18-12-2014 20:13:53
Ana Sayfa Sözlük Ticaret Terimleri Gümrük ve dış ticaret ile ilgili terimler, kısaltmalar

Sevgili TurkceBilgi.Org kullanıcısı, sizinle daha kaliteli zaman geçirek adına üyemiz olmanızı rica ederiz.

Gümrük ve dış ticaret ile ilgili terimler, kısaltmalar
Makale Sayfaları
Gümrük ve dış ticaret ile ilgili terimler, kısaltmalar
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
A
A.A. - Always Afloat - Daima yüzer halde
a.d. - Ante diem/before date - Gününden önce/vadesi gelmiş
A.F. - Advance Freight - Peşin avans navlun
A.H. - After Hatch - Kıç ambar ağzı
A.P. - Additional Premium - Ek prim
a/c - Account - Hesap, hesaba
A/C - Account current - Cari hesap
A/d - After date - Vadesinden sonra
A/S - Alongside - Bordada
A/S - Account sale - Satış hesabı
a/s - At sight -
A/S - Account Sales/After sight - Satış hesabı/Görüldükten sonra
A/V - Ad valorem - Kıymet üzerinden
Acc - Accepted, acceptance - Kabul edilmiştir, kabul
ad/advt - Advocate - Avukat
Afft. - Affidavit - Yeminli yazılı ifade
aflt. - Afloat - Yüzer halde
AI - First class - 1.sınıf
Alt. - Alternate - Yedek/Vekil
amt. - Amount - Miktar
an. - Anno - Yılda
Anch. - Anchorage - Demir yri
arbtn./arbtror - Arbitration/Arbitrator - Tahkim (arbitraj) Hakem
art. - Article - İstatistik pozisyonu/Madde
assd. - Assessed - Tahakkuk etmiş
Assigt. - Assignment - Devir, temlik
Assn. - Association - Dernek, birlik
att.At., Atty. - Attorney - Vekil/Dava vekili
Att.Gen. - Attorney General - Başsavcı
awb - Airwarybill - (Hava) konşimento

B
B.B. - Bill Book - Borç senedi defteri
B.B.B. - Before Breaking Bulk - Yükü (dökme) boşaltmaya başlamadan önce
B.D. - Bar Draught - Şığlıkta gerekli min.su çekimi
b.d. - Bills discounted/Bank draft - İskonto edilmiş senet/Banka keşidesi
B.D.I. - Both Dates Inclusive - Her iki tarih dahil
B.E. - Both ends, at both load/discharge ports - 1.küpeşterler, 2. yükleme/boşaltma limanları
B.H. - Bill of Health/Bulkhead - Sağlık sertifikası/Dökme yük için gerekli düşey bölme
B.O. - Buyer's option - Alıcı opsiyonu
B.O.T. - Board of Trade - Ticaret Heyeti
b.p. - By procuration (power of attorey) - Vekaleten imzaya yetkili
B.T. - Berth terms - Yükleme ve boşaltma kuralları
B/C - Bills for collection - Tahsile verilen senetler
b/d - Brought down - Nakil yekün
B/E - Bill of Exchange - Poliçe, ciro ile devrolunan kıymetli evrak
B/G - Bonded goods - Gümrüğü ödenmemiş transit mal
B/N - Banknote - Banknot
B/P - Bills payable - Borç senedi
B/P - Bill payable - Ödenecek senetler
B/R - Bills receivable - Alacak senedi
B/S - Bill of Sale - Gemi mülkiyetini devreden vesika
B/S (b.s) - Bill of Sale/Balance Sheet - Satış faturası/Bilanço
bal. - Balance - Denge
Bd. - Bond - Tahvil
Bds. - Boards - Tahta, mukavva
bkpt. - Bankrupt - Müflis
bre. - Barrel - Varil
Bs/c - Bills of collection - Tahsil senetleri


 

Bu Konuya Yorum Yapabilirsiniz


Sözlük - Ticaret Terimleri kategorisinde bulunan Gümrük ve dış ticaret ile ilgili terimler, kısaltmalar başlıklı yazı gümrük kısaltmaları , dış ticaret terimleri sözlüğü , dış ticaretle ilgili terimler , dış ticaret ile ilgili ingilizce makaleler , ticaret kisaltmasi , dış ticaret terimleri , gümrük terimleri kısaltmalar , gümrük ve dış ticaret terimleri sözlüğü , gümrükle ilgili terimler , dış ticaret kısaltmaları , dış ticaret ile ilgili terimler , gümrük terimleri kısaltmaları , dış ticaret ile ilgili ingilizce terimler konuları hakkında bilgi içermektedir.