21-12-2014 17:53:10
Ana Sayfa Edebiyat Dil Bilgisi DİL - KÜLTÜR İLİŞKİSİ - DİL VE KÜLTÜR

Sevgili TurkceBilgi.Org kullanıcısı, sizinle daha kaliteli zaman geçirek adına üyemiz olmanızı rica ederiz.

DİL - KÜLTÜR İLİŞKİSİ - DİL VE KÜLTÜR
Makale Sayfaları
DİL - KÜLTÜR İLİŞKİSİ
DİL VE KÜLTÜR

DİL VE KÜLTÜR
Dil, millî kültürün temel unsuru ve taşıyıcısıdır. Maddî-manevî kültürel değerlerin oluşmasında ve aktarılmasında dilin inkar kabul etmez bir rolü vardır. Edipler, kendi dönemlerindeki olayların, anlayışların, geleneklerin... izlerini ister istemez, yazılı veya sözlü olarak ortaya koydukları eserlerine yansıtırlar. Bu eserleri okuyan yeni nesil, kendi kültürünü, kendi değerlerini öğrenir ve sosyal bir miras olarak kendinden sonra gelenlere aktarır. Bütün bunlar dil sayesinde gerçekleştiği için dil ve kültür birbirini tamamlayan birbirinden ayrılmayan unsurlardır. Dil olmaksızın kültür aktarımı sınırlı kalır. Dil, geçmişi bugüne, bugünü yarına bağlar.

Ziya Gökalp. dili kültürün temel unsuru sayar. 0, bu görüşünde haklıdır. Zira dil, duygu ve düşüncenin âdeta kabıdır. Bir milletin bütün duygu ve düşünce hazinesi, dil kabına veya kalıbına dökülür ve bu dil kabı ile yerden yere, nesilden nesle aktarılır. Yazı, dilin sesini kaydeden bir vasıta olarak dilin bir parçasıdır. Fakat kültür. söz ile de bir millet arasına yayılır .  
Dil kültürün temeli olduğuna göre, bir milletin dil ile ifade ettiği sözlü. yazılı her şey kültür kavramına girer. Sabahtan akşama kadar evde. sokakta. çarşıda, iş yerinde konuşan halk, farkında olmadan dil tarlasını eker, biçer. Dilin duygu ve düşünce ile dolmasının sebebi, günlük hayata çok yakın olmasıdır.

Aslında dili yaratan hayat, daha doğrusu sosyal hayattır. Anne çocuğuna bir oyuncak verir: ” Bak sana otomobil getirdim “ der. Böylece çocuk. oyuncak otomobil ile beraber “ otomobil “ kelimesini öğrenir. Fakat dil her zaman böyle bir eşya gösterilerek  öğrenilmez. Bebek etrafında mânâsını anlamadığı birtakım sesler duyar. Zamanla onların bir şeye tekabül ettiğini öğrenir.
Dil deyince, konuşulan ve yazılan bütün kelime  ve cümleleri anlamak lâzımdır.Halk günlük hayatında kelimeleri menşelerine göre ayırmaz. Onu ilgilendiren, kelimelerin mânâsı, işe yaramasıdır. Bir bakkal dükkânında on dakika oturup halkı dinleyerek hangi kelimeleri kullandığını tespit edebilirsiniz.

İlle öztürkçe yazılmamış,” normal “, “ tabii “  yazılı bir mahsulde, bir gazete veya kitapta da bu işi yapabilirsiniz. ” Normal “  ve “ tabii “  konuşan halk gibi, “ normal “  ve “ tabii “ yazan bir yazar da kelimelerin menşeine değil mânâsına, nüansına ve işe yararlılığına önem verir .
Konuşma veya yazı dilinde kelimeleri, Türkçe, yabancı diye ayırmak “ normal “ veya “ tabii “ konuşma ve yazmaya aykırı bir davranıştır. Bu yapma tutumu kırıtkan kadınların hâl ve tavrında olduğu gibi derhal fark edersiniz. Böyle yapanlar dikkatlerini bahsedecekleri şeye verecekleri yerde belli kelimelere verirler. Onlar için önemli olan eşya, duygu ve düşünce değil, öztürkçe kelimelerdir. Bir yazan değerlendirirken, fikirlerine değil, kullandığı kelimelere bakarlar. Onlara göre öztürkçe kelime kullananlar iyi, kullanmayanlar kötüdür. Bu ölçüyü öztürkçeden önce yazılmış eserlere tatbik ederseniz, hepsi kötüdür. Fuzuli, Baki, Nedim, Şeyh Galib, Fikret, Akif, hattâ Yahya Kemal, Reşat Nuri bile... Böyle bir davranış tarzının ne kadar barbarca  olduğunu buna göre ölçebilirsiniz.

