Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

'kadar, -e kadar' (edat)

Benzetme edatlarındandır.
Yalın hâldeki veya –e yönelme eki almış kelimelerle kullanılır.
“kadar” şeklinde kullanıldığında üzerine ek alabilir.
 
*  “Karşılaştırma, benzerlik, eşitlik, yaklaşıklık, ölçü” anlamları katar.
 
Biz de onlar kadar başarılıyız.      (eşitlik, benzerlik, ölçüsünde)
Gül kadar güzelsin.           (benzerlik)
Mektubu okuyunca köyünü görmüş kadar sevindi.  (gibi)
Bir ton kadar kömür almış           (ölçü, aşağı yukarı)
Yüz kadar asker evin önünden geçti. (ölçü, aşağı yukarı)
 
*  Birlikte kullanıldığı kelimeyle isim, sıfat ya da zarf oluşturur.
 
Biz bu kadarına da alışığız.     (isim)
İçmiş kadar olduk.        (zarf)
Ne kadar güçlü bir adam...     (zarf)
Evin deniz kadar havuzu var.      (sıfat)
 
*  Ad tamlamasında ad (tamlanan) olarak da kullanılabilir.
 
Vefasızlığın bu kadarını da görmemiştim. (isim, ad tamlamasında tamlanan)
 
*  “kadar” kelimesi zarf tümleci de yapar, edat tümleci de:
 
Dershaneye kadar gidelim. (edat tümleci)
Akşama kadar çalıştık.       (değin anlamında, zarf tümleci)

Facebook Google +1 Tweet

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0

Site İletişim Bilgisi

Telefon: 0536 686 91 70

URL:http://www.turkcebilgi.org/

Email: [email protected]