Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

Akarsular - YER ALTI SULARI ve KAYNAKLAR

Makale Sayfaları
Akarsular
YER ALTI SULARI ve KAYNAKLAR
GÖLLERİN OLUŞUMU

YER ALTI SULARI ve KAYNAKLAR

-Dağınık tortulların içerisinde ya da kaya oyuklarında toplanmış suya rastlanır. Buna yer altı suyu denir.

Kaynaklar : Yer altı sularının kendiliğinden yer yüzüne çıkmasına denir. IV çeşittir. -Kırıklı yapıların bulunduğu yerlerde fay kaynağı, yamaçların yer altı suyu tablasını kestiği yerlerde yamaç kaynağı, kalkerli yapıların bulunduğu yerlerde ise karstik kaynaklar, yer altı sularının bulunduğu yerlerde, insanların sondaj yapmasıyla artezyen kaynaklar oluşur.

TÜRKİYE'DE KARSTİK SULAR, AŞINDIRMA VE BİRİKTİRME ŞEKİLLERİ

-Kolayca çözünen taşların yaygın olduğu yerlerde oluşan yer şekillerine karstik şekiller denir. (Toroslar)
-Yanları dik, ağız kısımları türlü genişlikte olabilen, derin doğal kaynaklara obruk denir. (Obruk gölü)
-Dolinler (düdenler, koyaklar) : Kalkerli arazilerde çözünmeler ya da çözünme ile birlikte çökmeler sonucu oluşmuş çukurlardır. Çapları birkaç yüz metre arası değişir. Bunun diğer adı da “su yutan”dır. -Dolinlerin genişleyip birleşmesi sonucu göl-ovalar (polyeler) oluşur.
Kör Vadiler : Suların bir su yatağından yer altına daldığı vadilerdir. -Karstik arazilerin yaygın şekillerinden biri de lapyalardır.
-Kireç taşlarının çözünmesiyle mağaralar oluşur.
-Mağaralarda sarkıt ve dikitler bulunur.
-Yer altı sularının çözündürdüğü maddelerin çökelmesi sonucu oluşan yer şekillerine travertenlerdir.
-Bunların beyaz olmasının nedeni üzerinde kalker tüflerinin olmasıdır.

Facebook Google +1 Tweet

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0

Site İletişim Bilgisi

Telefon: 0536 686 91 70

URL:http://www.turkcebilgi.org/

Email: [email protected]