Her millet dilini ve kültürünü yüzyıllar boyunca yoğurur. Bu esnada o, akan bir nehir gibi, içinden geçtiği her topraktan bazı unsurları alır. Her medenî milletin konuşma ve yazı dili, karşılaştığı medeniyetlerden alınma kelime ve deyimlerle doludur. Bu bakımdan her milletin dili, o milletin çağlar boyunca yaşadığı tarihin âdeta özetidir. Dile bu gözle bakılırsa mânâ kazanır.
Batılı dil âlimleri, filologlar yazılı veya sözlü kültür  eserlerini incelerken, bir arkeolog gibi hareket ederler. Bir nevi “ dil arkeolojisi “ yaparlar. İlkin inceledikleri metnin tarihini tespite çalışırlar. Zira, her metin dil tarihinin bir kesitini verir. O kesitte, o anda bulunan ve o ana kadar dile girmiş olan her kelimenin, yerli, yabancı ayırmaksızın yazılışı, söylenişi, mânâsı dikkatle tespit edilir. Zira en küçük bir işaret, bir ses değişmesi, o kelime hatta bütün metnin, mânâsını değiştirebilir. Eğer Sümerce bir metinde Tanrı ve at kelimeleri Türkçe Tanrı ve at mânâlarına  geliyorsa, bu, bütün insanlık tarihine yeni bir gözle bakmayı gerektirir. Bundan dolayı dil âlimleri, filologlar eski metinleri incelerken kılı kırk yararlar .  Kelimelerin menşeleri onları dil ve kültür tarihi bakımından ilgilendirir. Göktürk harfleriyle yazılmış bir mezar taşında görülen Çince, Hintçe bir kelime, dil ve kültür tarihi bakımından önemli bir mânâ taşır. Türklere ait eski metinlerde sade Türkçe kelimelere önem vererek, yabancıları bir kenara atmak hem kültür kavramına, hem de ilmî düşünceye aykırıdır. Dili bir milletin medeniyet tarihinin aynası olarak inceleyenler, onda pek çok şey görürler.

Dil ile tarih ve kültür arasındaki münasebeti bilen bir kimse, dili tek başına almaz. Zira dilde her kelimenin yazılış, ses, şekil ve mânâsını tayin eden, tarih ve kültürdür. Yunus Emre'nin şiirlerinin dilini, yazıldığı devir ve çevreden ayrı  ele alamazsınız. Zira ağacın kökleri gelenek ile beraber , yetiştiği topraklara sımsıkı bağlıdır. Bu da gösterir ki, filolog sadece dilci değil, geniş kültürlü, kafası dil gibi hayatın bütün imkânlarına açık bir insan olmalıdır.

Kültür eserleri, dilin belli bir yer ve anda donmuş şekilleridir. Bu bakımdan onların abidelerden farkları yoktur. Kütüphaneler dil abidelerini toplayan müzelerdir. Dil, bir kap olduğuna göre onlara ” duygu, düşünce, hayal müzeleri “ demek gerekir. Biz eskiden yaşamış insanların hayat tecrübelerini, inanç ve değerlerini bu eserlerden öğreniriz. Aslında dili hem şekil, hem muhtevasıyla inceleyen filolojinin gayesi, insan kültürünü tanımaktır. Fakat bu görüşe ancak dil ile kültür arasındaki bağlantıyı görenler ulaşabilirler.

