Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

YAPILARINA GÖRE KELİMELER - BİRLEŞİK YAPILI FİİLLER

Makale Sayfaları
YAPILARINA GÖRE KELİMELER
BİRLEŞİK İSİMLER
BİRLEŞİK SIFAT
BİRLEŞİK YAPILI FİİLLER

C) BİRLEŞİK YAPILI FİİLLER

İki ya da daha fazla kelimenin bir araya gelerek oluşturdukları fiillerdir. Üç yolla yapılır:

a)Yardımcı fiille kurulan birleşik fiiller


İ S İ M

Yardımcı Fiil

et-

ol-

eyle-

kıl-

Yardım      et-

Başarılı      ol-

Not: Ol-  yardımcı fiili tek başına da fiil olarak kullanılabilir. Ben hep sizin yanınızda olacağım.

Örnek Soru: “Olmak” fiili aşağıdaki cümlelerin hangisinde yardımcı fiil olarak kullanılmıştır? (1996 – FL / AÖL)

A)Gideli iki yıl oluyor.  (Zarf Tümleci)

B)Her şeyden önce insan olmalı.  (Yüklem)

C)Evimizin bir de bahçesi olmalı. (Özne)

D)Bu yaz ekinler erken oldu.  (Zarf Tümleci)          
CEVAP: B

Çözüm: ol- kelimesi tek başına yüklem olduğu zaman, yanındakini fiilleştirmek yerine onları özne, nesne veya tümleç olarak alır.

NOT: Yardımcı fiille oluşturulan birleşik fiillerde ses düşmesi veya ses türemesi oluşuyorsa fiil bitişik yazılmalıdır. Eğer ünlü düşmesi veya ünsüz türemesi olmuyorsa ayrı yazılır.

Sabır-et-     sabret-  (Ses düşmesi)

Af-et-         af-f-et- (Ses türemesi)

Terk et-

Namaz kıl-

Hasta ol-

Örnek Soru: Hangi cümlede birleşik fiil yoktur? (1993 EML)

A) Bahçede çalışan komşumuza yardım edelim.

B) İnsanları fikirlerinden dolayı küçümsemeyin.

C) Sabahtan beri içimde bir  eziklik hissediyorum.

D)Dayıma, sabah erkenden telefon ettim.


b)Anlamca Kaynaşmış Birleşik Fiiller ( Deyim Halindeki Birleşik Fiiller)

Kelimelerin gerçek anlamlarından sıyrılmasıyla yani mecaz anlamda kullanılmasıyla oluşan birleşik fiillerdir. –mek. –mak mastar ekinin alabilen deyimler bu gruba girer.  Veya ; isim soylu kelime ya da kelimelerle bir fiilin bir araya gelmesiyle oluşur.

Memleketim gözümde tütüyor ! Başka nereye başvurdunuz? Çok eziyet çekmiş.

(Göz gezdir-, kafa patlat-, kapı dinle-, kulak asma-, akıl ver-...)

c) Kurallı Birleşik Fiiller

En az iki kelimenin belli bir kurala göre birleşmesiyle oluşan birleşik fiillerdir. Dilimizde çok değişik  kurallı birleşik fiil vardır. Bunların en yaygın olarak kullanılanları dört çeşittir.

1) Tezlik Fiili

 Fiil kök ve gövdelerine –ı, -i, -u, -ü ekleri getirilir. Ortaya çıkan kelime “vermek” fiiliyle birleştirilir. Tezlik fiilleri daima bitişik yazılır. Geliver-, yapıver-, okuyuver-, seçiver...

Tezlik fiillerinde genellikle “çabukluk, beklenmezlik, kolaylık, önem vermeme” anlamları görülür.

Gazeteyi yere atıverdi. (Önem vermeme)

Fiil Tabanı         -(i) ver (mek)

Bak                  (ı)ver-

Tezlik fiilinin olumsuzu iki şekilde yapılır: Geliver...gelmeyiver  veya  geliverme

2) Yeterlilik Fiili

 Fiil kök veya gövdelerine –a, -e ekleri getirilir. Ortaya çıkan kelime “bilmek” fiiliyle birleştirilir. Bu fiillerde bir işin yapılmasına gücün yetmesi, işi başarma anlamları vardır. Daima bitişik yazılır.  Yapabil-, gezebil-, okuyabil-...

Yeterlilik fiillerinde genellikle olasılık anlamı görülür. Bu nedenle yeterlilik fiillerinin bulunduğu cümlelerde olasılık zarflarının kullanılması dil yanlışlığına yol açar.

Belki yarın köye dönerim. (Doğru)

Yarın köye gidebilirim. (Doğru)

Belki yarın köye gidebilirim. (Yanlış)

Yeterlilik fiilinin olumsuzu üç şekilde yapılır: Alabilirim... (Alamam) (Almayabilirim) (Alamayabilirim)

Yukarıdaki üç olumsuz yeterlilik fiilinin aralarında  anlam farkı vardır. Birincide kesinlik, ikincide kişinin kendisine bağlı olumsuzluk, üçüncüde ise kişinin elinde olmayan nedenlerden doğan olumsuzluk söz konusudur.

3) Sürerlilik Fiili

İki şekilde yapılır.

Fiil kök veya gövdelerine –a, -e ekleri getirilir. Ortaya çıkan kelime “durmak, kalmak, gelmek” fiilleriyle birleştirilir. Bu tür sürerlilik fiilleri daima bitişik yazılır. Uyuyakal-, gidedur-, süregel-...

Fiil kök veya gövdelerine –ıp, -ip, -up, -üp ekleri getirilir. Bu kelimelerden sonra “durmak, kalmak, gelmek” fiilleri kullanılır. Bu tür sürerlilik fiilleri ayrı yazılır. Konuşup dur-, gidip dur-, donup kal-, sürüp gel-...

