19-12-2014 07:58:00
Ana Sayfa Kitap Özetleri M Mezhepler Nasıl Ortaya Çıktı

Sevgili TurkceBilgi.Org kullanıcısı, sizinle daha kaliteli zaman geçirek adına üyemiz olmanızı rica ederiz.

Mezhepler Nasıl Ortaya Çıktı
Makale Sayfaları
Mezhepler Nasıl Ortaya Çıktı
Sayfa 2
Sayfa 3
MEZHEPLER NASIL ORTAYA ÇIKTI

Yazar : İsmail MUTLU
Yayınevi : Mutlu Yayıncılık

Mezheplerin ortaya çıkması Peygamberimiz (sav)'in vefatından sonra olmuştur. Çünkü Peygamberimiz (sav) hayatta olduğu dönemlerde sahabi-ler herhangi bir mesele olduğunda Peygamberimiz (sav)'e geliyor, o husus-ta bilgi istiyorlardı. Peygamberimiz (sav) de sorulan soruyu bir vahye istinaden veya kendi bilgisi ile cevaplandırıyordu. Dolayısıyla Peygambe-rimiz (sav) zamanında herhangi bir mezhep olması düşünülemezdi.

Mezhepler Peygamberimiz (sav)'in vefatından sonra ayet ve hadislerde açık olarak izah edilmeyen meselelerden kesin ve herkesin itirazsız olarak kabul edebileceği bir hüküm verebilecek bir otoritenin olmamasından ortaya çıktı. Zuhur eden bu mezhepler genel olarak ameliye ve itikadi olmak üzere iki grupta ortaya çıktı.

Ameli mezheplerin teşekkülü şu şekilde olmuştur. Peygamberimiz (sav)'in vefatından sonra islam alemi genişlemiş, sahabilerden herbiri bir şehre dağılmıştı. Bu sahabiler gittikleri yerlerde müracaat kaynağı oldular. Yani müslüman olan veya islamiyet hakkında fazla bilgisi olmayan pekçok kimse kendilerine çeşitli meselelerde dinin hükmünü sordular. Sahabiler de muhatap oldukları soruların cevabını evvela Kur'an da aradılar. Onda bulamadıklarında kendi içtihatlarıyla hüküm verdiler.

Bu sahabiler aynı zamanda kendilerine TABİİN denilen pek çok talebe yetiştirdiler. Onlardan sonra talebeleri tabiin alimleri de bir yandan fetva vererek müslümanları dini konuda aydınlatırken bir yandan da talebe yetiştirdiler. Onların talebelerine Tebe-i Tabiin denildi. Tebe-i Tabiin Alimleri de Tabiin Alimlerini takip edip onların yolunda devam ettiler.

Gerek sahabe, gerek Tabiin, gerekse Tebe-i Tabiin'in fetvaları arasında farklı hükümler ortaya çıkmıştır. Müslümanlar kendi bölgelerinde yaşayan imamın fetvalarını biliyor, onu tercih ediyor ve ona göre amel ediyordu. İşte bu tercih ve taraftarlık zamanla yerini "Gidilen yol" manasına gelen mezheplere terk etti.

Başlangıçta Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerinden başka Servi, Evzai, Teberi, Zahiri isimleriyle birlikte birçok hak mezhep daha ortaya çıktı. Ancak bunlardan dördü dışındakiler çeşitli sebeplerden tarih sahnesinden silindiler.

İtikadi mezheplere gelince bu mezheplerin ortaya çıkmasındaki temel sebep müslümanlar arasındaki fikir ayrılıklarıdır. Peygamberimiz (sav)'in vefatından sonra onun yerine geçecek, siyasi yönden onu temsil edecek olan Halifenin seçimi müslümanlar arasında ilk ciddi fikir ayrılığına sebep oldu. Ardından üçüncü Halife Hz. Osman'ın şehit edilmesi bu ihtilafı daha da artırdı. Müslümanlar arasında Cemel ve Sıffın savaşları yapıldı. Bu savaşlarda pek çok müslüman öldü.