 

Bu Konuya 19 Yorum Yapılmış

 
+4 #1 lütfenssr 13-10-2012 17:08
maddeler halinde yazamaz mısınız-
Alıntı
 
 
+8 #2 acillllllsen 19-10-2012 19:52
kompozisyon yazabilir misiniz
Alıntı
 
 
-2 #3 lütfeeeena m k liseli 29-09-2013 20:12
maddeler halinde yazamaz mısınız
Alıntı
 
 
-5 #4 madde maddeDrogba 30-09-2013 16:39
madde madde veya kısım kısım olursa daha iyi olur.
Alıntı
 
 
-4 #5 lazııımsanane 04-10-2013 21:57
maddeler halinde yapsanııııııııı ıııııızzzzzzzzz z
Alıntı
 
 
+5 #6 maddelr halinde dil ile kültürayşe gül 05-10-2013 15:58
Dil ile kültür arasındaki ilişkiyi şu şekilde özetleyebiliriz :
1. Dil ile kültür birbirini tamamlayan ayrılmaz bir bütündür
2. Kültür ve dil bir milletin en önemli ortak özelliklerinden dir
3. Kültür ve dil, toplumu oluşturan bireylerin iletişiminde önemli rol oynar
4. Bir toplumun oluşmasında ve ayakta kalmasında ortak dil ve kültürün önemli bir payı vardır
5. Hem dilin hem de kültürün kendine özgü kuralları ve özellikleri vardır
6. Dil ve kültür geçmiş ile gelecek arasında bir köprü vazifesi görür
7. Kültür ve dil bir toplumun yaşayış biçiminden önemli izler taşır
8. Dil ve kültür bir toplumun oluşmasında ve varlığını sürdürmesinde önemli etkendir
Alıntı
 
 
-2 #7 acil ?Volkan 09-10-2013 19:44
kimin makalesi bu acil ?
Alıntı
 
 
-1 #8 dil ile kültürnapcan ki 19-10-2013 15:53
Konuşma Dili ve Yazı Dili Arasındaki Farklar :

- Bir ülkede bir yazı dili varken birden fazla konuşma dili vardır.

- Konuşma dili doğaldır yazı dili yapma bir dildir.

- Yazı dilinde kurallar varken konuşma dilinde yoktur.

- Yazı dilinin kullanım sahası konuşma diline göre daha geniştir.

- Konuşma dili günlük hayatta farklılık gösterirken yazı dili göstermez.
Alıntı
 
 
+1 #9 ödevcengiz 21-10-2013 13:06
**arkadaşlar dil kültür ilişkisi içinde lehçe şive ve ağız argo varmıydı??**
Alıntı
 
 
0 #10 kültürefecan 22-10-2013 19:47
Her millet dilini ve kültürünü yüzyıllar boyunca yoğurur.tek on yoktan war eder...
Alıntı
 
 
0 #11 ödevim çok var !!!!!cansu 26-10-2013 15:40
dilin ve kültürün önemini belirten şahısların sözleri
Alıntı
 
 
+6 #12 tşkisimsiz 18-11-2013 20:05
Alıntılandı ayşe gül:
Dil ile kültür arasındaki ilişkiyi şu şekilde özetleyebiliriz :
1. Dil ile kültür birbirini tamamlayan ayrılmaz bir bütündür
2. Kültür ve dil bir milletin en önemli ortak özelliklerinden dir
3. Kültür ve dil, toplumu oluşturan bireylerin iletişiminde önemli rol oynar
4. Bir toplumun oluşmasında ve ayakta kalmasında ortak dil ve kültürün önemli bir payı vardır
5. Hem dilin hem de kültürün kendine özgü kuralları ve özellikleri vardır
6. Dil ve kültür geçmiş ile gelecek arasında bir köprü vazifesi görür
7. Kültür ve dil bir toplumun yaşayış biçiminden önemli izler taşır
8. Dil ve kültür bir toplumun oluşmasında ve varlığını sürdürmesinde önemli etkendir