Bu fiillerde, işin belli bir süre devam ettiği anlamı vardır. Sürerlilik fiillerinin olumsuzu yoktur.


4) Yaklaşma Fiili

Fiil kök veya gövdelerine –a, -e ekleri getirilir. Ortaya çıkan kelime, “yazmak” fiiliyle birleştirilir. Yaklaşma fiilleri bitişik yazılır. Düşeyaz-, öleyaz-...

Bu fiillerde “olmadı ama az daha olacaktı, az kalsın oluyordu” anlamları vardır. Yaklaşma fiillerinin anlamı olumsuzdur. Bu nedenle yaklaşma fiilleri ayrıca olumsuz yapılamaz. Yani bu fiillerin görünümü olumlu, anlamı olumsuzdur.

NOT : Türkçe'de en çok kullanılan kurallı birleşik fiiller bunlardır. Bunlar iki fiilden oluşmuştur. Ayrıca bir fiilimsi, bir fiilden (ağlayacağı tut-, göresi gel-..) ; bir fiil , bir yardımcı fiilden  oluşan (hazırlanmış ol-, gider ol-, söyleyecek ol-...) kurallı birleşik fiiller de vardır.

Birleşik kelimelerin yazılışı

İki kelime birleşirken ses türemesi veya ses düşmesi oluyorsa; iki kelime birleşirken kelimelerden biri veya ikisi de anlamını kaybediyorsa, böyle birleşik kelimeler bitişik yazılır.

Pazar + ertesi = Pazartesi (Ses düşmesi)

His + etmek = Hissetmek (Ses türemesi)

Hanım + eli  = Hanımeli (İki kelime de anlamını kaybetmiş.)
<< Önceki - Sonraki Sayfa >>

Facebook Google +1 Tweet

118 Yorum - Senin Görüşün Nedir?

 1. #1 meral alioğlllllu
  -
  05-03-2010 21:17:17 -27

  yapılarına göre değişen kelimeler nelerdir ♥♥♥♥♥

 2. #2 merve türkoğlu
  -
  19-12-2010 11:36:18 -57

  çekimli fiil ne ki

 3. #3 çağrı çetintabak
  -
  29-12-2010 18:54:30 -41

  yapılarına göre sözcükler demektir

 4. #4 ozcan deniz
  -
  06-03-2011 16:15:09 -39

  yetelilik fiili nedir?

 5. #5 gizem97
  -
  07-03-2011 14:00:20 -11

  yeterlilik kelimeye ebil abil yada değişik türlerde ek alır örnek gelebilirim gidebilirim yapabilirim yiyebilirim gibi

 6. #6 hedibe
  -
  31-10-2011 14:43:25 -26

  birleşik kelime varmı?

 7. #7 Muhammed
  -
  01-12-2011 12:22:22 +14

  Cümlede vurgu nedir?

 8. #8 doğuş
  -
  11-12-2011 09:16:03 +5

  vurgu: Bir kelimede hecelerden birinin daha baskılı söylenmesidir.

 9. #9 ayça
  -
  15-12-2011 19:09:59 -26

  isim+sıfat

  isim+isim

 10. #10 hasannnn
  -
  20-12-2011 13:10:07 +93

  BİLEŞİK YAPILI SÖZCÜKLER: Hiçbir ek almadan, iki veya daha fazla sözcüğün birleşip kaynaşmasından oluşan yeni anlamlı sözcüklere Bileşik Yapılı Sözcükler denir.

  ÖRNEK: Güzel + yurt = Güzelyurt

  Afyon + kara + hisar = Afyonkarahisar

  Yeşil + ırmak = Yeşilırmak

  Sivri + sinek = Sivrisinek

  Kara + sinek = Karasinek

  Ata + türk = Atatürk

 11. #11 asya
  -
  03-01-2012 05:36:48 -19

  o birleşik kesrin bileşik kesir olması gerkmiyomu ??

 12. #12 hasannnn
  -
  03-01-2012 16:10:25 +55

  1.Basit Kelimeler: Hiç ek almayan veya yapım ekleri dışındaki ekleri almış olan sözcüklere denir.

  Ev, yol, git, otur, evler, evi....

  2.Türemiş Kelimeler : İsim veya fiil köklerine çeşitli yapım ekleri getirilerek oluşan sözcüklerdir.

  Evli, yolluk, gergin, başla, .

  3.Birleşik Kelimeler :İki veya daha fazla kelimenin birlikte kullanılmasıyla oluşan sözcüklerdir.

  Dedikodu, mirasyedi, Karaköy...

  Bunları birleşik isim, birleşik sıfat ve birleşik fiil başlıkları altında inceleyebiliriz:

 13. #13 asdfghjkl
  -
  09-01-2012 18:24:27 -16

  2 fil 1 isimden oluşan birleşik isimler nelerdir? aciiilll :/

 14. #14 bir dost:D
  -
  22-02-2012 17:50:48 -4

  Türkçe'de en çok kullanılan kurallı birleşik fiiller bunlardır. Bunlar iki fiilden oluşmuştur. Ayrıca bir fiilimsi, bir fiilden (ağlayacağı tut-, göresi gel-..) ; bir fiil , bir yardımcı fiilden oluşan (hazırlanmış ol-, gider ol-, söyleyecek ol-...) kurallı birleşik fiiller de vardır.

