0 #18 buradan ögrenebilirsinEsen 03-10-2014 14:24
O kadar yazıyı kim yazabilir ki madde halinde olmalı şöyle :D

1. Dil ile kültür birbirini tamamlayan ayrılmaz bir bütündür
2. Kültür ve dil bir milletin en önemli ortak özelliklerinden dir
3. Kültür ve dil, toplumu oluşturan bireylerin iletişiminde önemli rol oynar
4. Bir toplumun oluşmasında ve ayakta kalmasında ortak dil ve kültürün önemli bir payı vardır
5. Hem dilin hem de kültürün kendine özgü kuralları ve özellikleri vardır
6. Dil ve kültür geçmiş ile gelecek arasında bir köprü vazifesi görür
7. Kültür ve dil bir toplumun yaşayış biçiminden önemli izler taşır
8. Dil ve kültür bir toplumun oluşmasında ve varlığını sürdürmesinde önemli etkendir
Alıntı
 
 
-1 #19 dil millet kültürfatoş 14-10-2014 18:40
Dil-millet-kültür arasındaki ilişkiyi açıklar mısınız
Alıntı
 

Bu Konuya Yorum Yapabilirsiniz


Edebiyat - Dil Bilgisi kategorisinde bulunan DİL - KÜLTÜR İLİŞKİSİ başlıklı yazı dil ve kültür ilişkisi , dil ve kültür ilişkisi vikipedi , dil kültür ilişkisi , dil kültür ilişkisi vikipedi , dil ve kültür arasındaki ilişki , dil kültür ilişkisi kısaca , dil ile kültür arasındaki ilişki , dil kültür ilişkisi makale , dil ve kültür ilişkisi pdf , dil kültür millet ilişkisi , kültür eserleri dilin belli bir yer ve anda donmuş şekilleridir , dil ve kültür hakkinda bilgi , dil ve kültür ilişkisi hakkında bilgi konuları hakkında bilgi içermektedir.