Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

Türkiye'deki Büyük Depremler

TÜRKİYE'DEKİ BÜYÜK DEPREMLER... 1902 - 2005 Türkiye'de 1902 yılından itibaren yaşanan depremler...

Bu tabloda, büyüklükleri 5 ve daha yüksek olan depremlere yer verilmiştir. Büyüklüğü 5'in üzerinde olan ve can kaybına yol açan son deprem, 25 Ocak 2005'de Hakkari'de meydana geldi, 2 kişi öldü.


Türkiye'deki Büyük Depremler
Türkiye'deki Büyük Depremler
Türkiye'deki Büyük Depremler

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'ndeki ölü ve yaralılar ile ilgili rakamlar 19.10.1999 tarihli Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi açıklamasından alınmıştır.

12 Kasım 1999 Düzce Depremi'ndeki ölü ve yaralılar ile ilgili rakamlar 2.2.2000 tarihli Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi açıklamasından alınmıştır.

Ağustos 2004 - Gökova Çevresi Deprem Etkinliği:
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün açıklaması şöyle: "Çiftlikköy (MUĞLA)-Gökova Körfezi depremleri dizisi, Temmuz ayı başlarında başlamıştır. Ancak depremlerdeki yoğun artış 2 Ağustos 2004 tarihinden itibaren görülmüştür. Bu süreç içerisinde depremlerin büyüklükleri genelde M=3.0 - 4.0 arasında değişmiştir. 3 - 4 Ağustos 2004 tarihlerinde yerel saat ile 16:11 (Ml=5.0), 06:01 (Ml=5.4), 07:19'da (Ml=5.0) meydana gelen depremler bölgedeki deprem oluş düzeninin karakteristiği içersinde meydana gelmiş bir aktivite olarak düşünülmelidir. 8 Ağustos 2004 saat 24:00 itibarı ile bölgede kaydedilen deprem sayısı 1308'e ulaşmıştır. Depremin kaynağının bulunduğu bölge, Gökova Körfezi'ni oluşturan ve genel uzanımı körfeze paralel olan normal faylar tarafından denetlenmektedir. Körfezin kuzey kolunu oluşturan doğu-batı gidişli normal faylar ile ilişkide bulunan ve kara içine doğru genel olarak KD-GB ve KB-GD gidişli normal, doğrultu atım bileşeni olan faylar mevcuttur. 3 - 4 Ağustos depremlerine neden olan bu fay parçalarıdır."

Facebook Google +1 Tweet

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0