 15. #15 tunahan
  -
  11-03-2012 20:08:48 -7

  zıt anlamlılar
  zayıf + şişman
  boş + dolu
  küçük + büyük
  dost + düşman
  ucuz + pahalı
  az + çok
  dar + geniş
  acı + tatlı

 16. #16 ceren
  -
  16-03-2012 08:07:49 -10

  cekim ne demek

 17. #17 Hammurabi
  -
  17-03-2012 09:39:27 +1

  İSİM-İSİMDEN OLUŞANLAR
  ÖRNEK:ATEŞBÖCEĞİ,AYAKKABI,ASLANAĞZI,PAMUKKALE,SİVRİSİNEK,KARASİNEK GİBİ CÜMLELER BİR İSİMLE BİR İSİMİN BİRLEŞMESİ SONUCU OLUŞMUŞTUR.

 18. #18 basit sözcukler türemiş
  -
  bestemsu
  -
  26-11-2012 19:35:42 +33

  biraz daha örnekler yazsananız daha güzel olurdu.

 19. #19 Cümlede Vurgu
  -
  TüRKÇ€
  -
  28-11-2012 19:04:49 -23

  [quote name="Muhammed"]Cümlede vurgu nedir?[/quote]
  Cümlede Vurgusu,genellikle yüklemden önceki kelimede olur.
  ÖRNEĞİN:Hayatımdaki EN GÜZEL tatil.
  :Geçen yaz ailemle KARADENİZ'e gittik.

 20. #20 yanlışlık var
  -
  türkçe
  -
  14-12-2012 07:46:18 -4

  Not: Ol- yardımcı fiili tek başına da fiil olarak kullanılabilir. Ben hep sizin yanınızda olacağım. örnekte "yanında olmak" deyimi olduğu için anlamca kaynaşmış birleşik fiildir.

 21. #21 örnek
  -
  eda
  -
  15-12-2012 10:41:48 -2

  çanakkale,beşiktaş,pamukkale,dedikodu,hanımeli,eskişehir,kuşburnu.Bunlar birleşik yapılı kelimeler.

 22. #22 örnek
  -
  eda
  -
  15-12-2012 10:43:50 +4

  çanakkale,beşik taş,pamukkale,d edikodu,hanımel i,eskişehir,kuşburnu, ateşböceği

 23. #23 ses türemesi
  -
  deniz nurcan
  -
  26-12-2012 19:54:03 -12

  af-f-et bu ne yaa

 24. #24 BJK
  -
  deniz nurcan
  -
  26-12-2012 19:56:36 +11

  ZARF TÜMLECİ NE YAA

 25. #25 birleşik yapılı fiiller
  -
  sultan akkoç
  -
  04-01-2013 16:19:19 +17

  Yardım et-

  Başarılı ol-

  İ S İ M

  Yardımcı Fiil

  et-

  ol-

  eyle-

  kıl-

 26. #26 birleşi,k yapılı fiiler
  -
  seda
  -
  13-01-2013 12:16:45 +4

  bende tam defterimi kaybetmistim çok teşekürler hazırlayana

 27. #27 ornek
  -
  ceyda
  -
  13-01-2013 12:19:30 -4

  tezlik fili evermek
  süreklilik fili edurmak
  .............................

 28. #28 bileşik
  -
  seda
  -
  21-02-2013 06:43:03 +17

  çanakkale,beşik taş,pamukkale,d edikodu,hanımel i,eskişehir,kuşburnu, ateşböceği

 29. #29 sıfatlar
  -
  bir dost
  -
  24-02-2013 12:17:50 +13

  iki fiile oluşan isimler acil:8

 30. #30 birleşik kelime burada
  -
  zeynep korhan
  -
  28-02-2013 19:22:07 +13

  ÖRNEK: SİGARA+BÖREĞİ=SİGARABÖREĞİ FENER+BAHÇE=FENERBAHÇE KARA+DENİZ=KARADENİZ HORON+TEPE=HORONTEPE KAYA+BAŞI=KAYABAŞI KAYA+ŞEHİR=KAYAŞEHİR GÜN+GÖREN=GÜNGÖREN BAYRAM+TEPE=BAYRAMTEPE BEŞİK+TAŞ=BEŞİKTAŞ DEDİ+KODU=DEDİKODU

 31. #31 kılıç
  -
  ismaiş
  -
  02-03-2013 08:33:12 +14

  [quote name="zeynep korhan"]ÖRNEK: SİGARA+BÖREĞİ=SİGARABÖREĞİ FENER+BAHÇE=FENERBAHÇE KARA+DENİZ=KARADENİZ HORON+TEPE=HORONTEPE KAYA+BAŞI=KAYABAŞI KAYA+ŞEHİR=KAYAŞEHİR GÜN+GÖREN=GÜNGÖREN BAYRAM+TEPE=BAYRAMTEPE BEŞİK+TAŞ=BEŞİKTAŞ DEDİ+KODU=DEDİKODU[/quote]
  bence bucunku en dogru bole oluyor

 32. #32 birleşik
  -
  büşra sanin
  -
  06-03-2013 08:41:28 +26

  süt.laç-sütlaç ayakbı-lık dedi.kodu-dedikodu güneş.lik

 33. #33 kılınç
  -
  hasan
  -
  12-03-2013 18:43:46 -14

  Hacivat birleşik isim mi?

 34. #34 önemliiiiii
  -
  ödevvvvv
  -
  13-04-2013 14:05:57 0

  beyaz kelimesi yapısına göre incelenir mi ?

 35. #35 önemliii
  -
  ödevvvvv
  -
  13-04-2013 14:09:13 -2

  beyaz kelimesi yapısına göre incelenir mi ???

 36. #36 Hasan'ın Yorumu
  -
  BJK
  -
  15-04-2013 08:13:18 -2

  [quote name="hasan"]Hacivat birleşik isim mi?[/quote]
  Birleşik isim değilll!

