22-12-2014 10:35:56

Sevgili TurkceBilgi.Org kullanıcısı, sizinle daha kaliteli zaman geçirek adına üyemiz olmanızı rica ederiz.

Mali Bilanço


Mali yasalar ve bu yasaların koyduğu kural ve müeyyideler (yaptırımlar) gözönünde tutularak düzenlenen bilançodur. "Vergi Bilançosu" da denilmektedir. Mali bilançonun düzenlenmesinde ilgili yasa hükümlerine uyulması zorunludur. Çünkü, vergiye konu olan ticari kazancın saptanabilmesi, yasa maddelerinin uygulanmasıyla mümkündür.

Mali bilançonun hazırlanmasında bina, demirbaş, mal, esham ve tahvilat gibi birçok iktisadi değerlerin evalüe edilmesi ve yine karşılık ve amortisman ayrılması Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılır.
 

Bu Konuya Yorum Yapabilirsiniz


Ekonomi - Genel Ekonomi Kavramları kategorisinde bulunan Mali Bilanço başlıklı yazı mali bilanço , mali bilançolar , mali bilanço ticari bilanço , mali bilanço makalesi , net satış hasılatı ile mali bilanço arasındaki fark , mali bilanço bilgileri , mali bilanço? , türkçe bilanço , bilanço makale , net satışlar ve mali bilanco , bilanco bilgi , ticari bilançoların mali bilanço , ticari ve mali bilançolar konuları hakkında bilgi içermektedir.