Halifenin kim olacağı, sıffın ve cemel savaşlarında ölen ve öldürülenlerin durumu, gibi sebepler ve bunların dışında sayabileceğimiz pekçok sebep sonraki yıllarda itikadi sahada pekçok mezhebin ortaya çıkmasına netice verdi. Mezhep çatışmaları neticesinde onbinlerce müslüman öldürüldü.

Daha sonraki yıllarda ise Babilik, Bahailik, Kadıyanilik gibi Allah ve Peygamber adına yalan uyduran mezhepler ortaya çıktı. Bu mezheplerin kurucuları kendilerin Peygamber ilan ettirler. Haşa Allah(cc)'in kendilerine Hülul ettiği hezeyanında bulundular. Babiler ve Bahailer Kur'an'ın ve Peygamberimiz (sav)'in devrinin tamamlandığını iddia ettiler. Herşeyi mübah gören ve islamiyeti yıkmaya yönelik görüşleriyle bir çok safi zihni idlal ettiler.

Kitap onbir bölümden oluşmaktadır.

Birinci Bölüm:

Peygamberimiz (sav) zamanında mezhep varmıydı? Alt başlığı ile başlanan bölümde mezheplerin her soruna çözüm kaynağı olan Efendimiz zamanında değildi. Onun vefatından sonra ortaya çıktığı ifade edilmiştir. Daha sonra da mezheplerin nasıl ortaya çıktığı hakkında malumat verilmiştir.

Dört hak mezhebin zuhuru mezhep imamlarının içtihadına dayandırılarak izah edilmektedir. Günümüze kadar varlığını devam ettiremeyen fıkhı hak mezhepler şunlardır:

1- Evzai Mezhebi 4- Servi Mezhebi

2- Leysi Mezhebi 5- Zahiri Mezhebi

3- Taberi Mezhebi 6- Hasan Basri'nin Mezhebi

Mezhepler arasında değişik içtihatlardan kaynaklanan bir kısım farklılıklar bulunmaktadır. Bu bölümde yine mezhepler arasındaki farklılığın sebepleri maddeler halinde izah edilmektedir.

1. Ayetlerden kaynaklanan farklılıklar.

Hak mezhepler arasında farklılık olmakla birlikte bu fark asıl meselelerde değil, teferruat meselelerdir. Mezhep alimlerinin aynı meselede farklı hüküm vermelerinin sebeplerinden biri ayetlerin farklı anlaşılmaya müsait olmasıdır.

2. Hadislerden kaynaklanan farklılıklar:

İslam hükümlerinin Kur'an'dan sonra en mühim kaynağı hadislerindir. Bütün mezhep imamlarının verdikleri hükümlerde hadislerin mühim rolü vardır. İmam-ı Azam hadisle ilgili şöyle der: İçlerinde hadisle meşgul olanların bulunduğu sürece insanlar kurtulmuşlardır.

Hadislerin farlılıklara yol açmasında bir çok sebep vardır. Bunlardan birincisi arapçanın ince bir lisan olması ve lügattan kaynaklanan farklılıklar.

b) Hadislerin farklı kelimelerle rivayet edilmesi:

Mesela şu hadis bu meseleye örnektir.

"Kameti duyduğunuz saman namaza gidiniz. Yolda sakin ve vakar ile yürüyün. Acele etmeyin, Yetiştiğiniz rekatları kılar, yetişemediğinizi tamamlarsınız." Aynı hadis Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde ise "yetişemediklerinizi kaza edersiniz. "Bu ravilerden birisinin manayı esas alarak hadesteki kelimelerden birisini değiştirmesi imama sonradan yetişen kimsenin yetişemediği rekatları kılarken nasıl davranması gerektiği hususunda farklı hükümlerin verilmesine sebep olmuştur.

c) İmamların hadisleri anlamada birbirinden farklı olması:

d) Aynı meselede farklı iki hadisin olması.

e) İmamların hadis bilgisi.

f) Peygamberimizin davranışları.

h) Hadiste kastedilen manayı anlayamamak.

i) Hadisin sahihliğini tesbitte metodun farklı olması.

j) Zayıf hadisle amel edilip edilemeyeceği hususu.