 37. #37 birleşik sıfatlar
  -
  zeynep
  -
  21-04-2013 14:52:33 +3

  birleşik sıfatlar neden birleşik yazılmıyor

 38. #38 birleşik sıfatlar
  -
  zeynep
  -
  21-04-2013 14:53:27 -2

  birleşik sıfatlara daha çok örnek

 39. #39 zarflar
  -
  lalr
  -
  14-05-2013 12:26:02 -1

  zarfların kaç ayrılırlar

 40. #40 zarflar
  -
  kaan
  -
  14-05-2013 12:27:01 0

  [quote name="lalr"]zarfların kaç ayrılırlar[

 41. #41 gereksiz
  -
  caner
  -
  27-06-2013 12:41:30 +1

  ben birleşik kelime arıyodum

 42. #42 jj
  -
  miralo
  -
  14-07-2013 13:37:05 +7

  birleşik yapılı kelime ne ya bu birleşik kelimeler

 43. #43 fgj
  -
  ben
  -
  03-10-2013 14:10:55 -1

  bem fiil arıyordum

 44. #44 birleşik kelime
  -
  melisa
  -
  07-10-2013 12:58:44 -3

  çok güzel çocuklar ben birleşik oldum

 45. #45 örnek
  -
  ayşe
  -
  07-10-2013 14:00:40 +15

  oyunu oyuna

 46. #46 srfavgts
  -
  ddfff
  -
  10-10-2013 16:19:05 +3

  [b]lıoıoolo[i]işölşimlğ0phjp[/i]ıo9oı98ı0[/b]

 47. #47 ..
  -
  nazz
  -
  16-11-2013 17:31:34 +4

  Altinda kelimesini yapim ve. Cekim eklerine ayirabilir misiniz

 48. #48 ..
  -
  nazz
  -
  16-11-2013 17:34:14 +17

  Oraya dikeyim kelimesini yapim ve cekim eklerine ayiriniz

 49. #49 10.sınıf seviyesi
  -
  talha
  -
  18-11-2013 18:41:24 +1

  10.sınıf seviyesinde yapılarına göre isimleri kapsamlı bir biçimde açıklasanız♣

 50. #50 dil anlatım
  -
  fener bahçe
  -
  30-11-2013 09:29:39 +4

  biraz karışıktı ama yinede güzeldi

 51. #51 emre
  -
  yunus
  -
  30-11-2013 09:33:38 +11

  bunlar nasıl birleşik fiil
  saçma olmuş

 52. #52 barbie
  -
  hayat
  -
  30-11-2013 11:12:18 +16

  en güzel örnek


  fener+bahçe-fenerbahçe/takım

 53. #53 birleşik kelimelerin oluşumu
  -
  nisa
  -
  07-12-2013 14:49:18 +18

  isim+fiil
  fiil+fiil
  anlamca kaynaşmış deyimler
  isim tamlaması şeklinde
  sıfat tamlaması şeklinde
  örnek verebilirmisiniz

 54. #54 not
  -
  npcan
  -
  14-12-2013 09:32:36 +13

  Biraz CIK daha örnek verebilir misin

 55. #55 tezlik fiili
  -
  aysun
  -
  15-12-2013 20:10:34 +10

  tezlik fiili çabukluk anlamı katar arkadaşlar mesala bulaşıkları yıkayıverdi yıkayıverdi kelimesinde bir çabukluk yani tezlik fiili katmıştır

 56. #56 BİRLEŞİK SÖZCÜK
  -
  afra
  -
  17-12-2013 14:51:50 +2

  İki ya da daha fazla sözcüğün bir araya gelmesi ve kaynaşmasına BİRLEŞİK SÖZCÜK denir

  BİRLEŞİK İSİM:yeni kavramları veya nesneleri karşılamak için kelimeler birleşiktir bu şekilde elde edilen isimlere BİRLEŞİK İSİM denir.

 57. #57 bende cevabını istiyorum
  -
  sultan
  -
  19-12-2013 17:35:58 0

  fiil+fiil
  anlamca kaynaşmış deyimler
  isim tamlaması şeklinde
  sıfat tamlaması şeklinde
  örnek verebilirmisin

 58. #58 fiileer
  -
  gül
  -
  19-12-2013 17:41:01 +12

  [quote name="çağrı çetintabak"]yapılarına göre sözcükler demektir[/quote]
  denir canım

 59. #59 benim arkadaşım
  -
  mustafa
  -
  20-12-2013 16:57:30 +11

  [quote name="gizem97"]yeterlilik kelimeye ebil abil yada değişik türlerde ek alır örnek gelebilirim gidebilirim yapabilirim yiyebilirim gibi[/quote]
  [quote name="çağrı çetintabak"]yapılarına göre sözcükler demektir[/quote]

  ederim yaparım gibi demi istanbul lu arkadaşım

 60. #60 cümlenin yapısına göre kelimeler
  -
  zeynep
  -
  22-12-2013 08:20:23 +19

  Biraz daha çok yazı istiyorum

 61. #61 yapılarına göre sözcük
  -
  samet
  -
  22-12-2013 09:43:59 +10

  yapısına göre sözcükler basit türemiş ve birleşik kelimeler dir

 62. #62 yapım eki
  -
  derya
  -
  23-12-2013 15:23:49 +6

  [quote name="nazz"]Altinda kelimesini yapim ve. Cekim eklerine ayirabilir misiniz[/quote]

  al:fiil kök
  tın:fiilden isim yapım eki
  da:bulunma hal eki

 63. #63 yapılarına göre birleşik kelimeler
  -
  13290
  -
  23-12-2013 18:25:37 +9

