Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

Kurumlarda Koçluk ve Mentorluk UygulamalarıNew York Aile ve Meslek Enstitüsü'nce yapılan bir araştırmaya göre “mesleğinizde en önemli nokta nedir” sorusuna en fazla verilen cevap “açık iletişim kanalları ” olarak ortaya çıkmaktadır. Aynı araştırma sonuçlarına göre günümüzde iletişim kanallarını geliştirme konusunda şirketlerin öncelikle başvurmaları gereken uygulamaların başında koçluk ve mentorluk gelmektedir.

Kurumlarda Koçluk Uygulamaları

Çalışmak için en fazla tercih edilen şirketlerin, çalışan memnuniyetinin en yüksek olduğu şirketler olması bir tesadüf değildir. Çalışan memnuniyetini sağlamanın yollarından biri de koçluk ve de mentorluk sistemlerinin uygulamasıdır. Çalışan memnuniyetinin sağlanması ile başarı ve karlılık grafiklerinin arttığı bu şirketlere baktığımızda en üst düzeyden en alt düzeye dek koçluk rolünü benimsemiş, çalışanların işini kolaylaştıran yöneticiler görmekteyiz.
 
Çalışanlarının memnuniyetini sağlayan koç:

  • Çalışanlarının kendine bağlılığını sağlar: Yöneticilerin çalışanlarına karşı yaklaşımı çalışanlarının bağlılığını sağlayabilmek konusunda belirliyi rol oynar. Patronluk misyonunu üstlenmiş yöneticiler çalışanlarının ancak kendilerine itaat etmelerini sağlarken, çalışanlarına koçluk yapan yöneticiler çalışanlarının bağlılığını sağlarlar. Birçok yönetici için işin tamamlanması ne şekilde tamamlandığından, bağlılık ya da itaat sonucu yapılıyor olmasından daha ön plandadır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken kritik nokta bağlılıktan ötürü tamamlanan işlerin daha başarılı olması, daha az efor sarfedilerek sonuca ulaşılmasıdır.
  • Çalışanlarına ihtimam gösterildiğini hissettirir: Koçluk uygulamasıyla ihtimamın keşistiği nokta, ihtimam gösterilen çalışanların kurum için daha fazla çalışacağı gerçeğidir. Koçluk uygulaması bireysel ilişkilerin yoğun olarak ön plana çıkarıldığı bir programdır. Çalışanlara ihtimam göstermenin yolu onlara yaptıkları işe yönelik koçluk yapmaktan ve eksik oldukları ve iyi oldukları yönleri gerçekçi bir şekilde onlarla paylaşmaktan geçer.
  • Çalışanlarına yetki tanır: Yöneticilerin çalışanlarına yetki vermeleri sürecinde 3 önemli faktör rol oynar. Bunlar gerekli ekipman ve sistemlere erişimi mümkün kılmak, çalışanlara başarabileceklerine dair güven göstermek ve gerekli eğitim imkanlarını sağlamak olarak tanımlanabilinir.

Kimler koç olabilir?

1990'lı yıllarda spor dünyasında iş dünyasına transfer edilen koçluk kavramı meslek sıfatını 1995 yılında edinmiştir. Ülkemizde koçluk mesleği son yıllarda ortaya çıkan bir meslek olmasına rağmen özellikle son dönemde koçluk mesleğinde bir patlama yaşanmaktadır.

Koçluğun, kurumsal koçluk, bireysel koçluk, yaşam koçluğu gibi farklı çeşitlerinin olması farklı koçluk tiplerinde farklı özelliklerin ön plana çıkabileceği yargısını oluştursa da “koç” olabilmek için belirli yetkinliklere sahip olmak gerekmektedir.

Koç olabilmek için geçilmesi gereken standart bir eğitim süreci olmasa da koç olmayı planlayan kişilerin liderlik, danışmanlık, yönetim ve psikolojik rehberlik gibi konularda eğitim sahibi olması gerektiği belirtilmektedir.

Koç adayının aynı zamanda bu alanlarda yenilikleri sürekli olarak takip ederek kendini adapte edebilmesi, başkalarına da aktarabilecek yetkinliğe sahip olması gerekmektedir. Yenilikleri takip ve adapte etme sürecinde koçlara da koçluk yapan bireylerin olması bu süreçlerin daha sağlıklı bir hal olmasını sağlamaktadır.

Avrupa'daki koçluk süreçlerine baktığımızda liderlik, yönetim gibi alanlarda eğitim almış olmanın yeterli olmadığını, Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) tarafından akredite edilmiş eğitim kurumların tercih edilmesi gerekliliği, 750 saatlik pratik deneyime sahip olma gibi koşulların gerekliliğini görmekteyiz. Türkiye'de de Avrupa Mentorluk ve Koçluk Konsolosluğu'nun (EMCC) akredite ettiği kurumlardan bahsetmek mümkündür ve bu tür eğitim programları koç adayları tarafından sıklıkla tercih edilmektedir.

