20-12-2014 15:46:44
Ana Sayfa Kitap Özetleri M Mezhepler Nasıl Ortaya Çıktı - Sayfa 2

Sevgili TurkceBilgi.Org kullanıcısı, sizinle daha kaliteli zaman geçirek adına üyemiz olmanızı rica ederiz.

Mezhepler Nasıl Ortaya Çıktı - Sayfa 2
Makale Sayfaları
Mezhepler Nasıl Ortaya Çıktı
Sayfa 2
Sayfa 3


   1. Örf ve adetlerin tesiri:

Mesela cemaatle namaz kılındığında fatihayı okuyan şafilerin durumu ile imamın okuduğu fatihaya amin diyerek imza basan hanefilerin durumu. Diğer bir misal Şafilerde az bir pislik namaza mani iken Hanefilerde mani olmamasıdır.

Mezheplerin Varlığı Rahmettir.

Peygamberimiz (sav) bu gerçeği "Ümmetimin ihtilafı rahmettir" diyerek dile getirmiştir. Ancak burada kastedilen ihtilaf yapıcı ihtilaftır. Herkes kendi fikrinin yayılmasına çalışır. Başkasının tahribine ve ortadan kalkmasına değil. Belki tamamlanmasına ve yanlışları varsa düzeltilmesine çalışır. Birinci bölümde bu mevzulara ilaveten bir mezhebe bağlanmak şart mı? Mezhep değiştirmek caiz mi? Başka mezheplere göre amel edilebilir mi? Dört mezhep bire indirilebilir mi? Mezhepsizlik nedir? Gibi istifhamlara cevap veriliyor.

İkinci Bölüm

Dört büyük mezhep imamının hayatları, İslam fıkhı açısından ifa etmiş oldukları vazife ve mezheplerin kuruluşundaki rolleri anlatılmaktadır.

İMAM-I AZAM:

Hicretin 80. yılında(miladi 699) Küfe de dünya ya gelmiştir. Asıl adı NUMAN BİN SABİT'tir. Doğmadan Hz. Ali'nin duasına mazhar olmuştur. İslam fıkhı içerisinde çok önemli bir fonksiyon eda etmiş olan İMAM-I AZAM Hanefi Mezhebinin kurucusudur. Günümüzde müslümanların yaklaşık 3/2'si İMAM-I AZAM'ın kurduğu Hanefi mezhebine mensuptur. Türkiye Balkanlar, Lehistan, Türkistan, Afganistan, Horasan, Pakistan, Kazan, Sibirya, Çin, Mançurya, Kafkasya, Dağıstan ve Arnavutluk ekseriyetle Hanefidir.

İMAM-I MALİK:

Hicretin 93. yılında(Miladi 712)Medine'de ilim ve hadisle meşgul bir ailede doğdu. Peygamber, şeyh ve ilmin beşiği olan Medine de doğması sebebi ile küçük yaşta ilim tahsiline başladı. Yetiştiği döneme damgasını basmış olan Malik Bin Henes ilim öğrenme uğruna çok büyük fedakarlıklara katlanmıştır.

Peygamberimiz (sav)'in hadislerine son derece saygılı idi. Ayakta hadis yazmadığı gibi ayakta hadis de dinlemezdi. Şafi-i mezhebinin kurucusu İMAM ŞAFİİ'de ondan ders almıştır. Maliki Mezhebinin kurucusudur.

Günümüzde Trablus, Libya, Tunus, Fas, Cezayir, Sudan, Merakeş ve Afrika sahilleri çoğunlukla malikidir. Irak, Suriye, Hicaz ve yukarı Mısır'da da Maliki vardır.

İMAM-I ŞAFİİ:

Hicri 150. (Miladi 767) yılında Şam'ın Gazze kasabasında dünyaya gözünü açtı. Babası ismini Muhammed koydu. Fakat o sahibi olan dördüncü kuşaktan dedesi Şafii'ye izafeten Şafii diye meşhur oldu. Genç yaşta ilim bakımından parmakla gösterilecek biri oldu. 20 yaşında fetva verecek ve hadis rivayet edebilecek mertebeye ulaştı. İmam Malik'in MUVATTA isimli hadis kitabını kısa sürede bitirdi.