  bence daha çok kelime yazabilirler

 64. #64 birleşik kelimeler
  -
  galata_ebru1905
  -
  24-12-2013 16:27:58 +11

  arekadaşlar bana zor olanlardan irleşik kelime soler misiniz

 65. #65 ZIT ANLAM
  -
  FURKAN ZEYNEP
  -
  26-12-2013 17:03:25 +27

  aşağı – yukarı
  açık – kapalı
  açık - koyu
  aktif – pasif
  artı - eksi
  azami – asgari
  alıcı - satıcı
  ağır – hafif
  ast - üst
  acemi – usta
  afacan - uslu
  anormal - normal
  akıllı - aptal
  atılgan - çekingen
  arka - ön
  ak – kara
  aç – tok
  azalmak - çoğalmak
  az – çok
  alçak - yüksek
  alt - üst
  aynı - farklı
  acı – tatlı
  alçak gönüllü - kibirli
  aydınlık - karanlık

  bağımsızlık - tutsaklık
  batı - doğu
  bulanık - duru
  büyük – küçük
  bekâr - evli
  bencil - özgecil
  başlamak - bitirmek
  beyaz – siyah
  barış - savaş
  bilgin - lütfen siz yorumlayın?
  birey - lütfen siz yorumlayın?
  birinci - sonuncu
  bolluk - kıtlık
  boş – dolu
  borç - alacak
  boylam - enlem

  cimri - cömert
  cılız - gürbüz
  cevap - soru
  cesaret - korkaklık

  çalışkan - tembel
  çarpma - bölme
  çabuk - yavaş
  çekmek - itmek
  çift - tek
  çukur - tümsek

  doğal - yapay
  dahil - hariç
  darılmak - barışmak
  dost - düşman
  doğru - yanlış
  doğru - çarpık (eğri)
  doğu - batı
  dar - geniş
  deniz - kara
  düz - eğri
  donuk - parlak
  dert - derman
  dik - eğik
  dikit - sarkıt
  dur - git
  duru - bulanık
  düş - gerçek

  er - geç
  erken - geç
  erkek - kadın
  eski - yeni
  el (yabancı) - tanıdık
  eksik - fazla
  esaret - özgürlük
  evet - hayır

  fakir - zengin

  galip - mağlup
  gece - gündüz
  güzel - çirkin
  gerçek - sahte
  geçmiş - gelecek
  gelir - gider
  gül- - ağla-
  genç - yaşlı
  geniş - dar
  geri - ileri

  hayal - gerçek
  hatırlamak - unutmak
  hızlı - yavaş
  hırçın - uysal

  ıssız - kalabalık
  ıslak - kuru

  ilkel - çağdaş (modern)
  indirim - zam
  ince - kalın
  ileri - geri
  ihtiyar - genç
  iyi - kötü
  iç - dış
  ilk - son
  in- - çık-
  iniş - çıkış
  ithalat - ihracat

  kart - körpe
  kalabalık - tenha
  kâr - zarar
  katı - sıvı
  katı (sert) - yumuşak
  kolay – zor
  kıtlık – bolluk
  kış - yaz
  kaybetmek - bulmak
  küçük - büyük
  korkak – cesur
  kirli - temiz
  kuru – yaş
  kurnaz - saf
  kuzey - güney
  keder - neşe

  medeni - ilkel
  minimum - maksimum
  misafir* - misafir kelimesi addır, adların zıt anlamlısı olmaz. sıfatların olur.

  nazik - kaba
  neşeli - üzgün
  negatif - pozitif

  ölü - diri
  ödül - ceza
  övmek - yermek
  öz - üvey
  özel - resmî

  pahalı - ucuz
  parlak - mat
  perakende - toptan

  ret – kabul

  saldırı - savunma
  sabah - akşam
  sade - gösterişli
  sağlam – çürük
  sağ - sol
  saydam - kesif
  sevin- – üzül-
  sevinç - üzüntü
  sevimli - sevimsiz
  seyrek - sık
  siyah - beyaz
  soyut - somut
  sorun - çözüm
  sözel - sayısal
  suçlu - masum
  sığ - derin
  sıcak - soğuk
  sırt - göğüs

  şer - hayır

  taze - bayat
  tertipli - dağınık
  tavan - taban
  tekil - çoğul
  temiz - kirli
  toplama - çıkarma
  tutsak - özgür

  uygun* - elverişsiz (yakışıksız)
  ucuz – pahalı
  unutmak - hatırlamak
  uslu - yaramaz
  usta - acemi
  uzak - yakın
  uzun – kısa
  uyumak - uyanmak

  üretim - tüketim

  var - yok
  verimli - verimsiz

  yaramaz - uslu
  yaşlı – genç
  yakın – uzak (ırak)
  yerli - yabancı
  yokuş - iniş
  yüksek - alçak

  zayıf – şişman
  zengin – fakir

 66. #66 BASİT KELİMALER
  -
  HANDE YENER
  -
  01-01-2014 17:29:46 +16

  KÖK HALİNDEKİ VE YA ÇEKİM EKİ ALAN KELİMELERE BA SİT KELİMELERDİR
  ÖRNEGİN- KOŞ [quote]BASİT[/quote] BİR FİİLDİR KOŞTU FİİLDEN ÇEKİM EKİ ALAN BİR BASİT KELİMEDİR DAHA

 67. #67 TÜREMİŞ KELİME
  -
  HANIM EROVA
  -
  01-01-2014 17:36:28 +5

  KÖK VEYA GÖVDELERE YAPIM EKİ EKLENEREK OLUŞTURULAN YENİ KELİMEYE TÜREMİŞ KELİME DİYORUZ ÖRNEK VERİR OLURSAK KİTAP KELİMESİNR LIK EK İ GETİRİRSEK O KELİME BİR TÜREMİŞTİR

  Y.E

 68. #68 BİRLEŞİK KELİME
  -
  İBRAHİM TATLI SES
  -
  01-01-2014 17:44:07 -2

  ÖRNEK SİVRİ HİSAR BİRLEŞİK KELİMEYEÖRNEKTİR DOGRU MUDUR GARDAŞ

 69. #69 3 kelimeden oluşan Birleşik kelimeler
  -
  selin
  -
  04-01-2014 13:11:54 +5

  Bence daha fazla 3 kelimeden fazla Birleşik kelimeler olmalı dir bnce bole Afyonkarahisar dediginiz doğru ama daga fazla kullanmamiz lazim

 70. #70 3 kelimeden oluşan Birleşik kelimeler
  -
  seren
  -
  04-01-2014 13:12:24 -1

  Yine mi hazan vakti

 71. #71 yardım!!!
  -
  fatmanur
  -
  04-01-2014 19:04:02 +8

  meslektaş birleşik kelime mi ???

