Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

Ara nesil (edebiyat)

Tanzimat sonrası ikinci kuşak olan, R.Mahmut Ekrem, Muallim Naci ve Abdülhak Hâmid'le Servet-i Fünûn edebiyatı arasında yer alan yazarlara verilen ad. 1876-1896 dönemi için söylenir. Beşir Fuad, Fazlı Necib, Mehmed Celal, Nâbizâde Nâzım, Hasan Fehmi adları Ara Nesilde anılanlardan birkaçıdır.

Facebook Google +1 Tweet

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0