Şafii mezhebi günümüzde şu ülkelerde yaygındır: Mısır, Suriye, Filistin ve Hicaz'da şafiler çoktur. Sumatra, Sibirya ve Filistin'in çoğunluğu şafiidir. Yemen, Aden, Hint ve Doğu Anadolu da ve Irak'ta vardır. Orta Asya'nın Kuzeyi ve Doğu Afrika'da yaygındır.

İMAM-I AHMET BİN HANBEL:

Hicri 164 (Miladi 781) tarihinde dünyaya gelmiştir. Soyu Peygamberimiz (sav)'in soyu ile birleşmektedir. Küçük yaşta Kur'an'ı ezberledi. Diğer dini günleri öğrendi. Genç yaşta İMAM-I AZAM'ın talebesi Ebu Yusuf'tan ders aldı. İşittiği hadisleri ezberlemekle yetinmez onları kaydederdi.

Abbasi Devletinin başında bulunan Abdullah el-Memun'un Kur'an'ın yaratılmış olduğu fikrini kabul etmediği için Ahmet Bin Hanbel'i yakalattı ve ona zulüm yaptılar. Bu zulüm 28 ay devam etti. Çok güçlü talebeleri olduğu halde mezhebinin günümüzde çok fazla mensubu yoktur. Sadece Suudi Arabistan'da kuvvetli durumdadır. Irak, Suriye ve Filistin'de vardır.

AHMET BİN HANBEL kimseye yük olmaz geçimini çalışarak el emeği ile kazanırdı. Şüpheli şeylerden kaçınırdı. Her şeyin helal olanını araştırırdı. Nefsine hakimdi. Yiğitlik nedir şeklindeki bir suale "Yiğitlik, nefsinin ARZU ETTİĞİ GAYRUMEŞRU BİR ŞEYİ SIRF ALLAH'TAN KORKTUĞU İÇİN TERK ETMEKTİR."

Dört mezhep imamından ayrı zihinlerde yer eden önemli iki isim daha vardır. Bunlardan birincisi: İmam-ı Azam'ın talebelerinden İMAM EBU YUSUF; İkincisi ise yine onun talebelerinden İMAM-I MUHAMMED'TİR.

Üçüncü Bölüm

İtikadi mezhepler ortaya çıkış sebepleri ve mahiyetleri hakkında bilgi verilmektedir. İtikadi mezhepler ALLAH(CC)'ın sıfatları, peygamberlik müessesesi, melekler, kaza ve kader, ahiret, cennet ve cehennem gibi konularda ortaya çıkmıştır. Bu mezhepler ikiye ayrılır.

1. Ehli Sünnet Mezhebi.

2. Ehli Bid'at Mezhebi.

İtikadı hak mezhepler iki tanedir.

1. Maturidi Mezhebi: Günümüzde Hanefi Mezhebine mensup olanların mezhebidir.

2. Eşarı Mezhebi: Günümüzde Şafii Mezhebine mensup olanların mezhebidir.

İtikadi mezheplerin ortay çıkış sebepleri:

1. İslamın bünyesinden doğan sebepler.

2. Müslümanlar arasındaki çekişmeler.

3. Dış sebepler.

 

Bu Konuya 30 Yorum Yapılmış

 
-2 #1 şebnem 29-09-2011 19:36
meshepler neye göre seçilir
Alıntı
 
 
+2 #2 CEMİLE 03-03-2012 15:00
hak mezhepler nelerdir?
Alıntı
 
 
-2 #3 4 HAK MEZHEP VAR İSEALPARSLAN 10-06-2012 16:32
4 TANE HAK OLDUĞU DİĞERLERİNİN BATIL OLDUĞU KARARINI KİM VERİYOR. HAK SERTİFİKASINI NEREDEN NASIL ALDILAR BU HAK MEZHEPLER. DİLERİNİ FIRKALARA BÖLDÜLER HER BİRİ ELİNDEKİ İLE BÖBÜRLENDİ AYETİ HANGİ KESİME HİTAP EDİYOR.MÜSLÜMANLAR ARASINDA FİTNE ÇIKARMAK BÖLMEK/HİZİPLERE/MEZHEPLERE AYIRMAK ŞEYTANİ BİR İŞ MİDİR,ALLAH'TAN(CC)KORKUYOR MUSUNUZ?
Alıntı
 
