21-12-2014 15:50:14
Ana Sayfa Ekonomi Muhasebe İşletme İçi İşlemleri Kanıtlayıcı Belgeler

Sevgili TurkceBilgi.Org kullanıcısı, sizinle daha kaliteli zaman geçirek adına üyemiz olmanızı rica ederiz.

İşletme İçi İşlemleri Kanıtlayıcı Belgeler
İşletmenin Özelliğine göre zorunlu olmayıp isteğe bağlı olarak düzenlenen belgelerdir.
Muhasebe Fişleri :
1- Kasa Tahsil Fişi : Kasaya giren paralar bu fişe kaydedilir. Amaç paranın nereden geldiğini izlemektir.
2- Kasa Tediye (Ödeme) Fişi : Kasadan çıkan paralar bu fişe kaydedilir. Amaç paranın ne amaçla çıktığını izlemektir.
3- Mahsup Fişi : Kasa ile ilgili olmayan işlemler bu fişe kaydedilir. Amaç Kasa ile ilgili olmayan işlemlerin giriş ve çıkışlarını izlemektir.

1. BİRİNCİ SINIF TÜCCARLAR : Aşağıdaki tüccarlar birici sınıfa dahildirler. (V.U.K. 177. Md.)
a- Yıllık alımlarının tutarı 22.000.000.000. TL. yi veya satışları tutarı 27.000.000.000 TL yi aşanlar .
b- Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıpta bir yıl içinde elle ettikleri gayrisafi iş hasılatı 11.000.000.000 TL 'yi aşanlar. (Otel, Otobüs işl. Berber vs..)
c- 1 ve 2 numaralı bentlerdeki yazılı işlerin birlikte yazılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 22.000.000.000 TL yi aşanlar.
d- Her türlü Ticaret şirketleri ( Kolletif, Komandit, Limitet, Anonim)
e- Kurumlar Vergisine tabii olan diğer Tüzel Kişiler.(Kooperatifler,)
f- İsteğe Bağlı olarak Bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler.

2. İKİNCİ SINIF TÜCCARLAR : Aşağıdaki tüccarlar ikinci sınıfa tabilerdir.
a- V.U.K.'nun 177 Maddesinde yazılı olanların dışında kalanlar.
b- Yeniden işe başlayan tüccarlar yıllık iş hacimlerine göre sınıflandırılıncaya kadar ikinci sınıf tüccarlar gibi hareket edebilirlir.
 

Bu Konuya Yorum Yapabilirsiniz


Ekonomi - Muhasebe kategorisinde bulunan İşletme İçi İşlemleri Kanıtlayıcı Belgeler başlıklı yazı işletme içi işlemleri kanıtlayıcı belgeler , ekonomi haberleri muhasebe isleri ile ilgili , isletme ici islemlerde kullanilan belgeler , işletme içi kanıtlayıcı belgeler , işletme için kanıtlayıcı belgeler , işletme işi kanıtlayıcı belgeler , işletme iç belgeleri , işletme içi işlemleri kanıtlayıcı , muhasebede işletme içi işlemleri kanıtlayıcı belgeler , 3- işletme içi işlemleri kanıtlayıcı belgeler , i , işletme içi kanıtlayıcı , işletme içi satış konuları hakkında bilgi içermektedir.