Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

Cebir

Cebir yapı, bağlantı ve miktar üzerine uğraşan bir matematik dalıdır. Bilinmeyen değerlerin, işaret ve harflerle sembolize edilerek kurulan denklemlerle bulunması (yada bilinmeyenlerin arasındaki bağlantının bulunması) esasına dayanır.

Sınıflama

 • Elementer cebir
 • Modern cebir
 • Lineer cebir
 • Evrensel cebir

Örnekler

Tek bilinmeyenli denklem örneği:

25=2x+5 ,

Bu denklem tek bir sayısal sonuç ile ancak gerçekleşebilir; x=10 olması durumunda.


İki bilinmeyenli denklem örnegi:

y=4x+5 ,

Bu denklem x'in alacağı değere göre y'nin olacağı sonucu gösteren bir koşullandırmadır. Düz bir çizgi olarak grafiği oluşturabilir.

Çok bilinmeyenli denklem örnekleri:

z=2y+frac{x}{4}+5 ,

d=a^3+b-c^2 ,

 

Tarihçe

Cebir'in geçmişi Babiller'e kadar dayanır. Döneminde Mısırlı, Hintli, Yunanlı ve Çinli matematikçiler geometrik methodlarla çözmüşlerdir.

Cebir kelimesi, Pers matematikci Harizmi'nin "al-Kitāb al-muḫtaṣar fī ḥisāb al-ğabr wa-l-muqābala" isimli eserinindeki Arapça kökenli "al jabr" kelimesinden gelmektedir. Ayrık parçaların birleştirilmesi anlamına gelmektedir. O zamana kadar bilinen dogrusal denklemler yanında, ikinci dereceden denklemler ve bunların kökleri bu kitapta incelenmiştir. Harazmi "cebir'in babası" olarak görülmekle birlikte bu kredi Diophantus'a da verilmektedir.

Diğer bir Pers matematikçi Ömer Hayyam, cebir goemetrisini geliştirmiş ve kübik denklemlerin çözümünü bulmuştur. Hintli matematikçiler Mahavira ve Bhaskara ve Çinli matematikçi Zhu Shijie daha yüksek polinominal denklemleri çözmüşlerdir

Facebook Google +1 Tweet

1 Yorum - Senin Görüşün Nedir?

 1. #1 soru
  -
  merve
  -
  27-12-2012 19:21:19 +1

  bir az daha örnek yazarmısınız acil!

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0