 
+2 #4 kim bunun karar mekanizmasıcan kara 07-09-2012 18:44
hak mezhep 4 tane diyen kim kim buna karar veriyor. imamların yorumuna dayanıyorsa neden ayırım yapılıyor. Hz peygamberin orunu olan İmam caferi sadık ın caferi mezhebini neden dışlıyorsunuz. menfaatçiler. hepiniz yalancızınız siz mi müslümansınız yani
Alıntı
 
 
+2 #5 gerek varmıydımustafa 27-10-2012 20:12
biz müslümanlara hz muhammet ve kuran yetmiyormu hüküm ararsan kuran yeter mezepleri okudum onlarda bir karar verecek olsalar kurana bakıp fetva verirlermiş kuranda yoksa kendi içtihatlarına dayanarak hüküm vermişler o halde hep ayrı ayrı fetvalar verildiğinden bügünkü müslümanlık doğru anlaşılmamış oluyor
Alıntı
 
 
+3 #6 GEREK VARKEMAL 18-11-2012 22:54
Başlangıçta Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerinden başka Servi, Evzai, Teberi, Zahiri isimleriyle birlikte birçok hak mezhep daha ortaya çıktı. Ancak bunlardan dördü dışındakiler çeşitli sebeplerden tarih sahnesinden silindiler.
Alıntı
 
 
+3 #7 gerek yokÇAĞLA TOKMAK 23-11-2012 13:45
ama cemileye katılıyorum mezhep ne anlayamadım........
Alıntı
 
 
+8 #8 arap baharıislam 29-11-2012 22:06
sadece kurana uyulup peygamberimizin ayak izini takip etmiş olsaydık şimdiki suriyedeki vebenzerlerinde ki katliamlar olmayacaktı.müslüman müslümanı nasıl öldürür senci benci oncu diye insanları ayıracaksın din sadece tek olan allahın değilmi herkes benim doğru derse olurmu.yarın ahirette bize niye oncu değildin mi diyecekler.allah benim ayetlerimi niye okuyup uymadınız demiyecekmi.allahın ipine sıkıca sarılmış olsaydık değil bir müslümanı öldürmek her şeye bir merhamet nazarında bakardık.hac suresi 73 üncü ayetide okumuş olsaydık allahtan başka hiç bir şeyede eğilmezdik.kuranı siz anlamazsınız diyen acizlerlerle birlikte aciz duruma düşmezdik.
Alıntı
 
 
+3 #9 arap baharıislam 29-11-2012 22:27
halbukisi allah bize kuranı hidayet rehberi bakınca anlayabileceğim iz şekilde gönderdiğini söylüyor.ali imran 7 inci ayetindede muhkem ayetlerin yorumsuz olduğunu.mütaşabih yoruma açık ayetlerinde tevilinin sadece allahın bilgisinde olduğunu söylüyor.sadece kalplerinde eğrilik olanların mütaşabih ayetlere yoğunlaştığını söylüyor.bir ayetinde ey muhammet sen bu kitabın dışına hiç çıkmadın diyor allah.
Alıntı
 
 
+3 #10 mezheplerdoğrudan yana 17-12-2012 13:05
bir müslümana allah,kuran,pey gamber,sünnet yetmiyorsa bin tane mezhepte gelse ne fayda.
Alıntı
 
