20-12-2014 12:57:06
Ana Sayfa Kimya Organik Kimya Sentezler - Alkanların elde edilişleri

Sevgili TurkceBilgi.Org kullanıcısı, sizinle daha kaliteli zaman geçirek adına üyemiz olmanızı rica ederiz.

Sentezler - Alkanların elde edilişleri
Makale Sayfaları
Sentezler
Alkanların elde edilişleri
Alkenlerin Sentezi
Alkinlerin Sentezi
Alkollerin Sentezi
Eterlerin Sentezi
Karbonil Bileşiklerinin Sentezi
Karboksilik Asit Türevlerinin Sentezleri

01. Alkanların elde edilişleri

01.01. Wurt reaksiyonu

İki alkil halojenürlerin sodyum metaliyle reaksiyonu sonucunda elde edilir.

2R-X + 2Na   Kimyasal Sentez     R-R + 2 NaX 

(R= CH3- veya CR3

Kimyasal Sentez 

Halojenürün bağlı olduğu bağ kırılarak C-C bağı oluşmaktadır.

01.02. Corey- House Alkan Sentezi

Lityum dialkil küprat bileşikleri alkil halojenürleriyle reaksiyona girerek alkan oluşturur. Reaksiyonda verim çok yüksektir.

Kimyasal Sentez

01.03. Grignard Reaksiyonları

Kuvvetli nükleofilik bileşiklerdir. Zayıf asidik hidrojen içeren bileşiklerle reaksiyona girerek hidrokarbonları oluştururlar.

Kimyasal Sentez

 

Kimyasal Sentez

 

 

01.04. Alken ve Alkinlerin Hidrojenlenmesi ile Eldesi

Kimyasal Sentez

Kimyasal Sentez

01.05. Alkil Halojenlerin İndirgenmesi

Alkil halojenürleri seyreltik asit ve çinkoyla reaksiyona girerek alkanları meydana  getirir.

Kimyasal Sentez

Br yapıdan ayrılarak yerine H girecek


 

Bu Konuya Yorum Yapabilirsiniz


Kimya - Organik Kimya kategorisinde bulunan Sentezler - Alkanların elde edilişleri başlıklı yazı organik kimya sentezler , organik kimya alkanlar , organik kimya alkanların eldesi , karboksilik asit türevleri , alkanlarin reaksiyonları , alkanların sentezi , alkil halojenürlerin indirgenmesi , alkanların elde edilişi , alkollerin sentezi , corey house sentezi , karbonil bileşikleri , tiyonil klorür , organik reaksiyonlar konuları hakkında bilgi içermektedir.