Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

İklim Değişikliği - İklim Değişikliğiyle İlgili Farklı Görüşler ve Bu Konuda Yapılan Çalışmalar

Makale Sayfaları
İklim Değişikliği
Geçmişte Yaşanan İklim Değişiklikleri
İklim Değişikliklerinin Nedenleri
Gelecekte Olabilecek İklim Değişikliği ve Sonuçları
İklim Değişikliği ve Türkiye
İklim Değişikliğini Önleme ve Zararlı Etkilerden Korunma
İklim Değişikliğiyle İlgili Farklı Görüşler ve Bu Konuda Yapılan Çalışmalar

G. İklim Değişikliğiyle İlgili Farklı Görüşler ve Bu Konuda Yapılan Çalışmalar


Bu konuda çalışanlar arasında çok farklı görüşler olmakla beraber hemen herkes çeşitli nedenlerle (güneş sabitesindeki, yeryüzündeki ve atmosfer bileşi­mindeki değişmeler vb. gibi) atmosferin doğal dengesinin bozulacağını, bunun genel dolaşımı ve iklimi dolayısıyla bütün atmosfer olaylarını doğrudan etkili-yeceğini kabul etmektedir. Örneğin, atmosferdeki sera gazlarının artmasıyla at mosferin bileşiminin değişmesi, iklimde bugün görülen ve gelecekte olabilecek değişmelerin nedeni olarak gösterilmektedir. Her ne sebeple olursa olsun küre­sel boyutta görülen bir ısınma bu dev termik makinenin (atmosferin) işleyişini değiştirecektir. Bunun soncunda genel dolaşımda bozulmalar, iklim kuşakları­nın sınırlarında oynamalar olacak, lokal ve bölgesel ölçekte beklenilmeyen yerlerde ve şiddette hava olayları ve bunlarla ilişkili büyük afetler yaşanacak­tır. Bunun için iklim değişikliğinin doğal afetlere neden olan olaylar içinde ayn bir yeri vardır. Çünkü olası bir iklim değişikliğinde, bilinen bütün atmosfer kö­kenli doğal afetlere neden olan atmosferik tehlikelerin, oluştukları ve etkiledik­leri alanlar ile şiddetleri ve görülme sıklıkları tamamen değişecektir. Dünya ta­rihi boyunca görüldüğü gibi, bir çok ekosistemin yok olduğu, canlı ve cansız çevrenin büyük zarar gördüğü çok sıcak ve soğuk dönemler yaşanabilecektir.

Ancak iklim değişikliği üzerinde, değişik çevrelerce farklı görüşler ortaya konulmakta ve çok değişik senaryolar üretilmektedir. Bu iklimin karmaşık ya­pısından, birçok bilim dalını ilgilendirmesinden ve çok değişik etmenlerin kont­rolü altında olmasından kaynaklanmaktadır. Güneşten dünyaya gelen enerjide azalma-çoğalma, yerin hareketleri ve eksen eğimindeki bir değişme, atmos­fer, hidrosfer ve yerkürenin doğal yapısının değişmesi, iklimi doğrudan etki­leyen iklim değişikliğine neden olan doğal olaylardır. Bir de insanların çeşitli et­kinliklerine bağlı olarak ve Özellikle de atmosfere fazla miktarda verilen sera gazları nedeniyle, iklimde görülen ve gelecekte de kaçınılmaz olan değişmeler eklendiği zaman, konu içinden çıkılmaz hale gelmektedir.

Tartışılmayan konu yaklaşık 4.5 milyarlık yaşa sahip olan dünyamızda doğal olarak bu güne kadar çok büyük boyutta iklim değişikliklerinin yaşandığı ve dünyanın coğrafyasının defalarca değiştiği, doğanın evrimi gereği bu değiş­melerin mutlaka gelecekte de yaşanacağıdır. Nitekim son 500 yılda küresel bo­yutta bir ısınmanın görüldüğü ve bunun günümüzde de devam ettiği bilinmek­tedir. Burada belirsiz olan durum, iklimde olabilecek değişmelerde insanın et­kili olup olamayacağı, ya da etkilerinin gelecekteki doğal süreç içindeki derece­sinin ne olacağıdır.

Bir çok bilim adamı bugün görülen ve gelecekte görülecek küresel ısınma­nın doğayla insan arasındaki ilişkinin bozulmasına bağlı olamayacağını, insanın bunu yapabilecek güçte olmadığını, bu iddialann altında bazı siyasal, sosyal ve ekonomik nedenlerin olduğunu belirtmektedir. Buna karşılık daha büyük bir bilim adamı grubu ile bilimsel kuruluşlar ve özellikle de Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşlar, (IPCC gibi) son yüzyılda görülen ve gelecekte görülebilecek küresel ısınmayı daha çok insanların çeşitli etkinliklerine ve genellikle de at­mosfere verilen sera gazlarındaki artışa bağlamaktadır.

