Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

Kendine güven üzerine

Makale Sayfaları
Kendine güven üzerine
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Sayfa 5
Sayfa 6
Sayfa 7
Sayfa 8
Sayfa 9
"Sık sık kendinizi "kötü hissettiğinizden" yakınıyor musunuz, eğer öyle ise sebebi nedir ? En küçük tahrikte diğer insanlarda hatalar bulur musunuz? İşinizde sıkça hata yapıyor musunuz, eğer öyle ise neden ? Konuşmalarınızda alaycı ve kırıcı mısınızdır ?

Herhangi birisiyle arkadaşlık kurmaktan bilerek kaçınıyor musunuz, eğer öyle ise neden ?

Sık sık hazımsızlıktan yakınıyor musunuz, eğer öyle ise sebebi nedir ?

Hayat sizin için boş ve gelecek ümitsiz mi görünüyor ?

Mesleğinizi seviyor musunuz, eğer hayırsa neden ?

Sık sık kendinize acır mısınız, eğer öyle ise neden ?

Sizden üstün olanları kıskanır mısınız?

"Umut bir görevdir , lüks değil"

Ümit etmek ; hayal kurmak değil , hayalleri gerçeğe dönüştürmektir. Hayaller kuran ve bunları gerçeğe dönüştürmek için gerekli bedeli ödemeye gönüllü olan insanlar ; "Başarı Anahtarı"nı elde etmişlerdir.

" Amacın kesinliği... değerli bir ana hedefe ulaşmak için bir arzu geliştirmek ilk prensiptir."

Bu yüzden her gün "yaratıcı düşünme zamanı" için 30 dakikalık bir süre belirleyin ve hedefinize odaklanın. Bu önemli süreç sırasında , zihninizi istediğiniz şeyler üzerinde tutun , istemediğiniz (ya da istememeniz gereken) şeyleri dışarıda bırakın.

Uyanma sırasında.Uykuya dalarken.Gün boyunca birçok kez önemli amaçlarınızı hatırlama alışkanlığı edinin. Neden ? Amaçlarınıza ulaşmanıza yardımcı olacak şeyleri hemen tanımanız için.

"Bir insan bir şeyi , bütün geleceğini tek bir tekerleğin dönüşüne bağlamaya hazır olacak kadar istiyorsa onu elde edeceği kesindir."

THOMAS A. EDISON

"İnsanların zihninden yeryüzünden kazanılandan daha fazla değerli taş ve altın çıkarılması mümkündür."

Başarı bir insanın hayatına girmeden önce ; insanın geçici yenilgiler ve belki de başarısızlıklarla karşılaşacağı kesindir. Başarısızlık bir insanı ele geçirdiğinde , en kolay ve mantıklı olanı vazgeçmek gibi görünür. Çoğu insanın yaptığı hata da budur. En başarılı İnsanlar ; en büyük başarılarının yenilgiyle karşılaştıkları noktadan bir adım ötede ortaya çıktığını söylemişlerdir. Başarısızlık ; kesin bir alaycılık ve kurnazlık gösteren bir hiledir. Başarı neredeyse elle tutulacakken insana çelme takmaktan büyük zevk alır.

Güçlü bir adam amacı olan küçük bir çocuk tarafından mağlup edilebilir. Henry Ford gibi kendi inanç ve ısrarımızı diğerlerine iletebilir ve "imkansız" ın iyi bir şekilde yapılmasını sağlayabiliriz. İnsan zihni düşünebildiği ve inanabildiği her şeyi başarabilir. Pratik hayalciler asla vazgeçmez !"

__ "Wright kardeşler havada uçan bir makine hayal ettiler. Hayallerinin gerçek olduğunu dünyadaki biliyor."

__ "Marconi havadaki elle tutulmayan güçleri idare etmek için bir sistem hayal etti." Hayalinin boş olmadığı dünyadaki radyo ve televizyon sistemlerinde görülmektedir. Dünya geçmişin hayalcilerininhiç bilmediği fırsat bolluğuyla doludur.