 72. #72 acil yarın için
  -
  reyhan
  -
  13-01-2014 20:40:22 +10

  Gerçekte her büyük sanatçı bir dil işçisi olarak görür kendini. Bunun için de dilin, günlük akışınındışına çıkar. Var olanla, kendisine sunulmuş olanla yetinmez. Bir yandan yeni yeni söz değerleriyaratırken bir yandan da kullanılagelen sözcüklerin kabuğunu kırmaya, onlara gündelikanlamların ötesinde yeni anlamlar yüklemeye çalışır. Bir bakıma işinin, eylemin doğası gereğidirbu. Dilin kalıplarıyla, sözcüklerle sürekli bir savaş durumu içindedir yazarlar, ozanlar.

  paragrafta geçen kelimeleri yapılarına göre ve türlerine göre yaza bilirmisiniz teşekkürler

 73. #73 acil yarın için
  -
  reyhan
  -
  13-01-2014 20:42:57 +11

  Gerçekte her büyük sanatçı bir dil işçisi olarak görür kendini. Bunun için de dilin, günlük akışınındışına çıkar. Var olanla, kendisine sunulmuş olanla yetinmez. Bir yandan yeni yeni söz değerleriyaratırken bir yandan da kullanılagelen sözcüklerin kabuğunu kırmaya, onlara gündelikanlamların ötesinde yeni anlamlar yüklemeye çalışır. Bir bakıma işinin, eylemin doğası gereğidirbu. Dilin kalıplarıyla, sözcüklerle sürekli bir savaş durumu içindedir yazarlar, ozanlar.


  paragrafta geçen kelimeleri yapılarına göre ve türlerine göre yaza bilirmisiniz teşekkürler

 74. #74 ...
  -
  selin
  -
  13-01-2014 22:10:24 +10

  saramadı hangi gruba girer?

 75. #75 acil lütfen yarına
  -
  ömer
  -
  16-01-2014 18:05:42 +2

  sözcükleri nasıl iyelik ekine veya ekine,köküne ayırabiliriz

 76. #76 okumaktan sıkılıyorum
  -
  fatma
  -
  30-01-2014 20:28:21 +10

  of ya daha okumadan sıkılıyorum zaten notumda kötü idi

 77. #77 yapılarına göre kelimeler
  -
  derfee3r4wr4e3
  -
  05-02-2014 08:37:13 +4

  ben kelime değil cümle istiyorum...

 78. #78 gözde
  -
  lütfen
  -
  10-03-2014 16:37:55 +3

  meslektaş bence birleşik kelıme ama doğrusu nedir luutfen yardımcı olun yarına yetişmesi gerekiyor

 79. #79 yardım edeyim gözdeye geç oldu ama
  -
  serkan
  -
  13-03-2014 15:48:30 0

  evet birleşik bir kelime

 80. #80 hyr birleşik değil serkana
  -
  kağan
  -
  13-03-2014 15:49:37 +3

  birleşik dğl

 81. #81 enteresan
  -
  derin
  -
  15-03-2014 15:08:18 +5

  Sevgili TurkceBilgi.Org kullanıcısı, sizinle daha kaliteli zaman geçirek adına üyemiz olmanızı rica ederiz ciddi misiniz bir de türkçe öğretiyorsunuz.

 82. #82 birleşik
  -
  berfin çağer
  -
  23-03-2014 09:39:57 +3

  pazartesi karagöz köpekbalığı birleşik bunlar

 83. #83 yapısına göre inceleme
  -
  merak
  -
  23-03-2014 16:46:56 +5

  Ya[i]yapısına göre nasıl inceleriz hecelerine göre İsim kökü mü , fiil kökümü nasıl ayırırız [/i]

 84. #84 türkçe
  -
  sanane
  -
  24-03-2014 16:33:39 +2

  1. Ses düşmesine uğrayan birleşik kelimeler bitişik yazılır: kaynana (< kayın ana), kaynata (< kayın ata), nasıl (< ne asıl), niçin (< ne için), pazartesi (< pazar ertesi), sütlaç (< sütlü aş), birbiri (< biri biri).
  2. Et- ve ol- yardımcı fiilleriyle birleşirken ses düşmesine veya ses türemesine uğrayan birleşik kelimeler bitişik yazılır: emretmek (

 85. #85 lütfen :( !
  -
  gamze
  -
  20-04-2014 15:49:52 +5

  e-bil a-bil filleri lütfen yardım edermisiniz

 86. #86 birlesik kelime
  -
  ceren
  -
  24-04-2014 12:38:51 +3

  Yeni yil bilesik kelimmi

 87. #87 selam
  -
  aslı
  -
  26-04-2014 17:46:00 +4

  Bi kere bileşik değil birleşik o :D

 88. #88 yapı
  -
  zeynep
  -
  30-04-2014 12:38:23 +4

  fiilleri yapı bakımından asıl inceleniyo =
  gider , sararır,çoşar için için yanar, tartamaz

 89. #89 yaklasma fiili
  -
  miyase
  -
  10-05-2014 07:10:54 +5

  neden yaklaşma fiiliyle ilgili cümle yok . lütfen yorumlarınıza yaklaşma fiili tümceside ekleyebilirmisiniz .

