20-12-2014 05:47:51

Sevgili TurkceBilgi.Org kullanıcısı, sizinle daha kaliteli zaman geçirek adına üyemiz olmanızı rica ederiz.

LAP
Lenfadenopatinin kısaltılmış şeklidir. Lenfadenopati, lenf bezlerinde büyüme anlamına gelir
 

Bu Konuya Yorum Yapabilirsiniz


Sözlük - Tıp Terimleri kategorisinde bulunan LAP başlıklı yazı tıp terimi lap , lap tıp terimi, , tıp terimilopnedir konuları hakkında bilgi içermektedir.