İklim değişikliklerinin tartışıldığı ilk ciddi ve kapsamlı uluslararası toplan­tı 1979 yılında yapılan, B.M 1. Dünya İklim Konferansıdır. İkinci önemli top­lantı ise; 1990 yılında Cenevre'de yapılan II. Dünya İklim Konferansıdır.

İkinci Konferansının birinciden farkı ve en önemli yanı, ülkelerin bakan, devlet ya da hükümet başkanları tarafından temsil edilmeleri, iklimde değiş­melerin başladığının vurgulanması ve insanlığın gelecekte yaşayacağı en önem­li çevre sorunlarının da bu değişmelerden kaynaklanacağının açık ve net bir bi­çimde ortaya konmasıdır.

Ayrıca bu konferansta, son 100 yılda gözlenen küresel ortalama sıcaklıkta görülen 0.3 ile 0.6 °C civarındaki artışın, doğal nedenlerden çok insanların çe­şitli etkinliklerinden kaynaklandığı vurgulanmıştır. Bu nedenlerin başında at­mosfere verilen sera gazlarındaki, özellikle de COz miktarındaki artışın başta geldiği, bunun için insanların bu emisyonları azaltmak için gerekli önlemleri al­ması tavsiye edilmiştir. Aksi takdirde iklimdeki bu değişmenin 21. yüzyılda da devam edeceği, buna bağlı olarak tehlikeli meteorolojik olayların yayılma alanlarının genişleyeceği, etkilerinin daha da artacağı vurgulanmıştır.

Nitekim bu tarihten sonra 1992 Rio Konferansında imzaya sunulan atmos­ferin korunmasıyla ilgili BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi hazırlan­mış, çeşitli iklim değişikliği ve muhtemelen zararları üzerinde bireysel, ulusal ve uluslararası düzeyde yoğun çalışmalar ve bilimsel araştırmalar başlamış, bu konuda geniş katılımlı toplantılar birbirini takip etmiştir. İklim değişikliğiyle il­gili olarak B.M. bünyesinde oluşturulan en önemli kurumlardan birisi de 1988 yılında çeşitli ülkelerden 2500 bilim adamınm katkıda bulunduğu Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli - IPCCdir. Bunun görevi iklim değişikliğinin çevresel ve sosyo-ekonomik etkilerini belirlemek ve bunu önlemek için yeni stratejiler geliştirmektir. 1998 yılından beri yaptığı çalışmalar ile birçok üniver­site ve enstitülerin yaptıkları araştırma sonuçları ısınma sürecinin küresel ölçek­te devam ettiğini ve bunun 21. yüzyılda da süreceğini göstermektedir. IPCC'nin görevleri, iklim değişikliği ve iklim değişikliğinin çevresel ve sosyo-ekonomik etkileri konusunda bilimsel verileri belirlemek ve uygun stratejileri tesbit etmek­tir. IPCC bu güne kadar üç değerlendirme raporu yayınlamıştır. Bunlar Birinci Değerlendirme Raporu (1990), İkinci Değerlendirme Raporu (1995) (Bu rapo­run Kyoto Protokulu hazırlanmasına katkıda bulunmuştur) ve nihayet Üçüncü Değerlendirme Raporu (Eylül 2001) dur. Bu son raporda geçmiş 50 yılda görü len küresel ısınmanın önemli bir bölümünün insan etkinliklerine bağlı neden­lerden kaynaklandığı konusunda yeterli kanıtlar olduğu vurgulanmıştır (WMO, 2003).

Ayrıca ülkelerin Meteoroloji kuruşları bu konuya daha fazla eğilmiş, bün­yelerinde İklim Değişikliği Araştırma Gurupları oluşturmuştur. Yine Dünya Meteoroloji Teşkilatı (VVMO)'nun tavsiyesiyle her ülkede Millî İklim Komitele­ri oluşturularak bu konularda daha fazla çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.
<< Önceki - Sonraki Sayfa >>

Facebook Google +1 Tweet

20 Yorum - Senin Görüşün Nedir?

 1. #1 iklim değişikliği
  -
  amine
  -
  15-04-2013 15:39:28 +26

  lütfen bunu okuyan herkes dünyayı koruyup kollasın yoksa gelecekte çocuklarımızın torunlarımızın su sıkıntısı çekmesini kimse istemez herhalde.

