22-12-2014 13:28:45
Ana Sayfa Kim Kimdir? K Konfüçyüs - KONFÜÇYÜS VE ESKİ YUNAN

Sevgili TurkceBilgi.Org kullanıcısı, sizinle daha kaliteli zaman geçirek adına üyemiz olmanızı rica ederiz.

Konfüçyüs - KONFÜÇYÜS VE ESKİ YUNAN
Makale Sayfaları
Konfüçyüs
DENGE FELSEFESİ VE CHOU HANEDANLIĞI
AHLAK VE JEN
BİLGİ VE İNSAN
ADLARIN DÜZELTİLEMESİ
KONFÜÇYÜS VE ESKİ YUNAN
KONFÜÇYÜSÇÜLÜĞÜN TARİHİ SERÜVENİ
SEÇMELER
KONFÜÇYÜS VE ESKİ YUNAN

KonfüçyüsKonfüçyüsçü düşünce ile eski Yunan'da, M.Ö. 6.-5. yüzyıllarda ortaya çıkan Sokrates öncesi filozoflarının kimi düşüncesi' arasında büyük benzerlikler vardır. Bu filozoflardan Anaximenes (M.Ö. 585-528) insan ruhu ile doğanın, bir bütün olarak, tek bir ortamı paylaştığını öğretmişti; Pythagoras (M.Ö. 571-496) tinsel saflığı korumak üzere töremleştirilmiş davranış biçimleri geliştirmişti; matematikle kavranan göksel uyum ile insan ruhu arasında bir ahenk olması gerektiğini düşünürdü; Herakleitos ise (M.Ö. doğumu yaklaşık 504-501) Logos düşüncesini, bir tür evrensel adaleti ya da denkliği korumaya yarayan, dengeli geliş gidiş ilkesini atmıştı ortaya.

Konfüçyüs'ün kişiliği, alçakgönüllü bilgeliği, kendini öğretmeye adayışı, Sokrates'in benzer özellikleriyle karşılaştırıla gelmiştir; Sokrates'in altın kuralı, "kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma" diyen kural, ahlakçıların genel geçer kurallarından biridir.

Konfüçyüs metafizik kurgulamalar geliştirmekle uğraşmamıştı; insan bilgisinin doğasına ya da olanağına ilişkin bir kuram da geliştirmemişti. Ama yine de, insan zekasının bilme iddiasında olduğu şeylerin sınırları konusunda duyarlıydı. Dolayısıyla deneysel bilgi sayılacak bilgilere dayanma güvencesine sahip olmayan savları ortaya atmaktan kaçınırdı. Bir keresinde, karşısında düşüncesizce konuşan birine "efendi olanın bilgisiz olduğu konuda hiçbir kanı bildirmemesi beklenir" demişti. Tzu-lu'ya da şunları söyler: "Sana bilmenin ne olduğunu söyleyeyim mi? Bildiğin zaman bildiğini, bilmediğinde de bilmediğini söylemek, işte bilgi budur."

 

Bu Konuya Yorum Yapabilirsiniz


Kim Kimdir? - K kategorisinde bulunan Konfüçyüs - KONFÜÇYÜS VE ESKİ YUNAN başlıklı yazı denge felsefesi , chou hanedanlığı , yunanlılar neye tapar , konfüçyus ahlak , chou kimdir , denge felsefesi ve chou hanedanlığı , konfiçyuz , "denge felsefesi" , çin denge felsefesi , konfiçyus kim ve sözlükleri , choular kimdir , konfiçyus bilgi , sana yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma türkçebilgi konuları hakkında bilgi içermektedir.