Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

Kelime Gruplarının Görevleri ve Özellikleri

* Tek kelime ile karşılanmayan varlık, kavram, nitelik, durum ve hareketleri karşılar. Kelime grupları, kavramları en verimli şekilde dile getirmede kullanılan kolaylıklardır.
 
Meselâ, “ipek” ve “böcek” kelimeleri tek başlarına birer varlığı karşılarlar. Ama “ipek böceği” kelime grubunun karşıladığı varlığı tek kelime ile karşılayamayız.
 
Bunun gibi “telefon etmek, kör olmak, fotoğraf makinesi” kavramlarını da tek kelime ile karşılamak mümkün değildir.
 
* Kelime gruplarının en küçüğü iki kelimeden oluşur.
 
* Varlık, kavram, nitelik, durum ve hareketleri, anlamlarını genişleterek, belirterek, pekiştirerek, niteleyerek karşılar.
 
Meselâ, “Çocuk çiçeği arkadaşına uzattı.” cümlesini, “Küçük çocuk, elindeki kır çiçeklerini çok sevdiği arkadaşına uzattı.” şeklinde, varlıkların nitelik ve niceliklerini de bildirerek ifade edebiliriz.
 
* Cümle ve diğer kelime grupları içinde, tek kelime gibi (isim, sıfat, zarf ve fiil) görev yapar.
 
Küçük çocuk, / elindeki kır çiçeklerini  / çok sevdiği
                 İsim                  İsim                         İsim
arkadaşına / uzattı.
        fiil

Dallarda uzanan hışırtılar, / ağaçtan ağaca
                       İsim            zarf
sürüklenerek, /  ormanın kızıl
    isim                        
derinliklerinde / kayboluyordu.
        fiil
 

elindeki / kır çiçeklerini  
        isim
 
çok sevdiği / arkadaşına
     sıfat
 
Dallarda uzanan / hışırtılar,
    sıfat
 
ağaçtan ağaca / sürüklenerek,
      ikileme
 
ormanın / kızıl derinliklerinde
        isim

 
* Ana unsur grubun sonundadır.
 
Yemyeşil ovalar    ana unsur: ovalar
Kuş sesleri    ana unsur: sesler
 

* Fiile dayalı gruplarda hareketin oluş sırası gösterilir.
 
Gülü koparıp koklayınca        
önce koparma, sonra koklama
 

* Birleşik fiille edat grubunda ana unsur başta bulunur.
 
Gelebilmek    ana unsur: gelmek
Adam gibi    ana unsur: adam
 
* Kelime gruplarında unsurların sırası, konuşma ve şiir dilinde değişebilir, araya gruba dahil olmayan kelimeler girebilir.
 
Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklâl.
Gönlümü, Maraşlı'nın yaktı kara haberi.
Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak.
 
Kandilli yüzerken uykularda,
Mehtabı sürükledik sularda.
 
Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur.
Hâlâ dilimdedir tuzu engin denizlerin.
 
* Kelime gruplarının diğer kelimelerle ve kelime gruplarıyla ilişkisi, grubun sonundaki çekim ekleriyle sağlanır. Bu çekim ekleri sadece grubun son kelimesine değil, o gruba aittir.
 
Çalışkan insan, kendi varlığında hüküm süren bir aheng-i bütün kâinat-a nakleder.
 
* İkiden fazla kelimeden oluşan gruplarda içe içe geçmiş, birbirini tamamlayan başka kelime grupları da bulunur.
 
Küçük oda
soluk ışık
mumun soluk ışığı
Küçük odadaki mumun soluk ışığı
* Kelime gruplarının vurgusu grubun yapısına göre değişir.
 
Küçük odadaki mumun soluk ışığı
bütün kâinat

Facebook Google +1 Tweet

2 Yorum - Senin Görüşün Nedir?

 1. #1 soncay
  -
  30-12-2010 17:21:45 0

  uzun kelimesinin görevi

 2. #2 kelime görevi
  -
  eylül
  -
  24-05-2014 21:50:09 +1

  Açık bir hızlı tahtaya yazarak o birkaç biraz bu benim en onlar yarın yeni kelimelerinin görevleri ne

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0

Site İletişim Bilgisi

Telefon: 0536 686 91 70

URL:http://www.turkcebilgi.org/

Email: [email protected]