Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

DİL - KÜLTÜR İLİŞKİSİ

Makale Sayfaları
DİL - KÜLTÜR İLİŞKİSİ
DİL VE KÜLTÜR
KÜLTÜR
Sözlük anlamıyla “1. Tarihî, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddî ve manevî değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere ilet¬mede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin, 2. Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü, 3. Muhakeme, zevk ve eleştirme yetenekle¬rinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi, 4. Bireyin kazan¬dığı bilgi, 5. Uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme, 6. Tarım” şeklinde tanımlanan kültürün farklı alanlar için değişik tanımları ve yorumları da vardır. Atatürk'ün ifadesiyle kültür; okumak, anlamak, görebilmek, görebil¬diğinden anlam çıkarmak, uyanık davranmak, düşünmek, zekayı terbiye etmektir.

Prof. Dr. Zeynep Korkmaz kültür konusunda şunları söyler: “Kültür, insanı öteki yaratıklardan ayıran, dolayısıyla da yalnızca insana vergi olan bir özelliktir. En ilkel topluluklardan başlayarak en gelişmiş insan topluluklarına varıncaya kadar, bütün toplumların kendilerine göre birer kültürlerinin bulunduğu inkâr kabul etmez bir gerçektir. Ne var ki, toplumların hayat karşısındaki tutum ve davranışları biribirinden farklı olduğu, yaşayışlarında, eğitim ve düşünce tarzlarında, yaratıcılıklarında biribirini tutmayan başkalıklar bulunduğu için bu başkalıklar, kültürleri toplumdan topluma değişik ve çeşitli yapılarda karşımıza çıkarmıştır. Bir kültür için vazgeçilmez önem taşıyan unsurlar, başka bir kültür için önemsiz sayılabilir. Toplumların ve dünyadaki milletlerin mozayik hâlindeki farklı görünümleri de genellikle kültür yapılarındaki bu farklılıktan kaynaklanmaktadır.”

Kültür, milletin fertleri arasında sosyal akrabalık bağını oluşturan (başta dil olmak üzere, tarih, din, örf ve âdetler, hukuk sistemi, müzik, güzel sanatlar, ekonomi, ahlâk anlayışı ve dünya görüşü... gibi) maddî ve manevî değerlerin tümüdür ve bu değerler kültürün başlıca unsurlarını oluşturur. Bunlar o milletin fertlerini birbirine bağlarken, diğer milletlerden ayırır; içeride birleştirici, dışarıya karşı ayırıcı rol üstlenir.
Bu açıklamalardan sonra kültürün özellikleri şöyle özetlenebilir:

Kültürün özellikleri

Kültür;
1. Millîdir,
2. Tarihîdir,
3. Özgündür,
4. Milletin ortak malıdır,
5. Canlı ve tabiî bir varlıktır,
6. Ahenkli bir bütündür,
7. Özü değiştirilemez.

Devletler; milletlerin kendilerini korumak, yaşatmak ve yükseltmek için kurdukları sosyal organizasyonlardır. Devletin varlığı milletle mümkündür. Milleti ayakta tutan, ona dinamizm ve ruh veren temel güç ise millî kültürdür. Bu tarihî ve sosyal gerçek, Atatürk'ün “Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür.” özdeyişinde veciz ifadesini bulmuştur.

Kültür, bir değerler bütünü, bir yaşama tarzıdır. Yüzyıllar içerisinde, bir milletin diğer milletlerden farklı olarak geliştirdiği duygu, düşünce ve hayat görüşü, kültür'dür. Kültür; gelenek ve görenekleri, hukuk sistemini, ahlâk anlayışını, dünya görüşünü içine alır.
<< Önceki - Sonraki Sayfa >>

Facebook Google +1 Tweet

20 Yorum - Senin Görüşün Nedir?

 1. #1 lütfen
  -
  ssr
  -
  13-10-2012 15:08:51 +6

  maddeler halinde yazamaz mısınız-

 2. #2 acillllll
  -
  sen
  -
  19-10-2012 17:52:46 +10

  kompozisyon yazabilir misiniz

 3. #3 lütfeeeen
  -
  a m k liseli
  -
  29-09-2013 18:12:07 +1

  maddeler halinde yazamaz mısınız

 4. #4 madde madde
  -
  Drogba
  -
  30-09-2013 14:39:01 -3

  madde madde veya kısım kısım olursa daha iyi olur.