 

Bu Konuya 30 Yorum Yapılmış

 
-2 #1 şebnem 29-09-2011 19:36
meshepler neye göre seçilir
Alıntı
 
 
+2 #2 CEMİLE 03-03-2012 15:00
hak mezhepler nelerdir?
Alıntı
 
 
-2 #3 4 HAK MEZHEP VAR İSEALPARSLAN 10-06-2012 16:32
4 TANE HAK OLDUĞU DİĞERLERİNİN BATIL OLDUĞU KARARINI KİM VERİYOR. HAK SERTİFİKASINI NEREDEN NASIL ALDILAR BU HAK MEZHEPLER. DİLERİNİ FIRKALARA BÖLDÜLER HER BİRİ ELİNDEKİ İLE BÖBÜRLENDİ AYETİ HANGİ KESİME HİTAP EDİYOR.MÜSLÜMANLAR ARASINDA FİTNE ÇIKARMAK BÖLMEK/HİZİPLERE/MEZHEPLERE AYIRMAK ŞEYTANİ BİR İŞ MİDİR,ALLAH'TAN(CC)KORKUYOR MUSUNUZ?
Alıntı
 
 
+2 #4 kim bunun karar mekanizmasıcan kara 07-09-2012 18:44
hak mezhep 4 tane diyen kim kim buna karar veriyor. imamların yorumuna dayanıyorsa neden ayırım yapılıyor. Hz peygamberin orunu olan İmam caferi sadık ın caferi mezhebini neden dışlıyorsunuz. menfaatçiler. hepiniz yalancızınız siz mi müslümansınız yani
Alıntı
 
 
+2 #5 gerek varmıydımustafa 27-10-2012 20:12
biz müslümanlara hz muhammet ve kuran yetmiyormu hüküm ararsan kuran yeter mezepleri okudum onlarda bir karar verecek olsalar kurana bakıp fetva verirlermiş kuranda yoksa kendi içtihatlarına dayanarak hüküm vermişler o halde hep ayrı ayrı fetvalar verildiğinden bügünkü müslümanlık doğru anlaşılmamış oluyor
Alıntı
 
 
+3 #6 GEREK VARKEMAL 18-11-2012 22:54
Başlangıçta Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerinden başka Servi, Evzai, Teberi, Zahiri isimleriyle birlikte birçok hak mezhep daha ortaya çıktı. Ancak bunlardan dördü dışındakiler çeşitli sebeplerden tarih sahnesinden silindiler.
Alıntı
 
 
+3 #7 gerek yokÇAĞLA TOKMAK 23-11-2012 13:45
ama cemileye katılıyorum mezhep ne anlayamadım........
Alıntı
 
 
+8 #8 arap baharıislam 29-11-2012 22:06
sadece kurana uyulup peygamberimizin ayak izini takip etmiş olsaydık şimdiki suriyedeki vebenzerlerinde ki katliamlar olmayacaktı.müslüman müslümanı nasıl öldürür senci benci oncu diye insanları ayıracaksın din sadece tek olan allahın değilmi herkes benim doğru derse olurmu.yarın ahirette bize niye oncu değildin mi diyecekler.allah benim ayetlerimi niye okuyup uymadınız demiyecekmi.allahın ipine sıkıca sarılmış olsaydık değil bir müslümanı öldürmek her şeye bir merhamet nazarında bakardık.hac suresi 73 üncü ayetide okumuş olsaydık allahtan başka hiç bir şeyede eğilmezdik.kuranı siz anlamazsınız diyen acizlerlerle birlikte aciz duruma düşmezdik.
Alıntı
 
 
+3 #9 arap baharıislam 29-11-2012 22:27
halbukisi allah bize kuranı hidayet rehberi bakınca anlayabileceğim iz şekilde gönderdiğini söylüyor.ali imran 7 inci ayetindede muhkem ayetlerin yorumsuz olduğunu.mütaşabih yoruma açık ayetlerinde tevilinin sadece allahın bilgisinde olduğunu söylüyor.sadece kalplerinde eğrilik olanların mütaşabih ayetlere yoğunlaştığını söylüyor.bir ayetinde ey muhammet sen bu kitabın dışına hiç çıkmadın diyor allah.
Alıntı
 