 90. #90 çekimli fiil
  -
  melis
  -
  25-05-2014 16:12:48 +2

  [quote name="merve türkoğlu"]çekimli fiil ne ki[/quote] çekimlenmiş fiil demek

 91. #91 türemiş kelimeler
  -
  beyza
  -
  27-05-2014 06:56:57 +4

  türemiş kelimeler
  Karadeniz,Pamuk kale,Akdeniz ve benzeri şeylerdir.

 92. #92 gamze
  -
  gamze
  -
  27-05-2014 07:04:51 +8

  gamze kelimesi birleşik mi

 93. #93 zıt anlam
  -
  furkan zeynep
  -
  27-05-2014 07:14:59 +4

  [quote name="FURKAN ZEYNEP"]aşağı – yukarı
  açık – kapalı
  açık - koyu
  aktif – pasif
  artı - eksi
  azami – asgari
  alıcı - satıcı
  ağır – hafif
  ast - üst
  acemi – usta
  afacan - uslu
  anormal - normal
  akıllı - aptal
  atılgan - çekingen
  arka - ön
  ak – kara
  aç – tok
  azalmak - çoğalmak
  az – çok
  alçak - yüksek
  alt - üst
  aynı - farklı
  acı – tatlı
  alçak gönüllü - kibirli
  aydınlık - karanlık

  bağımsızlık - tutsaklık
  batı - doğu
  bulanık - duru
  büyük – küçük
  bekâr - evli
  bencil - özgecil
  başlamak - bitirmek
  beyaz – siyah
  barış - savaş
  bilgin - lütfen siz yorumlayın?
  birey - lütfen siz yorumlayın?
  birinci - sonuncu
  bolluk - kıtlık
  boş – dolu
  borç - alacak
  boylam - enlem

  cimri - cömert
  cılız - gürbüz
  cevap - soru
  cesaret - korkaklık

  çalışkan - tembel
  çarpma - bölme
  çabuk - yavaş
  çekmek - itmek
  çift - tek
  çukur - tümsek

  doğal - yapay
  dahil - hariç
  darılmak - barışmak
  dost - düşman
  doğru - yanlış
  doğru - çarpık (eğri)
  doğu - batı
  dar - geniş
  deniz - kara
  düz - eğri
  donuk - parlak
  dert - derman
  dik - eğik
  dikit - sarkıt
  dur - git
  duru - bulanık
  düş - gerçek

  er - geç
  erken - geç
  erkek - kadın
  eski - yeni
  el (yabancı) - tanıdık
  eksik - fazla
  esaret - özgürlük
  evet - hayır

  fakir - zengin

  galip - mağlup
  gece - gündüz
  güzel - çirkin
  gerçek - sahte
  geçmiş - gelecek
  gelir - gider
  gül- - ağla-
  genç - yaşlı
  geniş - dar
  geri - ileri

  hayal - gerçek
  hatırlamak - unutmak
  hızlı - yavaş
  hırçın - uysal

  ıssız - kalabalık
  ıslak - kuru

  ilkel - çağdaş (modern)
  indirim - zam
  ince - kalın
  ileri - geri
  ihtiyar - genç
  iyi - kötü
  iç - dış
  ilk - son
  in- - çık-
  iniş - çıkış
  ithalat - ihracat

  kart - körpe
  kalabalık - tenha
  kâr - zarar
  katı - sıvı
  katı (sert) - yumuşak
  kolay – zor
  kıtlık – bolluk
  kış - yaz
  kaybetmek - bulmak
  küçük - büyük
  korkak – cesur
  kirli - temiz
  kuru – yaş
  kurnaz - saf
  kuzey - güney
  keder - neşe

  medeni - ilkel
  minimum - maksimum
  misafir* - misafir kelimesi addır, adların zıt anlamlısı olmaz. sıfatların olur.

  nazik - kaba
  neşeli - üzgün
  negatif - pozitif

  ölü - diri
  ödül - ceza
  övmek - yermek
  öz - üvey
  özel - resmî

  pahalı - ucuz
  parlak - mat
  perakende - toptan

  ret – kabul

  saldırı - savunma
  sabah - akşam
  sade - gösterişli
  sağlam – çürük
  sağ - sol
  saydam - kesif
  sevin- – üzül-
  sevinç - üzüntü
  sevimli - sevimsiz
  seyrek - sık
  siyah - beyaz
  soyut - somut
  sorun - çözüm
  sözel - sayısal
  suçlu - masum
  sığ - derin
  sıcak - soğuk
  sırt - göğüs

  şer - hayır

  taze - bayat
  tertipli - dağınık
  tavan - taban
  tekil - çoğul
  temiz - kirli
  toplama - çıkarma
  tutsak - özgür

  uygun* - elverişsiz (yakışıksız)
  ucuz – pahalı
  unutmak - hatırlamak
  uslu - yaramaz
  usta - acemi
  uzak - yakın
  uzun – kısa
  uyumak - uyanmak

  üretim - tüketim

  var - yok
  verimli - verimsiz

  yaramaz - uslu
  yaşlı – genç gibi
  yakın – uzak (ırak)
  yerli - yabancı
  yokuş - iniş
  yüksek - alçak

  zayıf – şişman
  zengin – fakir
  çok bğndm

 94. #94 denizka
  -
  deniz
  -
  07-11-2014 08:29:16 +14

  çok iyi ben çok beğendim arkadaşlar güzel yazmış

 95. #95 beyaz
  -
  ziyaretçi 2dk
  -
  12-11-2014 07:03:41 +16

  beyaz kelimesi yapısı bakımından nasıl bir kelimedir[/b]

 96. #96 Sözcükte yapı
  -
  Zeynep
  -
  23-12-2014 16:47:34 +14

  İmambayıldı=isim+fiil
  Bozkır=sıfat+isim
  Kapkaç=fiil+fiil
  Kızılırmak=sıfat+isim

 97. #97 basit
  -
  mört
  -
  30-12-2014 00:10:15 +12

  [quote name="ziyaretçi 2dk"]beyaz kelimesi yapısı bakımından nasıl bir kelimedir[/b][/quote]
  Yapım eki almadığından basit kelimedir.

