19-12-2014 02:13:49
Ana Sayfa Tarih Osmanlı Tarihi Ayan (Âyan) Meclisi

Sevgili TurkceBilgi.Org kullanıcısı, sizinle daha kaliteli zaman geçirek adına üyemiz olmanızı rica ederiz.

Ayan (Âyan) Meclisi
Osmanlı Devletinde, 23 Aralık 1876'daki Kanun-i Esasi'ye göre, Mebusan Heyeti ile birlikte Meclis-i Umumi'yi meydana getiren heyet. Hey'et-i Âyan da denilmektedir.

Hey'et-i Ayanın üye sayısı Hey'et-i Meb'usanın üye sayısının üçte birini geçmezdi. Ayan olabilmek için, eserleriyle, hizmetleriyle tanınmak ve kırk yaşını doldurmak gerekliydi. Hey'et-i Ayana giren bir üyenin üyelik hakkı, hayatı boyunca devam ederdi. Meb'usan Hey'eti toplanmadıkça, Ayan Hey'eti de toplanamazdı. Fevkalade hallerde, padişahın isteği veya mebusların salt çoğunluğunun yazılı isteği ile, meclis, vaktinden önce açılabilirdi. Ayan Heyeti, Mebusan Heyetince kabul edilip kendisine gönderilen kanun ve bütçe tasarılarını madde madde inceler, uygun olmayan maddeleri tespit ederek, düşüncesini belirtirdi. Burası da, ya tamamen reddeder veya değiştirir, yahut düzeltilmesi için Mebusan Heyetine geri gönderirdi. Kabul ettikleri tasarıları tasdik ederek sadrazama gönderirlerdi.

İlk Ayan Heyeti, 19 Mart 1877 günü, Sultan Abdülhamid Han tarafından Dolmabahçe'nin büyük salonunda meclisin açılması ile vazifeye başladı. Padişah tarafından tayin edilen bu heyetin, 27 üyesi vardı. Ayan Heyeti çalışmalarına bir sene kadar devam etti. Mebusan Meclisinin faaliyeti, bu meclisin çoğunluğunun, Türk olmayan azınlıkların elinde olması sebebiyle, 13 Şubat 1878 tarihinde Sultan Abdülhamid Han tarafından durdurulunca, Ayan Heyeti, İkinci Meşrutiyet'in ilanına kadar (1908), herhangi bir vazife görmedi. Fakat, üyeleri hiçbir göreve tayin edilmediler ve normal maaşlarını aldılar. İkinci defa meclis açıldığı zaman, bu heyetten, hayatta yalnız üç kişi kalmıştı. Kanun-i Esasi'de 1909'da yapılan değişikliklerle, her konuda yasa teklifi yetkisini elde eden Ayan Meclisinin hukuki varlığı, Osmanlı Devletinin ortadan kalkmasıyla son buldu.
 

Bu Konuya 1 Yorum Yapılmış

 
0 #1 TbmmSelin 16-02-2014 19:08
Tbmm ilk açıldığı sıralarda yeniden ayan meclisi oluşturmsk istendi fakat reddedildi bunun nedeni nedir?
Alıntı
 

Bu Konuya Yorum Yapabilirsiniz


Tarih - Osmanlı Tarihi kategorisinde bulunan Ayan (Âyan) Meclisi başlıklı yazı ayanlar kimdir , ayan kimdir , ayanlar kimlerdir , osmanlıda ayanlar kimdir , ayanlar kim , osmanlıda ayan , ayan meclisi , osmanlıda ayan kimdir , osmanlıda ayan meclisi , osmanlıda ayanlar , ayan meclisinin ozellikleri , ayan meclisi özellikleri , osmanlıda ayanlar kimlerdir konuları hakkında bilgi içermektedir.