 
+3 #10 mezheplerdoğrudan yana 17-12-2012 13:05
bir müslümana allah,kuran,pey gamber,sünnet yetmiyorsa bin tane mezhepte gelse ne fayda.
Alıntı
 
 
+2 #11 mezhepdoğrudan yana 17-12-2012 13:13
kuranda ve sünnette olmayan ve sonradan dine sokulan şeyler,yani mezhep gibi tarikat ve tarikatin içinde olan rabıta ve benzeri şeyler gibi şeyleri kabul etmemiz mümkün değildir.yaradan ya resulüm sen kimseyi doğru yola veya yanlış yola ceviremezsin,bu na gücün yetmez derken,maşallah tarikat seyhleri sırattan geçirecekler ve bu dünyadada tövbe verip insanları kurtaracaklar,i nanın bu ebu cehelin dinidir allahın dini değil,bana kuran ve sünnet yeter,yetmeyen müslümanlarda arayış halindedirler mezhep ve tarikat gibi
Alıntı
 
 
0 #12 MuhammediBM 06-01-2013 19:25
Hz Rasulullah zamanında olmayan ve sonradan uydurulmuş görüşlerin ürünü bütün bunlar.Bizler Rasulullah'ı tanıyacak,anlay acak,sadece ve sadece onu rehber edineceğiz.Bu sebeple hepimiz ''Muhammedi'' yiz!! Ayrı gayrı yok.
Alıntı
 
 
0 #13 akıllı düşününhikmet 08-02-2013 18:20
itikat meselelerinde sıkıntı yok bu 4 mezheptede. farzlardada sıkıntı yok..siz bunları yaptınızda gerisinimi tartışıyorsunuz ..kim kılıyor 5 vakit namaz..her mezhepte 5 işte...
Alıntı
 
 
+1 #14 ÖNEMLİ OLAN NAMAZ ÖNCESİ ABDESTHASAN 27-02-2013 14:48
BİRİNDE BOZUYOR,BİRİNDE BOZMUYOR,ORUÇTA ÖYLE....OZAMAN BİRİLERİ YANLIŞ YAPIYOR.HEPSİNİN DOĞRU OLMASINA İMKAN YOK.ABDEST YANLIŞ ALINIRSA NABDESTSİZ NAMAZ OLMAYACAĞINA GÖRE YANLIŞ VAR HEPSİ HAK DİN DİYOR. KİME GÖRE?EE KURANDA NASIL ABDEST ALINACAĞI,NASIL NAMAZKILINACAĞI ORUCU BOZAN ŞEYLER YAZIYORMU AYET OLARAK HADİSLERİ DOĞRU MU YAZIYORUZ SONUÇTA BUNLARI KENDİNE ÇIKAR SAĞLAANLADA YAPIYOR.EEE NE YAPMALI GÜNAHINI YÜKLEYİP YAZILALARA GÖRE YAPACAĞIZ BUNDAN SONRA DOĞRUYU NASIL BULACAĞIZ??????
Alıntı
 
 
+2 #15 MEZHEP ZATEN YORUM DEMEKTİR.baki 03-04-2013 15:34
mezheplere inanmayanlar özellikle size örnek; Kış mevsiminde sibiryada çalışıyorsun dolayısıyla orada kışın güneş doğmuyor, vakit namazlarını nasıl kılacaksın...bir düşünün
Alıntı
 
 
+1 #16 MEZHEP ZATEN YORUM DEMEKTİR.baki 03-04-2013 15:37
güneş doğmadan sabah namazı, gün ortadayken öğlen namazı ve gün batarken akşam namazını nasıl kılacaksın. dikkat edersen ikindi ve yatsı namazını söylemedim. Şii kardeşlerime uydum, bu iki vakitide cem ettim. Çünkü mezheplere genellikle şii kardeşlerimiz karşı çıkıyor...
Alıntı
 
