Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

LAP

Lenfadenopatinin kısaltılmış şeklidir. Lenfadenopati, lenf bezlerinde büyüme anlamına gelir

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0