 98. #98 basit
  -
  mört
  -
  30-12-2014 00:12:05 +11

  [quote name="gamze"]gamze kelimesi birleşik mi[/quote]
  Hayır, birleşik kelime en az 2 kelimenin birleşip kaynaşmasından oluşur. ör: Çanakkale, boşboğaz, yapabilmek...

 99. #99 basit
  -
  mört
  -
  30-12-2014 00:14:54 +11

  [quote name="melis"][quote name="merve türkoğlu"]çekimli fiil ne ki[/quote] çekimlenmiş fiil demek[/quote]
  çekimli fiil= fiil+kip eki+şahıs eki... örnek: gel+ecek+im

 100. #100 basit
  -
  mört
  -
  30-12-2014 00:19:21 +12

  [quote name="lütfen"]meslektaş bence birleşik kelıme ama doğrusu nedir luutfen yardımcı olun yarına yetişmesi gerekiyor[/quote]
  Hayır, birleşik değil. Bu kelimedeki taş sözcük olan taş değil, adaş sözcüğünde de gördüğümüz -daş ekidir. Sonuç olarak örneğin Beşiktaş birleşik, meslektaş türemiştir.

 101. #101 odew
  -
  asena
  -
  03-02-2015 16:41:37 +11

  çok saolun tsk ederım :)

 102. #102 İSİM+İSİMDEN OLUŞAN BİRLEŞİK ADLAR
  -
  ~ZEHRA~
  -
  21-03-2015 19:21:02 +9

  SİVRİSİNEK
  PAMUKKALE
  ÇANAKKALE
  FENERBAHÇE
  BEŞİKTAŞ
  GALATASARAY
  DENİZALTI...
  VB. BİR SÜRÜ ŞEY ÇOĞALTILABİLİR ARKADAŞLAR.

 103. #103 NE OLUR!
  -
  ~ZEHRA~
  -
  21-03-2015 19:26:06 +8

  Arkadaşlar "Sözcükte Yapı" ile ilgili şeyler gönderin ne olur!

 104. #104 ANLAŞILAMAYAN BİRLEŞİK KELİMELER
  -
  ~ZEHRA~
  -
  21-03-2015 20:22:22 +9

  Arkadaşlar birleşik kelime gibi görünmüyor olabilir ama bunlar birleşik kelimelerdir:

  BİRLEŞİK KELİMELER: AÇIKLAMALARI:
  pazartesi pazar+ertesi
  kahvaltı kahve+altı
  cumartesi cuma+ertesi

 105. #105 ...-
  -
  ~ZEHRA~
  -
  21-03-2015 21:26:59 +7

  Kim 5. sınıfa gidiyor. Türkçe konuları lazım.

 106. #106 türemiş kelimeler
  -
  kübra
  -
  31-03-2015 22:16:58 +7

  Çok ama çok iyi

 107. #107 yapim ekleri
  -
  bıdıbıdı
  -
  05-04-2015 19:15:03 +8

  Yaşasın yapim eki almiş mii?

 108. #108 yapim ekleri
  -
  ELİF
  -
  05-04-2015 19:16:05 +8

  Yaşasın yapim eki almişmii

 109. #109 CÜMLENİN ÖGELERİ
  -
  İSMAİL
  -
  04-11-2015 20:20:10 +5

  ÇOK İYİ HAZIRLAMIŞSINIZ

 110. #110 yapılarına göre kelimeler
  -
  ARCA
  -
  12-11-2015 08:51:22 +4

  baya çok ama çok hazırlanmış. internet çok ilerliyor. bilgisayarlar,tabletler,telefonlar çok donuyor arkadaşlar.

 111. #111 deli
  -
  deli muhammet
  -
  06-12-2015 12:18:29 +4

  deli deli küpeli

 112. #112 bileşik kelimellllllllller
  -
  zeynep
  -
  08-12-2015 17:49:52 +5

  bu arada abimin adı furkan
  kuşburnu, denizanası,akşehir,bilgisayar,samanyolu,çekyat , gökdelen

 113. #113 Kelimeler
  -
  Mert
  -
  09-12-2015 22:11:41 +5

  İntegral çözmek daha kolay bence

 114. #114 yok
  -
  yok
  -
  27-05-2016 20:13:20 +3

  çok iyi bir site

 115. #115 Ünsüz türemesine uğramış birleşik eylemler
  -
  Onur
  -
  03-11-2016 19:09:09 +1

  Ne demektir

 116. #116 Teşekkürler
  -
  Muhammed Enes
  -
  05-11-2016 20:29:54 +1

  Bu site sayesinde ödevimi yapabildim


  Çok TEŞŞEKKÜR ederim

 117. #117 Konular eksik
  -
  Zeynep
  -
  19-11-2016 10:28:51 +1

  Daha fazla örnek olabilirdi???? ama idare eder ????????

 118. #118 Türemiş kelimeler
  -
  Fatma
  -
  12-12-2016 13:58:02 0

  Dolma türemiş bir kelime midir

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0

Site İletişim Bilgisi

Telefon: 0536 686 91 70

URL:http://www.turkcebilgi.org/

Email: [email protected]