 
+2 #11 mezhepdoğrudan yana 17-12-2012 13:13
kuranda ve sünnette olmayan ve sonradan dine sokulan şeyler,yani mezhep gibi tarikat ve tarikatin içinde olan rabıta ve benzeri şeyler gibi şeyleri kabul etmemiz mümkün değildir.yaradan ya resulüm sen kimseyi doğru yola veya yanlış yola ceviremezsin,bu na gücün yetmez derken,maşallah tarikat seyhleri sırattan geçirecekler ve bu dünyadada tövbe verip insanları kurtaracaklar,i nanın bu ebu cehelin dinidir allahın dini değil,bana kuran ve sünnet yeter,yetmeyen müslümanlarda arayış halindedirler mezhep ve tarikat gibi
Alıntı
 
 
0 #12 MuhammediBM 06-01-2013 19:25
Hz Rasulullah zamanında olmayan ve sonradan uydurulmuş görüşlerin ürünü bütün bunlar.Bizler Rasulullah'ı tanıyacak,anlay acak,sadece ve sadece onu rehber edineceğiz.Bu sebeple hepimiz ''Muhammedi'' yiz!! Ayrı gayrı yok.
Alıntı
 
 
0 #13 akıllı düşününhikmet 08-02-2013 18:20
itikat meselelerinde sıkıntı yok bu 4 mezheptede. farzlardada sıkıntı yok..siz bunları yaptınızda gerisinimi tartışıyorsunuz ..kim kılıyor 5 vakit namaz..her mezhepte 5 işte...
Alıntı
 
 
+1 #14 ÖNEMLİ OLAN NAMAZ ÖNCESİ ABDESTHASAN 27-02-2013 14:48
BİRİNDE BOZUYOR,BİRİNDE BOZMUYOR,ORUÇTA ÖYLE....OZAMAN BİRİLERİ YANLIŞ YAPIYOR.HEPSİNİN DOĞRU OLMASINA İMKAN YOK.ABDEST YANLIŞ ALINIRSA NABDESTSİZ NAMAZ OLMAYACAĞINA GÖRE YANLIŞ VAR HEPSİ HAK DİN DİYOR. KİME GÖRE?EE KURANDA NASIL ABDEST ALINACAĞI,NASIL NAMAZKILINACAĞI ORUCU BOZAN ŞEYLER YAZIYORMU AYET OLARAK HADİSLERİ DOĞRU MU YAZIYORUZ SONUÇTA BUNLARI KENDİNE ÇIKAR SAĞLAANLADA YAPIYOR.EEE NE YAPMALI GÜNAHINI YÜKLEYİP YAZILALARA GÖRE YAPACAĞIZ BUNDAN SONRA DOĞRUYU NASIL BULACAĞIZ??????
Alıntı
 
 
+2 #15 MEZHEP ZATEN YORUM DEMEKTİR.baki 03-04-2013 15:34
mezheplere inanmayanlar özellikle size örnek; Kış mevsiminde sibiryada çalışıyorsun dolayısıyla orada kışın güneş doğmuyor, vakit namazlarını nasıl kılacaksın...bir düşünün
Alıntı
 
 
+1 #16 MEZHEP ZATEN YORUM DEMEKTİR.baki 03-04-2013 15:37
güneş doğmadan sabah namazı, gün ortadayken öğlen namazı ve gün batarken akşam namazını nasıl kılacaksın. dikkat edersen ikindi ve yatsı namazını söylemedim. Şii kardeşlerime uydum, bu iki vakitide cem ettim. Çünkü mezheplere genellikle şii kardeşlerimiz karşı çıkıyor...
Alıntı
 
 
-1 #17 MEZHEP ZATEN YORUM DEMEKTİR.baki 03-04-2013 15:40
Bana bir yorum getirin bende tamam mezhep yoktur deyim. Peygamberimiz (sav) bu gerçeği "Ümmetimin ihtilafı rahmettir" diyerek dile getirmiştir. Ancak burada kastedilen ihtilaf yapıcı ihtilaftır. Herkes kendi fikrinin yayılmasına çalışır. Başkasının tahribine ve ortadan kalkmasına değil. Belki tamamlanmasına ve yanlışları varsa düzeltilmesine çalışılır....
Alıntı
 
