Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

Üç Birlik Kuramı

Tragedyada uyulması gerekli üç temel kural. Bu kurallar şunlardır:

1. Zaman birliği (vak'anın en çok 24 saat içinde geçmesi),

2. Yer birliği (vak'anın aynı yerde geçmesi),

3. Vak'a birliği (eserin bir tek ana vak'a çevresinde gelişmesi).

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0