Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

Sıcak yüz göstermek

Yakınlık göstererek karşılamak."Biraz sıcak yüz gösterseydin günaha mı girerdin?"

Sıdkı sıyrılmak: Birinden soğumuş olmak, tiksinmek."Bir kez sıdkım sıyrıldı o adamdan."

Sıfıra sıfır, elde var sıfır: "Hiçbir şey elde edemedik, bütün çalışmalar boşa gitti" anlamında kullanılır.

Sıfırı tüketmek: 1. Elinde avucunda bir şey kalmamak, malı ve parayı bitirmek. 2. Gücü kalmamak."Bu kadar düşüncesiz davranmasaydı sıfırı tüketmezdi."

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0