Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

Şehrengiz

Divan edebiyatında bir kenti ve o kentin oğlanlarının güzelliklerini anlatan eserlerdir. Daha çok klasik mesnevi biçiminde kaleme alınan bu yapıtlarda tevhid, münacaat, na't gibi Allah'ı, O'nun birliğini ve Hz. Muhammed'i anlatan kısımlara rastlanmaz. Bu eserlerin başında kentle ilgili çok genel bilgiler verilir ve kente övgü düzülür. Bazen bahar ve doğa betimlemeleri yapıldıktan sonra sonra bir şehirdeki güzel oğlanlarin bir veya iki beyitlik tanımlari verilir. Bu güzel oğlanlar güzellikleriyle şehri birbirine kattıklarından eserlere 'Şehr-engiz', yani Şehir Karıştıran denilmiştir. Divan edebiyatında ilk şehrengizi yazan Priştineli Mesihi'dir. On altıncı yüzyılın başında başlayan ve kısa zamanda çok yayılan şehrengiz geleneği on sekizinci yüzyılda sona ermiştir.

Facebook Google +1 Tweet

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0

Site İletişim Bilgisi

Telefon: 0536 686 91 70

URL:http://www.turkcebilgi.org/

Email: [email protected]