19-12-2014 23:26:58
Ana Sayfa Kimya Analitik Kimya Asit ve Bazlar - Kuvvetli Asit ve Zayıf Asit Bulunan Bir Çözeltinin Kuvvetli Bazla Titrasyonu

Sevgili TurkceBilgi.Org kullanıcısı, sizinle daha kaliteli zaman geçirek adına üyemiz olmanızı rica ederiz.

Asit ve Bazlar - Kuvvetli Asit ve Zayıf Asit Bulunan Bir Çözeltinin Kuvvetli Bazla Titrasyonu
Makale Sayfaları
Asit ve Bazlar
Suda Asit ve Baz Dengeleri
Suyun İyonlaşma Sabiti ve pH
Kuvvetli Asitler ve Kuvvetli Bazların pH
Zayıf Asitler ve Zayıf Bazların  pH
Poliprotik Asitler ve pH
Tampon Çözeltiler
Asit veya Bazların Titrasyon Eğrileri
Zayıf bir Asidin Kuvvetli bir Bazla Titrasyonu
Kuvvetli Asit ve Zayıf Asit Bulunan Bir Çözeltinin Kuvvetli Bazla Titrasyonu

04.03. Kuvvetli Asit ve Zayıf Asit Bulunan Bir Çözeltinin Kuvvetli Bazla Titrasyonu

Örnek

0,15 M HCl asit ve 0,10 M HA zayıf asidi bulunmaktadır. Toplam hacmi 25 mL olan bu çözelti 0,12 M NaOH çözeltisi ile titre ediliyor. Bu titrasyonun titrasyon eğrisini oluşturalım.

Ka =1,75 x10-5

Başlangıçta hiç baz eklenmediği zaman ortamdaki [H3O+],  HCl asitten ve HA asitinin iyonlaşması sonucu ortaya çıkan [H3O+]'nun toplamlarına eşittir.

[H3O+] = CHCl + [A-]

Başlangıç anında HA dan gelen [H3O+] kuvvetli asidin yanında ihmal edilebilecek kadar azdır. Böylelikle ortamın

pH = - log 0,15

pH = 0,82

Ama yinede HA dan gelen [H3O+] derişimine bir bakalım. Kuvvetli asit yanında HA dan gelen A-    iyonu ihmal edilebileceğinden ortamdaki [H3O+] sadece kuvvetli asitten geliyormuş gibi düşünülür.

 HA   +   H2O Asit ve Bazlar H3O+   +   A-                    [H3O+] = [A-]

Ka =  [H3O+] x [A-] / [HA]

[A-] / [HA] = Ka / [H3O+]

[A-] / [HA] =1,75 x10-5 / 0,15

[A-] / [HA] = 2,62 x10-6

0,10 = [HA] + [A-]

0,10 = [A-] / 2,62 x10-6 + [A-]

[A-] = 1,31 x10-7 bu değer gerçekten 0,15 M yanında ihmal edilebilecek bir değer.

10 mL 0,12 M sodyum hidroksit (NaOH) eklendiğinde (eşdeğerlik noktasından önce)
Burada hala ilk basamakta yaptığımız varsayım geçerlidir. Ortamdaki [H3O+] sadece kuvvetli asitten geliyormuş gibi düşünülür. Fakat baz ilave edildiği için derişiminde bir azalma olacaktır.

CHCl = (0,15 x 0,025) * (0,12 x 0,010) / 0,035

CHCl = 0,0729 M

pH  =  log 0,0729

pH = 1,14

Burada da her ihtimale karşı HA'nın iyonlaşmasından gelen [H3O+] derişimi hesaplanır.

30 mL 0,12 M sodyum hidroksit (NaOH) eklendiğinde

Bu tür tepkimelerde eşdeğerlik noktasını şu hesapla bulabiliriz.

Masit x Vasit = Mbaz x Vbaz

Vbaz bulunarak eşdeğerlik noktasına gelmek için kaç mL baz eklenmelidir sorusuna yanıt bulabiliriz.

0,15 x 0,025 = 0,12 x Vbaz

Vbaz = 0,03125 L = 31,25 mL baz harcandığı zaman eşdeğerlik noktasına ulaşılacak.

Eğer 30 mL baz eklersek eşdeğerlik noktasına çok yaklaşılacak ve artık HA dan gelen [H3O+] ihmal edilemeyecek. Eklenen baz hala HCl�yi nötrleştirdiği için

CHCl = (0,15 x 0,025) � (0,12 x 0,030) / 0,055

CHCl = 2,72x10-4

HA = (0,1 x 0,025) / 0,055

HA = 0,045                              

[H3O+] = [A-]

[H3O+] =CHCl + [A-]

[H3O+] = 2,72x10-4 + [A-]

Ka =  [H3O+] x [A-] / [HA]

[A-] / [HA] = Ka / [H3O+]

[HA] = [H3O+] x [A-] / Ka

([H3O+] x [A-] / 1,75x10-5) + [A-] = 0,045                             

[A-] = 7,85x10-7 / ( [H3O+] + 1,75x10-5 eşitliğini

[H3O+] = 2,72x10-4 + [A-] eşitliğinde yerine koyarsak

[H3O+] = 2,72x10-4 +[ 7,85x10-7 / ( [H3O+] + 1,75x10-5 ]

[H3O+]2 - 2,54x10-4[H3O+] �7,90x10-7 = 0 eşitliğinden

[H3O+] = 1,30x10-3

pH = -log 1,30x10-3

pH = 2,87

Eşdeğerlik noktasında eklenen bazın hepsi kuvvetli asiti nötürleştirecektik . Ortamda sadece zayıf asit kalacaktır. Bundan sonra problemin çözümü zayıf asit baz titrasyonu gibi yapılacaktır.

 

Bu Konuya 2 Yorum Yapılmış

 
0 #1 asit ve bazlarmuttalip 05-04-2012 08:18
Kuvvetli asit ve bazların tamamını verseniz çok makbule geçer.
Alıntı
 
 
0 #2 ahajjjjjjasiman 22-11-2013 18:24
ne olar quvvetli ve zeif tursular hansilardi bilen var
Alıntı
 

Bu Konuya Yorum Yapabilirsiniz


Kimya - Analitik Kimya kategorisinde bulunan Asit ve Bazlar - Kuvvetli Asit ve Zayıf Asit Bulunan Bir Çözeltinin Kuvvetli Bazla Titrasyonu başlıklı yazı asit ve baz , kimya asit baz dengesi , iyonlaşma yüzdesi , suyun iyonlaşması , kuvvetli asitler , titrasyon eğrileri , suyun iyonlaşması ph ve poh , kuvvetli asit ve bazlar nelerdir , titrasyon eğrisi nasıl çizilir , suyun iyonlaşma sabiti , titrasyon eğrisi , bazlık sabiti , asit ve baz dengesi konuları hakkında bilgi içermektedir.