Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

Eş zamanlılık ve art zamanlılık (Synchronie ve diachronie)

Dil incelemeleri, zaman olgusuna bağlı olarak iki açıdan yapılabilir: Bir dil, zamanın belli bir anındaki varlığıyla incelenebilir, yahut bir dilin zaman içindeki gelişimi ve değişimi incelenebilir. Bunlardan birincisine eş zamanlı dil bilimi (linguistique synchronique) ikincisine art zamanlı dil bilimi (linguistique diachronique) denir.

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0