22-12-2014 23:26:43

Sevgili TurkceBilgi.Org kullanıcısı, sizinle daha kaliteli zaman geçirek adına üyemiz olmanızı rica ederiz.

Şehrengiz
Divan edebiyatında bir kenti ve o kentin oğlanlarının güzelliklerini anlatan eserlerdir. Daha çok klasik mesnevi biçiminde kaleme alınan bu yapıtlarda tevhid, münacaat, na't gibi Allah'ı, O'nun birliğini ve Hz. Muhammed'i anlatan kısımlara rastlanmaz. Bu eserlerin başında kentle ilgili çok genel bilgiler verilir ve kente övgü düzülür. Bazen bahar ve doğa betimlemeleri yapıldıktan sonra sonra bir şehirdeki güzel oğlanlarin bir veya iki beyitlik tanımlari verilir. Bu güzel oğlanlar güzellikleriyle şehri birbirine kattıklarından eserlere 'Şehr-engiz', yani Şehir Karıştıran denilmiştir. Divan edebiyatında ilk şehrengizi yazan Priştineli Mesihi'dir. On altıncı yüzyılın başında başlayan ve kısa zamanda çok yayılan şehrengiz geleneği on sekizinci yüzyılda sona ermiştir.
 

Bu Konuya Yorum Yapabilirsiniz


Edebiyat - Divan edebiyatı kategorisinde bulunan Şehrengiz başlıklı yazı sehrengiz , şehrengiz edebiyat , divan edebiyatında şehrengiz , sehrengiz sairleri , edebiyatta şehrengiz , şehr-engiz , sehrengez , edebiyat şehrengiz , şehrengiz yazan şairler , şehrengi̇zz , şehrengizz , şehr- engiz , şeyhrengiz konuları hakkında bilgi içermektedir.

 

En Son Yorumlananlar