Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

Yönelme Hâl Eki (-e )

* İsimleri fiillere, bazen de edatlara bağlar.
 Yönelme hâlinde, ismin belirttiği kavrama yöneliş, dönme söz konusudur.
okul-a git, ev-e dön...
 
* Eklendiği kelimelere farklı anlamlar katar ve değişik anlam ilişkileri kurar.
 
* Yönelme, yaklaşma, ulaşma bildirir. Bu eki alan kelimeler cümlede dolaylı tümleç ve yüklem olabilir:
Bugün okula gitti.
Benim itirazım yapılan haksızlığa. (haksızlığadır: yüklem)
 
Fiyat, araç ile anlamı katar:
Kitabı bin liraya aldı. (karşılığında)
Bu iş kaç paraya olur?
 
* Zaman bildirir, zarf tümleci yapar:
Bu iş sabaha biter.
Haftaya size gelelim.
 
* Yer bildirir:
Bizi karşılamak için kapıya geldi.
 
* İsimleri edatlara bağlar:
Akşama kadar okulda ders çalıştık.
Sabaha karşı varırız.
Yaşına göre ağır bir işte çalışıyordu.
 
* Deyim kurar:
Ağzına geleni söyler.
İşleri yoluna koymak
Başına buyruk.
Başa gelen çekilir.
Çok cana yakın bir çocuktu.
 
* İçin, aitlik, amaç ilgisi kurar:
Bunu size aldık. (sizin için)
Sana bir iyilik düşünüyorlar. (senin için)
Annesini görmeye gitti.
 
* İkilemeler kurarak durum bildirir:
Otobüse nefes nefese yetiştiler.
İki ahbap kafa kafaya vermiş...
 
* “-an, -en” sıfat-fiil ekleriyle birleşerek abartma anlamı veren ikilemeler kurar:
Soran sorana,
geçen geçene,
giden gidene...
 
* Şekilce çekimli fiil olan fakat fiil özelliğini kaybetmiş söz gruplarına gelir:
Geçmiş olsuna gitti. (demeye)

10 Yorum - Senin Görüşün Nedir?

 1. #1 yönelme durumu
  -
  eda deniz
  -
  20-04-2013 21:48:38 -5

  vapura bindim.
  Ağlayan bebeye süt verdi.

 2. #2 yönelme durumu
  -
  mustafa kısa
  -
  29-10-2013 19:50:06 -14

  vopura bende bindim
  ağzına süt verdim

 3. #3 yönelme durumu
  -
  123456
  -
  25-12-2013 19:05:38 -6

  okulA neden gelmedin ?

 4. #4 aa
  -
  aaa
  -
  21-02-2014 20:39:34 -6

  tek kelime şeklinde gerek

 5. #5 yönelme durumu
  -
  leyla
  -
  04-05-2014 16:20:41 0

  çiçekleri bize getirir misiniz?

 6. #6 -i ve -e hali
  -
  Cem
  -
  06-06-2014 02:41:51 0

  Lütfen beni maruz görün. Bir sorum olacaktı. Anlattıklar(ı)n(ı) kelimesinde ki birinci i'nin -i hali olduğunu düşünüyorum ama ikinci i'nin ne olduğunu çözemedim. Oda mı -i hali? Yoksa -e hali mi? Lütfen yardımcı olun.

 7. #7 Özel durumlar
  -
  musa
  -
  23-06-2014 12:37:59 +1

  Sayın öğretmenlerim,
  "Samsun'a gittim" cümlesinde tırnak ve "a" doğru yerde yazılmıştır. Samsun'a giden biri için sorun yok. Fakat Adapazarı için bir sorun var. Adapazarı'a mı yoksa Adapazarı'na mı olacak.
  İkinci bir sorum da "İstanbul'da uzay çıkartması" şeklinde bir yazımda problem yok. Ama yer Kırklareli olunca sorun yaşıyorum. Kırklareli'de mi yoksa Kırklareli'nde mi olacak bilemiyorum. Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum.

 8. #8 yönelme hal eki
  -
  mal
  -
  07-11-2014 15:05:20 0

  A ve E kullanılır

 9. #9 yönelme eki
  -
  fahri
  -
  11-11-2014 20:13:28 0

  Ağzına geleni söyler Sabaha karşı varırız

 10. #10 yönelme eki
  -
  fahri
  -
  11-11-2014 20:20:29 -2

  Deyim kurar:
  Ağzına geleni söyler.
  İşleri yoluna koymak
  Başına buyruk.
  Başa gelen çekilir.
  Çok cana yakın bir çocuktu.

  * İçin, aitlik, amaç ilgisi kurar:
  Bunu size aldık. (sizin için)
  Sana bir iyilik düşünüyorlar. (senin için)
  Annesini görmeye gitti.

  * İkilemeler kurarak durum bildirir:
  Otobüse nefes nefese yetiştiler.
  İki ahbap kafa kafaya vermiş...

  * “-an, -en” sıfat-fiil ekleriyle birleşerek abartma anlamı veren ikilemeler kurar:
  Soran sorana,
  geçen geçene,
  giden gidene...

  * Şekilce çekimli fiil olan fakat fiil özelliğini kaybetmiş söz gruplarına gelir:
  Geçmiş olsuna gitti. (demeye)

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0