21-12-2014 18:41:37

Sevgili TurkceBilgi.Org kullanıcısı, sizinle daha kaliteli zaman geçirek adına üyemiz olmanızı rica ederiz.

Seki (Taraça)
Yatağına alüvyonlarını yaymış olan akarsuyun yeniden canlanarak yatağını kazması ve derinleştirmesi sonucunda oluşan basamaklardır. Taban seviyesinin alçalması nedeniyle, tabanlı bir vadide akan akarsuyun aşındırma gücü artar. Yatağını derine doğru kazan akarsu vadi tabanına gömülür. Eski vadi tabanlarının yüksekte kalması ile oluşan basamaklara seki ya da taraça denir.
 

Bu Konuya Yorum Yapabilirsiniz


Sözlük - Coğrafya Terimleri kategorisinde bulunan Seki (Taraça) başlıklı yazı seki taraça , seki nedir coğrafya , taraça seki , taraça nedir coğrafya , seki , taraça , taraça ,terimi nedir , taraca& , taraça , taraça? , coğrafya terimleri taraça , taraça çoğrafya , taraca turc konuları hakkında bilgi içermektedir.