 
-1 #17 MEZHEP ZATEN YORUM DEMEKTİR.baki 03-04-2013 15:40
Bana bir yorum getirin bende tamam mezhep yoktur deyim. Peygamberimiz (sav) bu gerçeği "Ümmetimin ihtilafı rahmettir" diyerek dile getirmiştir. Ancak burada kastedilen ihtilaf yapıcı ihtilaftır. Herkes kendi fikrinin yayılmasına çalışır. Başkasının tahribine ve ortadan kalkmasına değil. Belki tamamlanmasına ve yanlışları varsa düzeltilmesine çalışılır....
Alıntı
 
 
-1 #18 MEZHEP ZATEN YORUM DEMEKTİR.baki 03-04-2013 15:44
YUKARIDA VERDİĞİM ÖRNEKLE İLGİLİ BENİ İKNA EDİN BENDE TAMAM MEZHEP YOKTUR DEYİM...Beyler Peygamberimiz (sav) bu gerçeği "Ümmetimin ihtilafı rahmettir" diyerek dile getirmiştir. Ancak burada kastedilen ihtilaf yapıcı ihtilaftır. Herkes kendi fikrinin yayılmasına çalışır. Başkasının tahribine ve ortadan kalkmasına değil. Belki tamamlanmasına ve yanlışları varsa düzeltilmesine çalışır mezhepler...
Alıntı
 
 
0 #19 MEZHEP ZATEN YORUM DEMEKTİR.baki 03-04-2013 15:52
Arkadaşların yorumlarına baktığımda üzülüyorum. Suriyeyi örnek veriyorlar, müslüman ülkelerindeki TOPLUM MÜHENDİSLERİ insanların beyinlerine ırkçılığı yada kibar adıyla milliyetçiliği şırıngalamassa ve dinimizin ırkçığı haram kıldığı söylese bütün bu olumsuzlukları yaşamiyacağız. Hucuret süresi 13.ayete bakın üstünlük takvadadır. IRKTA DEĞİL, ırk nesep,tanışmak ve soyup takibi içindir. Hatta bizim ülkede bazı toplum mühendisleri utanmadan KIMIZI ata içkimizdir diye helal kılıyorlar. Bilmem anlata bildimmi?
Alıntı
 
 
+1 #20 KURAN BİZE YETMİYORMU ?DR ZAKİR NAİK 28-07-2013 16:54
mezhepler vardır diyenlere sesleniyorum dünyaca ünlü bir sürü alim susturan dr zakir naikte kurani kerimde delillerle çürüttü enam 159 ali imran 105 vs mezhepler kanlı geldi kanlı gidiyor saçma saçma konusmayn şeriati kendi kafalarına göre çıkaryolar
Alıntı
 
 
+1 #21 Mezheplere dışarıdan bakışHasan 30-07-2013 21:05
Mezhepler İslam iktidar savaşıdır.bu kadarda basit insanları din ile yönetmek isteyenlerin kılıfı
Alıntı
 
 
-1 #22 mezhepsongül 21-10-2013 17:19
mezhep imamlarının verdikleri hükümler neler bilen varmı
Alıntı
 
 
-3 #23 ANLAMADIMSİZENE 20-11-2013 19:45
NE DİYIYORSUNUZ KARDEŞİM
Alıntı
 
 
-3 #24 ANLAMADIMSİZENE 20-11-2013 19:48
BEN HİÇ BİR ŞEY ANLAMADIM BE BU NASIL BİR KONUDEGİLMİ SEVGİLİ KARDEŞLERİM CANIM
KARDEŞLERİM
Alıntı
 
 
-2 #25 soruyorummedineli 27-11-2013 00:05
Yukarda mezhepleri inkar edenlere soryrum.siz dini muta nikahı helaldir diyen( böylece zinayı helal sayan) yahudilerin kurduğu şiilerdenmi öğrndiniz.yoksa bütün sahabelerin kabirlerini(isi mleri öğrenilmesini diye)yıktıran İngilizlerin kurduğu vehabilerdenmi öğrendiniz.
Alıntı
 
 
-1 #26 dinelif 14-01-2014 18:35
bence islam dini en hakiki dindir
Alıntı
 
 
-2 #27 bu konu ne yha ?konu gereksiz 10-03-2014 19:39
bn konuyu anlamadım sadece tanımını biliyorum biz ztn din anlayışındayız bu sayfa çok ayrıntılı anlatmış okumadan geçenler derneği ...
Alıntı
 