 5. #5 lazııım
  -
  sanane
  -
  04-10-2013 19:57:14 -2

  maddeler halinde yapsanııııııııııııııızzzzzzzzzz

 6. #6 maddelr halinde dil ile kültür
  -
  ayşe gül
  -
  05-10-2013 13:58:18 +8

  Dil ile kültür arasındaki ilişkiyi şu şekilde özetleyebiliriz:
  1. Dil ile kültür birbirini tamamlayan ayrılmaz bir bütündür
  2. Kültür ve dil bir milletin en önemli ortak özelliklerindendir
  3. Kültür ve dil, toplumu oluşturan bireylerin iletişiminde önemli rol oynar
  4. Bir toplumun oluşmasında ve ayakta kalmasında ortak dil ve kültürün önemli bir payı vardır
  5. Hem dilin hem de kültürün kendine özgü kuralları ve özellikleri vardır
  6. Dil ve kültür geçmiş ile gelecek arasında bir köprü vazifesi görür
  7. Kültür ve dil bir toplumun yaşayış biçiminden önemli izler taşır
  8. Dil ve kültür bir toplumun oluşmasında ve varlığını sürdürmesinde önemli etkendir

 7. #7 acil ?
  -
  Volkan
  -
  09-10-2013 17:44:10 0

  kimin makalesi bu acil ?

 8. #8 dil ile kültür
  -
  napcan ki
  -
  19-10-2013 13:53:16 +2

  Konuşma Dili ve Yazı Dili Arasındaki Farklar :

  - Bir ülkede bir yazı dili varken birden fazla konuşma dili vardır.

  - Konuşma dili doğaldır yazı dili yapma bir dildir.

  - Yazı dilinde kurallar varken konuşma dilinde yoktur.

  - Yazı dilinin kullanım sahası konuşma diline göre daha geniştir.

  - Konuşma dili günlük hayatta farklılık gösterirken yazı dili göstermez.

 9. #9 ödev
  -
  cengiz
  -
  21-10-2013 11:06:17 +2

  **arkadaşlar dil kültür ilişkisi içinde lehçe şive ve ağız argo varmıydı??**

 10. #10 kültür
  -
  efecan
  -
  22-10-2013 17:47:20 +1

  Her millet dilini ve kültürünü yüzyıllar boyunca yoğurur.tek on yoktan war eder...

 11. #11 ödevim çok var !!!!!
  -
  cansu
  -
  26-10-2013 13:40:48 +1

  dilin ve kültürün önemini belirten şahısların sözleri

 12. #12 tşk
  -
  isimsiz
  -
  18-11-2013 18:05:27 +8

  [quote name="ayşe gül"]Dil ile kültür arasındaki ilişkiyi şu şekilde özetleyebiliriz:
  1. Dil ile kültür birbirini tamamlayan ayrılmaz bir bütündür
  2. Kültür ve dil bir milletin en önemli ortak özelliklerindendir
  3. Kültür ve dil, toplumu oluşturan bireylerin iletişiminde önemli rol oynar
  4. Bir toplumun oluşmasında ve ayakta kalmasında ortak dil ve kültürün önemli bir payı vardır
  5. Hem dilin hem de kültürün kendine özgü kuralları ve özellikleri vardır
  6. Dil ve kültür geçmiş ile gelecek arasında bir köprü vazifesi görür
  7. Kültür ve dil bir toplumun yaşayış biçiminden önemli izler taşır
  8. Dil ve kültür bir toplumun oluşmasında ve varlığını sürdürmesinde önemli etkendir[/quote]

  çoook işime yaradı teşekkürler :D

 13. #13 öğeler
  -
  esra
  -
  27-11-2013 13:50:14 +1

  acil dil anlatımında sanat nedir

 14. #14 Dil ile kültür arasındaki ilişkiyi şu şekilde özetleyebiliriz :
  -
  esma
  -
  08-12-2013 15:55:08 +1