Koç olabilmek için gerekli eğitimin yanı sıra dominant karakter sahibi olmamak, dinleme ve analiz edebilme becerilerinin gelişmiş olması, empati kurabilme yeteneğinin ve duygusal zekanın gelişmiş olması gibi kişisel özelliklerle desteklenmesi gerekmektedir.

Özellikle iş dünyasına yönelik koçluk yapmayı planlayan bireylerin iş dünyasında özellikle yöneticiliğe dair tecrübeleri olması profesyonellere hizmet verebilmenin gereklilikleri arasında yer almaktadır.

Kurumlarda Mentorluk Uygulamaları

Şirketler için çalışanları yani insan kaynağı en kıymetli değerlerin başında gelmektedir. Çalışanları işte tutabilmenin gittikçe önem kazandığı, kaybedilen her çalışanın sistemden bir parça eksilmesi anlamına geldiği günümüzde geçmişte "olsa iyi olur ama olmasa da olur" olarak tanımlanan mentorluk uygulaması kurumlar için vazgeçilmez uygulamalardan biri haline gelmiştir.

Mentorluk şirkette daha üst düzeydeki çalışanların astlarına kanat germesinin çok daha ötesine geçen bir uygulamadır. İyi tasarlanmış bir mentorluk programı kurum kültürünü daha iyiye taşırken, iyi tasarlanmamış bir mentorluk programı daha fazla sorun yaratmaktan ileriye gidememektedir.

Kurum olarak mentorluk programlarına başlarken:

Mentorluğa neden ihtiyaç duyduğunuzu iyi tanımlanmalıdır: Kurumunuzdaki sirkülasyon çok fazlaysa, eğitim verdiğiniz ve geliştirmek için kaynak ayırdığınız çalışanlarınız sürekli olarak işten ayrılıyorlarsa kurum kültürünüzde değişiklikler yapmanızın vakti gelmiş demektir.

Kuruma bağlılığı sağlayabilme, performansı artırma, eğitim maliyetlerini azaltma, kurum kültürünü değiştirme ihtiyacı gibi değişik ihtiyaçlar mentorluk programına başvurmak için neden oluşturabilir.

Program için doğru yöneticiler seçilmelidir: Mentorluk çoğu zaman tamamen insan kaynakları departmanının işi olarak algılanır. Mentorluk programlarında insan kaynakları departmanlarının rolü koçluk eğitimlerinin çerçevesinin belirlenmesi, eğitimlerin şirketin stratejik hedefleriyle uyum sağlamasının sağlanması ve harcanan bütçenin efektif olup olmadığının denetlenmesi şeklinde sıralanabilir.  Bu noktada mentorluk yapacak kişilerin doğru seçilmesi de önemlidir. Mentorluk yapacak kişi bu iş için hevesli olmadığı taktirde mentorluk uygulamasını onca işinin üzerine eklenmiş yeni bir yük olarak görecektir. İşbirliği olduğu sürece mentorluk yapacak kişilerin mentorluk alacak çalışamların üst pozisyonlarındaki yöneticilerden seçilmesi daha doğru bir adım olacaktır.

Kurum kültürünüze uyan bir mentorluk tarzı seçilmelidir: Birçok firma mentorluk sistemini kendi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlamıştır. Uygulanan bir sistemde her yeni başlayana biri on yılı aşkın süredir, diğeri birkaç senedir firmada çalışan kişiler olmak üzere iki kişi mentorluk yapmaktadır. Böylece kurum kültürüne yönelik bilgiler bir mentor tarafından aktarılırken günlük işlerin götürülmesine yönelik bilgi ve beceriler farklı bir mentor tarafından aktarılmaktadır. Bunun gibi şirket ihtiyaçlarını gidermeye yönelik ve şirketin var olan kültürüyle uyum içerisinde çalışacak mentorluk uygulamaları her zaman daha etkili olmaktadır.

Gerçek konulara, sorunlara ve gelişim konulara odaklanılmalıdır: Mentorluk, mentorluk alan bireyin kendini iyi hissetmesini sağlayacak bir program olarak algılanmamalıdır.

Mentorluk alacak kişileri, ihtiyaçlarını karşılayabilecek, benzer konularda tecrübe ve bilgi sahibi kişilerle eşleyebilmek mentorluğun başarıya ulaşmasında önemli bir faktördür.

