Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

İsveç - İsveç Bilim ve teknoloji

Makale Sayfaları
İsveç
İsveç Etimoloji
İsveç Tarihi
İsveç İmparatorluğu
İsveç Modern tarih
Günümüz İsveç
İsveç Coğrafya ve İklim
İsveç Yönetim ve siyaset
İsveç Siyasi tarih
İsveç Modern siyasi sistem
İsveç Hukuk ve yargı sistemi
İsveç Altyapı
İsveç Eğitim
İsveç Nüfus
İsveç Dil
İsveç Din
İsveç Sağlık Sistemİ
İsveç Bilim ve teknoloji
İsveç Kültür Sanat
İsveç Cinsellik
İsveç Irkçılık ve terör
İsveç Mutfak
İsveç Sinema
İsveç Medya
İsveç Moda
İsveç Spor

Bilim ve teknoloji

Christer Fuglesang, uzaya giden ilk İsveçli ve İskandinav.

İleri bir sanayi devleti olan İsveç, dünya genelinde söz sahibi olan bilimsel ve teknolojik birçok gelişmenin öncüsüdür. Yine devlet sektörün ve özel sektörün araştırma ve geliştirme kısmı ülkenin gayrı safi yurtiçi hasılasının yaklaşık %4'ünden pay alır. Bu bağlamda yüzde olarak en çok Ar-Ge yatırımı yapan ülkelerden biri İsveç'tir. İsveç'teki araştırma etkinlikleri standartı oldukça yüksek olup, ülke bu konuda birçok alanda dünya lideridir. İsveç, Avrupa'da en çok Ar-Ge yatırımı yapan ve kişi başına en çok bilimsel çalışma düşen ülke konumundadır.

İsveç hükümeti Ar-Ge uygulamalarını güçlendirmek ve bilimsel alanda yüksek öncelikler atamak için uğraşmaktadır. Bu bakımdan İsveç en yenilikçi devletlerden biri olarak gösterilebilir. Uzun yıllardır, ileri teknoloji yatırımları ve kullanımıyla OECD ülkeleri arasında öncüler arasında yer alan İsveç, uluslararası karşılaştırmada hemen hemen tüm ileri teknoloji ve sanayi alanlarda, özellikle farmasötik ve iletişim alanlarında, gelişmiş durumdadır.

İstatistiklere bakıldığında 1970-2003 arasındaki dönem boyunca, İsveç'in yenilik sistemi OECD ülkeleri arasında patentlenmiş ürünlerin nüfus büyüklüğüyle ilişkisine göre hesaplanan teknolojik yenilik geliştirme sıralamasında ön sıralarda yer almaktadır. Patentleme kriterine bakıldığında, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Japonya'yı geride bırakan İsveç, sadece İsviçre'nin arkasından ikinci sıradadır.

İsveç ekonomisi, bilgi yoğunluklu ve ihracat üzerine kurulu bir üretim sektörünü barındırır.

Facebook Google +1 Tweet

1 Yorum - Senin Görüşün Nedir?

 1. #1 hayat nedir
  -
  ali eren
  -
  09-11-2015 15:07:57 0

  hayat insanların yaşadıkları veya bu hayatta kalmalarına hayat denir örnek ben hayatımmda yaşıyorum gibi

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0

Site İletişim Bilgisi

Telefon: 0536 686 91 70

URL:http://www.turkcebilgi.org/

Email: [email protected]