19-12-2014 18:12:25
Ana Sayfa Kim Kimdir? C Cemşid ü Hurşid

Sevgili TurkceBilgi.Org kullanıcısı, sizinle daha kaliteli zaman geçirek adına üyemiz olmanızı rica ederiz.

Cemşid ü Hurşid
İranlı şair Salman Saveci'nin aynı adlı yapıtının genişletişmiş çevirisi olan, Cemşîd ü Hurşîd, ünlü 14. yüzyıl divan şairi Ahmedî'nin belki de en çok tanınan eseridir. Ahmedî'nin bu ünlü mesnevisi beş bin beyitliktir. Eserden bir beyit: Didi kim derdümün yokdur keranı- Nice takrir ideyim ben anı

Ahmedî'nin bir de divanı olup, değeri İskender-nâme'sine nisbetle daha yüksektir; sekiz bin beyitten fazla olan bu divanda şiirin muhtelif şekillerini havi manzumeler görülür; yine Ahmedî'nin beş bin beyitli Cemşid ü Hurşid isimli manzumesi, Çin hükümdarının oğlu Cemşid ile Rum kayserinin kızı Hurşid arasındaki âşikane macerayı tasvir etmektedir; gerek bu eserini ve gerek Tervîhü'l-Ervâh adındaki tıbba dair manzum ve mufassal telifini Emîr Süleyman Çelebi'nin emriyle kaleme almıştır.
 

Bu Konuya Yorum Yapabilirsiniz


Kim Kimdir? - C kategorisinde bulunan Cemşid ü Hurşid başlıklı yazı cemşid ü hurşid , cemsid kimdir , cemşid ü hurşid yazarı kimdir , cemşid ü hurşid kimdir , cemşid ü hurşid hakkında kısa bilgi , cemşid ü hurşid kimin , cemşidi hurşit kimin eseri , cemşid ü hurşid mesnevisi , cemşid ü hurşid kimin eseridir , cemşid ü hurşid kimin eseri , cemşidi hurşit kimdir , cemşidi hursit kimin , cemşit kimdir konuları hakkında bilgi içermektedir.