 2. #2 önlem
  -
  fatıma
  -
  07-07-2013 11:11:49 +31

  bu yazı çok bilgilendirici okadar aradım internette böle bir yazız bulamadım çok teşekürler size katılıyorum amine hanım

 3. #3 iklim
  -
  gülşah
  -
  16-05-2014 14:14:20 +21

  bence çok uzun ama bunu söylemek yerine hayata geçirmeliyiz

 4. #4 iklim
  -
  gülşah
  -
  16-05-2014 14:19:16 +18

  yeni nesillere bırakmak istediğimiz herşey için önce kendimiz çabalamalıyız

 5. #5 kuresel ısınma
  -
  gülşah
  -
  16-05-2014 14:26:29 +19

  [i]bizimn çevremizi korumamız gerekir ve bunu başarmak için birliktelik önem taşıyor[/i]

 6. #6 önlem
  -
  bertan
  -
  27-05-2014 14:19:49 +18

  çok güzel bir yazı böyle yazı yok

 7. #7 iklim
  -
  koçero
  -
  07-10-2014 17:33:47 +14

  harika bir yazı bence

 8. #8 önem
  -
  zeynep
  -
  07-10-2014 17:37:28 +14

  bu yazı çok güzel ve topluma faydalı topluma bilgi veriyor

 9. #9 kuresele son
  -
  furuko
  -
  11-04-2015 15:48:24 +15

  cok guzel yazmıslar ellerine saglık

 10. #10 değer
  -
  fenasi kerim
  -
  24-11-2015 21:28:56 +12

  Yapmak istediklerimiz sadece lafta kalmamalı. Güzel bir yazı.

 11. #11 İKLİMLER
  -
  EDA
  -
  06-12-2015 12:43:36 +9

  ÇOK GÜZEL OLMUŞ KİM YAZDIYSA ELLERİNE SAĞLIK ÇOK İŞİME YARADI

 12. #12 iklim
  -
  arda
  -
  10-03-2016 19:52:28 +10

  çok güzel çok işime yaradı+

 13. #13 song joong ki
  -
  2pm
  -
  08-05-2016 10:54:42 +8

  süper olmuş ama keşke özetide olsaydı :)

 14. #14 .
  -
  asli
  -
  09-05-2016 17:49:34 +7

  Maddeler halinde olabir mi

 15. #15 müthiş
  -
  talha
  -
  12-10-2016 19:58:11 +6

  Gerçekten guzel ve bilgilendirici bir yazı

 16. #16 müthiş
  -
  talha
  -
  12-10-2016 19:58:14 +5

  Gerçekten guzel ve bilgilendirici bir yazı

 17. #17 müthiş
  -
  talha
  -
  12-10-2016 19:58:15 +5

  Gerçekten guzel ve bilgilendirici bir yazı

 18. #18 müthiş
  -
  talha
  -
  12-10-2016 19:58:18 +6

  Gerçekten guzel ve bilgilendirici bir yazı

 19. #19 mütüş
  -
  TUĞÇE
  -
  07-12-2016 21:43:13 +2

  ÇOK GÜZEL BİR YAZI

 20. #20 ÇOK ÖNEMLİ
  -
  NECDET GENÇ
  -
  04-01-2017 03:30:58 0

  KONUYU HALKLAR ELE ALMADIKÇA DEVLETLERİN ALDIĞI VE ALACAĞI ÖNLEMLER YETERLİ OLMAYACAK. FOSİL YAKITLARIN KULLANIMININ SIFIRLANMASI GECİKECEK. GERİ DÖNÜLMEZ EŞİK AŞILDIĞINDA, DÜNYAMIZIN TÜM CANLI HAYATINI SONLANDIRMASI ÖNLENEMEYECEK.. ŞU ANDA Kİ GİDİŞAT BU. ÇÖLLEŞMENİN DAHA HIZLI GELİŞECEĞİ PEK ÇOK YÖRENİN HALKI, AÇ KALINCA, HENÜZ ÇÖLLEŞMEMİŞ OLAN BÖLGELERE GÖÇE BAŞLAYACAKLAR. DÜNYAMIZ KARIŞACAK. ÇARE, SAVSAKLAMAKTAN VAZGEÇİP ÖNLEMLERİN HAYATA GEÇİRİLMESİNİ SİSTEME KAVUŞTURMAK. HENÜZ VAKİT VAR İKEN. SAYGILAR.

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0

Site İletişim Bilgisi

Telefon: 0536 686 91 70

URL:http://www.turkcebilgi.org/

Email: [email protected]