  1. Dil ile kültür birbirini tamamlayan ayrılmaz bir bütündür
  2. Kültür ve dil bir milletin en önemli ortak özelliklerinden dir
  3. Kültür ve dil, toplumu oluşturan bireylerin iletişiminde önemli rol oynar
  4. Bir toplumun oluşmasında ve ayakta kalmasında ortak dil ve kültürün önemli bir payı vardır
  5. Hem dilin hem de kültürün kendine özgü kuralları ve özellikleri vardır
  6. Dil ve kültür geçmiş ile gelecek arasında bir köprü vazifesi görür
  7. Kültür ve dil bir toplumun yaşayış biçiminden önemli izler taşır
  8. Dil ve kültür bir toplumun oluşmasında ve varlığını sürdürmesinde önemli etkendir
  BÖYLE SIRALAYABİLİRİZ

 15. #15 Dil ile kültür arasındaki ilişkiyi şu şekilde özetleyebiliriz : GAMZENİN DEĞERİNİ BİLİN
  -
  gamze
  -
  08-12-2013 15:56:43 +2

  1. Dil ile kültür birbirini tamamlayan ayrılmaz bir bütündür
  2. Kültür ve dil bir milletin en önemli ortak özelliklerinden dir
  3. Kültür ve dil, toplumu oluşturan bireylerin iletişiminde önemli rol oynar
  4. Bir toplumun oluşmasında ve ayakta kalmasında ortak dil ve kültürün önemli bir payı vardır
  5. Hem dilin hem de kültürün kendine özgü kuralları ve özellikleri vardır
  6. Dil ve kültür geçmiş ile gelecek arasında bir köprü vazifesi görür
  7. Kültür ve dil bir toplumun yaşayış biçiminden önemli izler taşır
  8. Dil ve kültür bir toplumun oluşmasında ve varlığını sürdürmesinde önemli etkendir

 16. #16 ben istediğimi bulamadımgüzel olmuşta
  -
  fidan
  -
  26-12-2013 17:01:24 +1

  debilirmisiniz
  dilin önemiyle ilgili bir kaç eserden alıntılar istiyorum dil ve anlatım ödevim yardım e

 17. #17 dil ve kültür
  -
  Ahmet
  -
  06-01-2014 08:58:02 +1

  ÇOK İYİDE DİL VE KÜLTÜR BENCE BİRBİRİNİ TAMAMLAYAMAZZ SİSCE NEDENN

 18. #18 buradan ögrenebilirsin
  -
  Esen
  -
  03-10-2014 12:24:35 +3

  O kadar yazıyı kim yazabilir ki madde halinde olmalı şöyle :D

  1. Dil ile kültür birbirini tamamlayan ayrılmaz bir bütündür
  2. Kültür ve dil bir milletin en önemli ortak özelliklerinden dir
  3. Kültür ve dil, toplumu oluşturan bireylerin iletişiminde önemli rol oynar
  4. Bir toplumun oluşmasında ve ayakta kalmasında ortak dil ve kültürün önemli bir payı vardır
  5. Hem dilin hem de kültürün kendine özgü kuralları ve özellikleri vardır
  6. Dil ve kültür geçmiş ile gelecek arasında bir köprü vazifesi görür
  7. Kültür ve dil bir toplumun yaşayış biçiminden önemli izler taşır
  8. Dil ve kültür bir toplumun oluşmasında ve varlığını sürdürmesinde önemli etkendir

 19. #19 dil millet kültür
  -
  fatoş
  -
  14-10-2014 16:40:46 +1

  Dil-millet-kültür arasındaki ilişkiyi açıklar mısınız

 20. #20 sınav içun mecburuz
  -
  alperen
  -
  21-11-2015 17:49:53 +1

  la bebe bizene bunlardan e30 sınava yanlıya yanlıya giracam bn okuma bilmezken bunları biliyodum

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0

Site İletişim Bilgisi

Telefon: 0536 686 91 70

URL:http://www.turkcebilgi.org/

Email: [email protected]