 
-2 #28 Mezhepler nasıl ortaya çıktıHümeyra 05-04-2014 09:07
Bu kitap çok güzel aklımızdaki soruları cevaplıyor tavsiye ediyorum
Alıntı
 
 
0 #29 KARDEŞLİK HUKUKUADEM 03-05-2014 16:45
KURAN var,HZ MUHAMMET,in hayatı var,hadisler var,ALLAH,ın da rahmeti var,şöylede bir ayet var.ALLAH,ın ipine sımsıkı sarılın dağılıp ayrılmayın.Bütün müminler birbirinin kardeşidir.
Alıntı
 
 
0 #30 mezhepler bölmez birletirirhasan 28-07-2014 08:40
4 HAK MEZHEBINDEN KASIT 4 UNUNDE KURAN VE HADISE UYGUN OLMASI YANI AYETTE GECEN ALLAHIN IPI OLMASIDIR 4 HAK MEZHEP ARASINDA HERHANGI BIR CATISMA SAVAS GORULMEMISTIR TARIHTE AYRICA RESULULLAH YEMENE VALI ATADIGI ZATA SORMUSTUR NE ILE HUKUM VERECEKSIN ? KURAN ILE EGER KURANDA YOKSA? SIZDEN DUYDUGUM HADISLER ILE EGGER HADISLERDEDE YOKSA ? OZAMAN ICTIHAT YAPAR YANI KURAN VE SUNNETTEN BENZER GORDUGUM BIR KONUDAKI HUKME BAKAR VE YORUM YAPARIM DEMISTIR VE RESULULLAH ONU KADI ATAMISTIR BU SEKLDE BIR MEZHEP OLUSUMU RESULULLAHIN ONAYI ILE RESULULLAH YASARKEN VARDI SIZ NEYE DAYANARAK YASAKLIYORSUNUZ ? KARDESLER BUNA KARSIN ŞİALIK VEHHABİLİK GİBI MUSLUMANLARI BOLMEK ICIN KURULAN MEZHEPLER KURAN VE SUNNETIN TAMAMINI KABUL ETMEZLER BUNDAN DOLOAYIDIRKI BU MEZHEPLER ALLAHIN IPI DEGILDIR VE MUSLUMANLARI BOLDUKLERI ICIN BOYLE BIR MEZHEP OLUSUMU HARAM KILINMIS KURANDA VE SUNNETTE BU MEZHEP OLUSUMU YASAKLANMISTIR BIZ KURAN VE SUNNETE UYAN MUSLUMANLAR OLARAK ZATEN BOLUCU MEZHEP OLUSUMUNUN CAIZ OLMADIGINI BILEN MUSLUMANLARIZ HE 4 HAK MEZHEPTEN DE OLSAK SEN SAFII SIN BEN HANEFIYIM AYRIMI DOGRU DEGIL MUSLUMANIM DEMEK DAHA DOGRUDUR ALLAHIN IPINE SARILAN KURAN VE SUNNETE UYAN KARDESLERE SELAM OLSUN MEZHEP SIZ OLMAYI ONGORMEK DAHI MUSLUMANLARI BOLEBILECEKKEN ITIKATINIZ VE IMANIZI MUHAFAZA EDIN KARDESLERIM
Alıntı
 

Bu Konuya Yorum Yapabilirsiniz






Kitap Özetleri - M kategorisinde bulunan Mezhepler Nasıl Ortaya Çıktı başlıklı yazı mezhepler nasıl ortaya çıkmıştır , mezhepler nasıl ortaya çıktı , mezhepler neden ortaya çıkmıştır , mezheplerin ortaya çıkışı , mezhepler neden çıktı , mezhepler , mezhep nasıl ortaya çıkmıştır , mezhepler nasıl ortaya çıkmıştır kısaca , mezhepler niçin ortaya çıkmıştır , mezhepler neden ortaya çıktı , mezhepler nereden çikti , 4 büyük mezhep , 4 mezhep nerden çıktı konuları hakkında bilgi içermektedir.