çoook işime yaradı teşekkürler :D
Alıntı
 
 
-1 #13 öğeleresra 27-11-2013 15:50
acil dil anlatımında sanat nedir
Alıntı
 
 
-1 #14 Dil ile kültür arasındaki ilişkiyi şu şekilde özetleyebiliriz :esma 08-12-2013 17:55
1. Dil ile kültür birbirini tamamlayan ayrılmaz bir bütündür
2. Kültür ve dil bir milletin en önemli ortak özelliklerinden dir
3. Kültür ve dil, toplumu oluşturan bireylerin iletişiminde önemli rol oynar
4. Bir toplumun oluşmasında ve ayakta kalmasında ortak dil ve kültürün önemli bir payı vardır
5. Hem dilin hem de kültürün kendine özgü kuralları ve özellikleri vardır
6. Dil ve kültür geçmiş ile gelecek arasında bir köprü vazifesi görür
7. Kültür ve dil bir toplumun yaşayış biçiminden önemli izler taşır
8. Dil ve kültür bir toplumun oluşmasında ve varlığını sürdürmesinde önemli etkendir
BÖYLE SIRALAYABİLİRİZ
Alıntı
 
 
0 #15 Dil ile kültür arasındaki ilişkiyi şu şekilde özetleyebiliriz : GAMZENİN DEĞERİNİ BİLİNgamze 08-12-2013 17:56
1. Dil ile kültür birbirini tamamlayan ayrılmaz bir bütündür
2. Kültür ve dil bir milletin en önemli ortak özelliklerinden dir
3. Kültür ve dil, toplumu oluşturan bireylerin iletişiminde önemli rol oynar
4. Bir toplumun oluşmasında ve ayakta kalmasında ortak dil ve kültürün önemli bir payı vardır
5. Hem dilin hem de kültürün kendine özgü kuralları ve özellikleri vardır
6. Dil ve kültür geçmiş ile gelecek arasında bir köprü vazifesi görür
7. Kültür ve dil bir toplumun yaşayış biçiminden önemli izler taşır
8. Dil ve kültür bir toplumun oluşmasında ve varlığını sürdürmesinde önemli etkendir
Alıntı
 
 
-1 #16 ben istediğimi bulamadımgüzel olmuştafidan 26-12-2013 19:01
debilirmisiniz
dilin önemiyle ilgili bir kaç eserden alıntılar istiyorum dil ve anlatım ödevim yardım e
Alıntı
 
 
-1 #17 dil ve kültürAhmet 06-01-2014 10:58
ÇOK İYİDE DİL VE KÜLTÜR BENCE BİRBİRİNİ TAMAMLAYAMAZZ SİSCE NEDENN
Alıntı
 
 
0 #18 buradan ögrenebilirsinEsen 03-10-2014 14:24
O kadar yazıyı kim yazabilir ki madde halinde olmalı şöyle :D

1. Dil ile kültür birbirini tamamlayan ayrılmaz bir bütündür
2. Kültür ve dil bir milletin en önemli ortak özelliklerinden dir
3. Kültür ve dil, toplumu oluşturan bireylerin iletişiminde önemli rol oynar
4. Bir toplumun oluşmasında ve ayakta kalmasında ortak dil ve kültürün önemli bir payı vardır
5. Hem dilin hem de kültürün kendine özgü kuralları ve özellikleri vardır
6. Dil ve kültür geçmiş ile gelecek arasında bir köprü vazifesi görür
7. Kültür ve dil bir toplumun yaşayış biçiminden önemli izler taşır
8. Dil ve kültür bir toplumun oluşmasında ve varlığını sürdürmesinde önemli etkendir
Alıntı
 
 
-1 #19 dil millet kültürfatoş 14-10-2014 18:40
Dil-millet-kültür arasındaki ilişkiyi açıklar mısınız
Alıntı
 

Bu Konuya Yorum Yapabilirsiniz


Edebiyat - Dil Bilgisi kategorisinde bulunan DİL - KÜLTÜR İLİŞKİSİ - DİL VE KÜLTÜR başlıklı yazı dil ve kültür ilişkisi , dil ve kültür ilişkisi vikipedi , dil kültür ilişkisi , dil kültür ilişkisi vikipedi , dil ve kültür arasındaki ilişki , dil kültür ilişkisi kısaca , dil ile kültür arasındaki ilişki , dil kültür ilişkisi makale , dil ve kültür ilişkisi pdf , dil kültür millet ilişkisi , kültür eserleri dilin belli bir yer ve anda donmuş şekilleridir , dil ve kültür hakkinda bilgi , dil ve kültür ilişkisi hakkında bilgi konuları hakkında bilgi içermektedir.