Eğitimin sürekliliğini sağlanmalıdır: Özellikle mentorların şirket içinden seçildiği uygulamalarda mentorların üstlendikleri rolleri daha iyi anlamalarını sağlayacak, mentorluk ilişkisini daha etkili bir şekilde yürütmelerini sağlayacak eğitimler verilmesi programın verimliliği açısından önem teşkil eder. Aynı zamanda mentorun ve mentorluk alacak bireyin beraber eğitimler alması mentorluk ilişkisinden alınacak verimin de artmasını sağlayacaktır.

Katılımcıların rollerini ve sorumluluklarını netleştirilmelidir: Mentorlar, mentorluk alacak kişilerin yöneticileri ile aralarında ya da diğer mentorluk alan adaylarla aralarında bir köprü değildir. Mentorluk programının, mentorluk alan kişiler tarafından yanlış algılanması mentorluk veren kişinin her sıkışıldığına başvurulacak kapı gibi algılanmasına ya da programın bir terfi programı gibi algılanmasına neden olabilmektedir. Veriecek eğitimlerle mentorluk programının yanlış algılanmasının önüne geçilebilmektedir.

Program gönüllü kişilerle gerçekleştirilmelidir: Mentorluk programının başarıya ulaşması için mentorluk veren ve alan kişilerin bu iş için istekli olmaları çok önemlidir. Mentorluk programının dikte edilmesi her iki taraf içinde kurumdan soğutan bir faktör haline gelebilir.

Mentorluk programları şirket içerisinde kurduğu ilişkiler sayesinde kariyer önündeki görünmez engellerin de önüne geçebilmektedir. Mentorluk programlarının daha çok üst düzey yöneticiler, emekliler, yönetim kurulu üyeleri, ya da şirket içerisinde kariyer basamaklarının üst düzeylerine ulaşmış kişiler tarafından gerçekleştirilmesi yakın pozisyonlar arası rekabeti engelleyeceği gibi mentorluk alan kişilerin performanslarını da pozitif olarak etkileyecektir.

Kurumunuzda mentorluk programı uygulandıkça:

Microsoft, Boing, Hewlett-Packard, Intel gibi uluslararası firmalar başarılarının büyük bir bölümünü kurumlarında uygulanan mentorluk programına bağlamaktadırlar. Mentorluk programı sayesinde karşılaşılan zorluklarla başa çıkmak, bugünün ve geleceğin yöneticilerini yetiştirmek, yüksek performanslı çalışanların kuruma bağlılığını sağlamak, eğitim maliyetlerini düşürmek ve müşterek bir bilgi birikimi sağlamak mümkün kılınmıştır.

Kurumsal bilgi birikimi korunur: Kurumdan ayrılan her birey sistemden bir parçasının eksilmesi demektir. Mentor programı sayesinde beyin göçü engellenerek, hata riski azalacağı gibi işleri yeniden biçimlendirme ihtiyacı da ortadan kalkacaktır.

Çalışanların performansı artar: Çalışanlar kurumlar için bilgi ve beceri hazineleridir ancak bu bilgi ve beceriler açığa çıkarıldığı taktirde işe yönelik performansın artırılması anlamına gelmektedirler. Mentorluk programları bilgi ve becerilerin ortaya çıkarılması fırsatını sunar aynı zamanda farklı düzeydeki çalışanların etkin bir şekilde yardımlaşmasının en maliyetsiz yoludur.

Öğrenme zamanından ve maliyetinden kazanılır: Mentoring programlarıyla dışarıdan alınacak resmi bir eğitimin kazanımları çok daha düşük maliyetli bir şekilde elde edilebilinir. Bu şekilde dönemsellik yerine eğitimin sürekliliği de sağlanmış olur.

Yüksek performanslı çalışanların kuruma bağlılığı sağlanır: Mentorlar mentorluk yaptıkları çalışanların doğru kariyer yollarından ve öğrenme süreçlerinden geçmelerini sağlamak açısından ayrı bir önem arz ederler. İyi bir mentorluk programı gerekli yetkinliklerin ve tecrübelerin kazanılmasına fırsat verdiği gibi, hedeflere ulaşılmasında gerekli motivasyon desteğini de beraberinde getirir. Mentorluk alanların kariyer planlarının çizilmesine danışmanlık yapar.

Başarıyı yakalamak kolaylaşır: Kurumsal bir mentorluk programı orta düzeyli yöneticilerin gerekli teknik bilgi ve tecrübeyle başarılı bir şekilde üst düzeylere terfilerini sağlar.

Dolayısıyla, iş hayatında yüksek bir performans, yüksek kazanımlar ve başarıyı hedefleyen kurumlar kurumsal stratejilerini en kıymetli değerleri olan insan kaynağı üzerine kurmalıdırlar. Koçluk ve mentorluk uygulamaları insan kaynağından yüksek verim almanın en maliyetsiz ve kazanımı en yüksek yolu olarak iş hayatında yer edinmektedirler.

Facebook Google +1 Tweet

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0