 
-1 #18 MEZHEP ZATEN YORUM DEMEKTİR.baki 03-04-2013 15:44
YUKARIDA VERDİĞİM ÖRNEKLE İLGİLİ BENİ İKNA EDİN BENDE TAMAM MEZHEP YOKTUR DEYİM...Beyler Peygamberimiz (sav) bu gerçeği "Ümmetimin ihtilafı rahmettir" diyerek dile getirmiştir. Ancak burada kastedilen ihtilaf yapıcı ihtilaftır. Herkes kendi fikrinin yayılmasına çalışır. Başkasının tahribine ve ortadan kalkmasına değil. Belki tamamlanmasına ve yanlışları varsa düzeltilmesine çalışır mezhepler...
Alıntı
 
 
0 #19 MEZHEP ZATEN YORUM DEMEKTİR.baki 03-04-2013 15:52
Arkadaşların yorumlarına baktığımda üzülüyorum. Suriyeyi örnek veriyorlar, müslüman ülkelerindeki TOPLUM MÜHENDİSLERİ insanların beyinlerine ırkçılığı yada kibar adıyla milliyetçiliği şırıngalamassa ve dinimizin ırkçığı haram kıldığı söylese bütün bu olumsuzlukları yaşamiyacağız. Hucuret süresi 13.ayete bakın üstünlük takvadadır. IRKTA DEĞİL, ırk nesep,tanışmak ve soyup takibi içindir. Hatta bizim ülkede bazı toplum mühendisleri utanmadan KIMIZI ata içkimizdir diye helal kılıyorlar. Bilmem anlata bildimmi?
Alıntı
 
 
+1 #20 KURAN BİZE YETMİYORMU ?DR ZAKİR NAİK 28-07-2013 16:54
mezhepler vardır diyenlere sesleniyorum dünyaca ünlü bir sürü alim susturan dr zakir naikte kurani kerimde delillerle çürüttü enam 159 ali imran 105 vs mezhepler kanlı geldi kanlı gidiyor saçma saçma konusmayn şeriati kendi kafalarına göre çıkaryolar
Alıntı
 
 
+1 #21 Mezheplere dışarıdan bakışHasan 30-07-2013 21:05
Mezhepler İslam iktidar savaşıdır.bu kadarda basit insanları din ile yönetmek isteyenlerin kılıfı
Alıntı
 
 
-1 #22 mezhepsongül 21-10-2013 17:19
mezhep imamlarının verdikleri hükümler neler bilen varmı
Alıntı
 
 
-3 #23 ANLAMADIMSİZENE 20-11-2013 19:45
NE DİYIYORSUNUZ KARDEŞİM
Alıntı
 
 
-3 #24 ANLAMADIMSİZENE 20-11-2013 19:48
BEN HİÇ BİR ŞEY ANLAMADIM BE BU NASIL BİR KONUDEGİLMİ SEVGİLİ KARDEŞLERİM CANIM
KARDEŞLERİM
Alıntı
 
 
-2 #25 soruyorummedineli 27-11-2013 00:05
Yukarda mezhepleri inkar edenlere soryrum.siz dini muta nikahı helaldir diyen( böylece zinayı helal sayan) yahudilerin kurduğu şiilerdenmi öğrndiniz.yoksa bütün sahabelerin kabirlerini(isi mleri öğrenilmesini diye)yıktıran İngilizlerin kurduğu vehabilerdenmi öğrendiniz.
Alıntı
 
 
-1 #26 dinelif 14-01-2014 18:35
bence islam dini en hakiki dindir
Alıntı
 
 
-2 #27 bu konu ne yha ?konu gereksiz 10-03-2014 19:39
bn konuyu anlamadım sadece tanımını biliyorum biz ztn din anlayışındayız bu sayfa çok ayrıntılı anlatmış okumadan geçenler derneği ...
Alıntı
 
