Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

Gelir dağılımı ve yoksulluk

Bu hafta başında TÜİK'in yaptığı 2005 yılına ilişkin Hanehalkı Bütçe Araştırması'na dayalı olarak çok önemli iki veri seti yayımlandı. Bunlardan ilki 2005 yılı gelir dağılımı araştırması, ikincisi de yoksulluk araştırması.Her şeyden önce yıllar yılı gelir dağılımı araştırmaları yapmamış ve yapsa bile açıklamamış konumdan çıktığımız için bu açıklamaları çok önemsediğimizi vurgulayalım. Bir ekonomide refahın yaygınlaşmasının ölçüsü gelir dağılımının düzelmesine bağlı olduğu halde elde edilen sonuçlar siyasetçilerin işine gelmediği için geçmişte bu konuyu araştırmaktan hep uzak kaldık. Son yıllarda bu araştırmanın her yıl yapılması ve yayımlanır hale gelmesiyle gelir dağılımının ne yönde değiştiğini izleyebilir konuma geldik. Bunun çok önemli bir aşama olduğunu vurgulamakta yarar var.
Gelir dağılımı adaletini ölçmekte kullanılan ekonomi aracı Gini katsayısı adı verilen bir ölçü. Gini katsayısı 0 ile 1 arasında değer alıyor ve sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımı daha adaletli hale geliyor. 1994 yılında yapılan gelir dağılımı araştırmasında Gini katsayısı 0.49 gibi çok yüksek bir orandaydı. Zaman içinde gelir dağılımı düzelmeye başladı ve 2002 yılında katsayı 0.44'e, 2003 yılında 0.40'a, 2004 yılında 0.40'a düştü. TÜİK'in 2005 yılı için açıkladığı araştırma sonuçlarına göre Gini katsayısı 0.38'e gerilemiş bulunuyor. Yani Türkiye'de gelir dağılımı hâlâ çok bozuk olmasına karşın en azından düzelme eğilimi içinde bulunuyor.
2005 yılı hanehalkı bütçe anketi sonuçlarından çıkarılan yoksulluk çalışmasının sonuçları, GSMH'mızın ve dolayısıyla kişi başına düşen gelirimizi beş yılda neredeyse iki kat artırmuş olmamıza karşın, yoksulluk sınırında yaşayan insan sayımızın çok fazla olduğunu göstermesidir. TÜİK, 2005 yılında dört kişilik bir hanenin aylık açlık sınırını 190, yoksulluk sınırını ise 487 YTL olarak kabul etmiş ve araştırmayı buna göre yapmıştır. Buna göre Türkiye'de açlık sınırının altında yaşayan kişilerin nüfusa oranı yüzde 0.87 (yani yüzde 1'in altında), yoksulluk sınırının altında yaşayanların oranı ise yüzde 20.5'tir. 2004 yılında bu oranlar sırasıyla yüzde 1.29 ve yüzde 25.6 idi. Yani burada da tıpkı gelir dağılımı adaletsizliğinde olduğu gibi düzelme söz konusudur. Buna karşılık ülke nüfusunun dörtte birinin hâlâ yoksulluk sınırı altında yaşaması son derecede acı verici bir konudur.
Bu sonuçlar Türkiye'nin açlık sorununu çözmeye yaklaşmış ama yoksulluk sorununu çözmek için henüz çok çaba göstermesi gereken bir ülke olduğunu gösteriyor.
Dünya Bankası'nın 2004 yılı verilerine göre yaptığı yoksulluk araştırmasında Türkiye'de bu oran yüzde 25 olarak gösterilmişti. Bu araştırmada yer alan ülkeler arasında örneğin Yunanistan'da yoksulluk oranı sıfır, Rusya'da yüzde 8, Brezilya'da yüzde 22, Çin'de yüzde Hindistan'da yüzde 47 ve Çin'de yüzde 81 idi.
Bu karşılaştırmaya bakarak durumu değerlendirdiğimizde Türkiye'nin bir önceki yıla göre durumunu biraz düzeltmiş olduğunu görüyoruz. Bunu asla küçümsememek gerekir. Buna karşılık Yunanistan ve Rusya'ya baktığımızda da durumumuzun pek parlak olmadığını ve daha yapmamız gereken çok şey olduğunu görüyoruz.

Mahfi Eğilmez 28.12.2006 Radikal

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0