Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

Sıfat-Fiil grubu

Bir sıfat-fiil ve bu sıfat-fiile bağlı unsur veya unsurlardan kurulan kelime gruplarına sıfat-fiil grubu denir.

Grubun ana unsuru sıfat-fiildir ve sonda bulunur. Cümleler öğelerine ayrılırken sıfat-fiil ve ondan önce gelen ve ona bağlı olan kelimeler ayrılmaz.

Sıfat-fiil, grupta yüklem görevindedir. Vurgu, sıfat-fiilden önceki unsurdadır.

* Sıfat-fiilden önce gelen kelimeler, cümlede olduğu gibi, özne, nesne, zarf tümleci ve dolaylı tümleç olarak adlandırılırlar. Bu yüzden sıfat-fiillerle ve sıfat-fiil gruplarıyla birleşik cümleler yapılır.
 
Eski İstanbul'un güzel semtlerini yaratan / Türklük
    Sıfat                İsim
Eski İstanbul'un güzel semtlerini / yaratan
        Nesne               Yüklem
 
Bütün hayalleri yıkılmış / insanlar
    Sıfat        İsim
Bütün hayalleri / yıkılmış
    Özne     Yüklem
 
Her içine girdiği odaya bir şefkat                                      
Sıfat
serinliği getiren / bu kız
    İsim
                        Her içine girdiği odaya / bir şefkat serinliği / getiren
    DT                        N                 Yüklem
 
* Bu grup, kelime grubu içinde sıfat ve isim; cümlede, özne, nesne, zarf ve yer tamlayıcısı olarak kullanılır.
 
Mısralarında nağme hissedilmeyen / bir manzume
Sıfat                İsim

 Bu eseri tamamlamak için ne kadar çabaladığını / hiç kimse bilmiyordu.
Sıfat-fiil grubu, isim, nesne                
 
Sabrından saray yapan / sultanları bilirim.
Sıfat        İsim
 
* Birleşik isim olarak kullanılan sıfat-fiiller vardır:
 
Vatansever, cankurtaran, çöpçatan...

Facebook Google +1 Tweet

1 Yorum - Senin Görüşün Nedir?

 1. #1 anlamadım...,
  -
  Abdulah
  -
  26-02-2013 17:41:14 +17

  Anlamadım

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0