Hayaller ilgisizlikten , tembellikten veya yetersiz hırstan doğmaz. Başarılı olanların hayatlarındaki dönüm noktası genellikle "diğer benlikleriyle" tanıştıkları bir kriz anıdır.

__ "Yenilgi bir gerçek olarak kabul edilmediği sürece kimse yenilemez."

__ "Beethoven sağırdı , Milton kördü , ancak onların isimleri dünya döndükçe akıllarda kalacak ,çünkü ; onlar hayal ettiler ve hayallerini belirli bir düzen içinde düşüncelere dönüştürdüler.

__ "Hiç kimse bir şeyi kazanacağına inanıncaya kadar hazır değildir. Açık fikirlilik inanç için esastır.
Dar görüşlülük; güven , cesaret ya da inanç esinleyemez."

Arzu büyük bir güçle odaklandığında geri çekilmek için bir yola ihtiyaç yoktur ; zafer kesindir.

Arzu ; geçici yenilgiden zaferi üretir , doğal "zihinsel kimya" ile insana yardım eden bir güçtür.

Zihnin bizim ona koyduklarımız dışında hiçbir sınırlaması yoktur.

_ "Duygu ve inançla birleşen bütün düşünceler kendilerini derhal fiziksel eşdeğerlerine çevirmeye başlar."

__ "Milyonlarca insan , bilinçaltı tarafından alınıp fiziksel eşdeğerine dönüştürülen olumsuz inançları yüzünden "kötü talihlerini" kendileri yaratmaktadır."

__ "İnsanın inançla bilinçaltına gönderilen herhangi bir emri karıştırma yeteneğini kazanması deneyim ve pratiğe bağlıdır."

Kendinize inanın...İnanç başarısızlığın bilinen tek panzehiridir !

Kanıt basittir ve kolayca gösterilebilir. Kendi kendine telkin prensibinin içindedir. Kişinin kendi kendine tekrar ettiği şeye; doğru olsun ya da olmasın , en sonunda inandığı bilinen bir gerçektir.
Eğer bir insan bir yalanı durmadan tekrar ederse sonunda yalanın gerçek olduğunu kabul edecektir , üstelik doğru olduğuna inanacaktır. Her insan zihnini işgal etmesine izin verdiği egemen düşünce yüzünden şu anda olduğu insandır. İnsan bilerek zihnine yerleştirdiği ve teşvik ettiği , düşünceler , kişinin her hareketini , davranışını ve işini yöneten ve kontrol eden güdüleyici gücü oluşturmaktadır !

"Herhangi bir fikir , plan ya da amaç düşüncenin tekrarı yoluyla zihne yerleştirilebilir."

__ "Bilinçaltı yapıcı ve yıkıcı düşünce dürtüsü arasında ayırım yapmaz. Ona verdiğimiz malzeme ile yani düşünce dürtülerimizle çalışır. Bilinçaltı korkuyla harekete geçirilen bir düşünceyi , tıpkı inanç ya da cesaretle başlatılan bir düşünce gibi gerçeğe dönüştürecektir."

Hayattaki kavgaları her zaman güçlü ya da hızlı olan kazanmaz,ama er ya da geç kazanan insan,KAZANABİLECEĞİNİ DÜŞÜNENDİR !__

"İnanç başarı için zorunludur , zihne verilen talimatlarla oluşur ve gelişir.

Linkoln ve Gandi gibi adamlar , düşüncelerinin benzerini çeken , milyonların zihninin tek bir zihin gibi çalışmasını sağlayan bir "mıknatıslanmaya" sahip olduğunu göstermektedir.

OTOTELKİN (=KENDİ KENDİNE TELKİN):
Şaşırtıcı sonuçlar elde etmek için zihninizin en derin köşelerinin sizin için çalışmasını sağlayın. Bunu duygu gücüyle destekleyin , birleşim muhteşem olacaktır.