 
-2 #28 Mezhepler nasıl ortaya çıktıHümeyra 05-04-2014 09:07
Bu kitap çok güzel aklımızdaki soruları cevaplıyor tavsiye ediyorum
Alıntı
 
 
0 #29 KARDEŞLİK HUKUKUADEM 03-05-2014 16:45
KURAN var,HZ MUHAMMET,in hayatı var,hadisler var,ALLAH,ın da rahmeti var,şöylede bir ayet var.ALLAH,ın ipine sımsıkı sarılın dağılıp ayrılmayın.Bütün müminler birbirinin kardeşidir.
Alıntı
 
 
0 #30 mezhepler bölmez birletirirhasan 28-07-2014 08:40
4 HAK MEZHEBINDEN KASIT 4 UNUNDE KURAN VE HADISE UYGUN OLMASI YANI AYETTE GECEN ALLAHIN IPI OLMASIDIR 4 HAK MEZHEP ARASINDA HERHANGI BIR CATISMA SAVAS GORULMEMISTIR TARIHTE AYRICA RESULULLAH YEMENE VALI ATADIGI ZATA SORMUSTUR NE ILE HUKUM VERECEKSIN ? KURAN ILE EGER KURANDA YOKSA? SIZDEN DUYDUGUM HADISLER ILE EGGER HADISLERDEDE YOKSA ? OZAMAN ICTIHAT YAPAR YANI KURAN VE SUNNETTEN BENZER GORDUGUM BIR KONUDAKI HUKME BAKAR VE YORUM YAPARIM DEMISTIR VE RESULULLAH ONU KADI ATAMISTIR BU SEKLDE BIR MEZHEP OLUSUMU RESULULLAHIN ONAYI ILE RESULULLAH YASARKEN VARDI SIZ NEYE DAYANARAK YASAKLIYORSUNUZ ? KARDESLER BUNA KARSIN ŞİALIK VEHHABİLİK GİBI MUSLUMANLARI BOLMEK ICIN KURULAN MEZHEPLER KURAN VE SUNNETIN TAMAMINI KABUL ETMEZLER BUNDAN DOLOAYIDIRKI BU MEZHEPLER ALLAHIN IPI DEGILDIR VE MUSLUMANLARI BOLDUKLERI ICIN BOYLE BIR MEZHEP OLUSUMU HARAM KILINMIS KURANDA VE SUNNETTE BU MEZHEP OLUSUMU YASAKLANMISTIR BIZ KURAN VE SUNNETE UYAN MUSLUMANLAR OLARAK ZATEN BOLUCU MEZHEP OLUSUMUNUN CAIZ OLMADIGINI BILEN MUSLUMANLARIZ HE 4 HAK MEZHEPTEN DE OLSAK SEN SAFII SIN BEN HANEFIYIM AYRIMI DOGRU DEGIL MUSLUMANIM DEMEK DAHA DOGRUDUR ALLAHIN IPINE SARILAN KURAN VE SUNNETE UYAN KARDESLERE SELAM OLSUN MEZHEP SIZ OLMAYI ONGORMEK DAHI MUSLUMANLARI BOLEBILECEKKEN ITIKATINIZ VE IMANIZI MUHAFAZA EDIN KARDESLERIM
Alıntı
 

Bu Konuya Yorum Yapabilirsiniz


Kitap Özetleri - M kategorisinde bulunan Mezhepler Nasıl Ortaya Çıktı - Sayfa 2 başlıklı yazı mezhepler nasıl ortaya çıkmıştır , mezhepler nasıl ortaya çıktı , mezhepler neden ortaya çıkmıştır , mezheplerin ortaya çıkışı , mezhepler neden çıktı , mezhepler , mezhep nasıl ortaya çıkmıştır , mezhepler nasıl ortaya çıkmıştır kısaca , mezhepler niçin ortaya çıkmıştır , mezhepler neden ortaya çıktı , mezhepler nereden çikti , 4 büyük mezhep , 4 mezhep nerden çıktı konuları hakkında bilgi içermektedir.