Kendi kendine telkin beş duyu yoluyla insanın zihnine ulaşan tüm ikna edici öneriler ve kişinin kendinden kaynaklanan uyaranlar için kullanılan bir terimdir. Zihnin bilinçli düşüncelerin yer aldığı bölümüyle bilinçaltının hareket merkezi olarak iş gören bölümü arasındaki iletişim aracıdır. İnsanın zihnini isteyerek yaratıcı düşüncelerle beslediği ya da ihmalkarlık ederek , yıkıcı türde düşüncelerin zengin zihin bahçesine girmesine izin verdiği kontrol mekanizmasıdır. Altıncı his vardır ama bilinçaltına ulaşan düşünceleri kontrol etmek için beş duyu yeterli olacaktır. Bilinçaltı verilen emirler doğrultusunda plan sunduğunda uygulamak için hemen harekete geçmek gerekir. Doğru zamanı beklemek yenilgi getirebilir. Her zorluk büyük bir kazancın tohumlarını da birlikte getirir.

ÖZGÜVEN İÇİN BİR OTOTELKİN ÖRNEĞİ:

Günde yarım saat olmak üzere düşüncelerinizi gerçekleştirmek istediğiniz amaç üzerine
yoğunlaştırarak şöyle bir ototelkin yapabilirsiniz:

"Hayattaki kesin amacımı gerçekleştirme yeteneğine sahip olduğumu biliyorum ; bu yüzden , kendimden bu hedefin elde edilmesine yönelik ısrarlı , sürekli eylemler talep ediyorum. Şimdi ve burada böyle eylemlere gireceğime söz veriyorum.

Zihnimdeki egemen düşüncelerin sonunda ; eyleme ve yavaş yavaş da fiziksel gerçekliğe
dönüşeceklerini biliyorum. Bu yüzden günde yarım saat olmak üzere düşüncelerimi olmak istediğim kişi üzerine yoğunlaştıracağım. Böylece açık bir zihinsel resim oluşturacağım.

Kendi kendine telkin prensibiyle ısrarla zihnimde tuttuğum her arzunun sonunda altta yatan objeyi elde etmeye yönelik pratik araçlar yoluyla ifadesini bulacağını biliyorum ; bu yüzden "kendine güven"i geliştirmek için günde on dakika ayıracağım.

Hayattaki başlıca hedefimle ilgili açık bir tanımı yazdım ve onun elde edilmesi için yeterli özgüveni geliştirene dek denemekten vazgeçmeyeceğim.

Hiçbir zenginlik veya mevkiin gerçek ve adalet üzerine inşa edilmediği taktirdedayanmayacağını biliyorum ; bu nedenle , etkilediği herkese yararı dokunmayacak bir işe girişmeyeceğim. Kullanmayı istediğim güçleri ve diğer insanların işbirliğini kendime çekerek başarılı olacağım. Diğerlerine hizmet etmeye olan isteğimden dolayı bana yardım da yardım etmeye ikna edeceğim. Bütün insanlığa karşı sevgi geliştirerek nefret , kıskançlık , bencillik ve alaycılık gibi duyguları ortadan kaldıracağım , çünkü diğerlerine karşı sergileyeceğim olumsuz bir tutumun bana bir başarı sağlamayacağını biliyorum.

Onların bana inanmalarını sağlayacağım ve ben de onlara ve kendime inanacağım. Bu formüle imzamı atacağım , belleğime kazıyacağım ve büyük bir inançla günde bir kez sesli olarak tekrar edeceğim ;böylece yavaş yavaş düşüncelerimi ve düşüncelerimi ve hareketlerimi etkileyecek , ben de kendine güvenen ve başarılı bir insan olacağım. "

ÖZELLEŞMİŞ BİLGİ

İki türlü bilgi vardır. Biri genel , diğeri özelleşmiş bilgidir. Genel bilgi , miktarı ne kadar büyük olursa olsun paranın kazanılmasında çok az işe yarar.

Bilgi , sadece potansiyel bir güçtür. Yalnızca kesin bir hareket planı şeklinde düzenlenir ve kesin bir hedefe yöneltilirse güç haline gelir. Eğitimli insan zihinsel yetilerini başkalarının haklarını ihlal etmeden istediği her şeyi alabilecek şekilde gelişen insandır
<< Önceki - Sonraki Sayfa >>

Facebook Google +1 Tweet

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0