Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

Koşuk

Koşuk; islamiyet öncesi Türkler'in söyledikleri şiirlerdir. Genellikle kendi başına bütünlüğü olan dört dizeli bentlerden oluşan koşuklar, manilere ve koşmalara kaynak olmuştur.

Türkler islamiyet öncesi belli dönemlerde, "sığır töreni" adı verilen av törenlerinde, "Şölen" adı verilen kurban törenlerinde ziyafetler ve yengi ile biten savaşlar sonunda, tüm boyların erkekleri biraraya gelerek eğlenirdi. Bu eğlencelerde söylenen çoklukla aşk, doğa ve yiğitlik konularını işleyen şiirlere "koşuk" adı verilir.
Örnek Koşuk

        Öpkem kelip ogradım
        Arslanlayu kökredim
        Alplar başın togradım
        Emdi meni kim tutar

                Kanı akıp yoşuldu
                Kabı kamug teşildi
                Ölüg birle koşuldu
                Togmuş küni uş batar

        Kaklar kamug kölerdi
        Taglar başı ilerdi
        Ajun tını yılırdı
        Tütü çeçek çerkeşür

                Etil suwı aka turur
                Kaya tübi kaka turur
                Balık telim baka turur
                Kölün takı küşerür

Günümüz Türkçesiyle


        Öfkelenip dışarı çıktım
        Arslan gibi kükredim
        Yiğitler başını doğradım
        Şimdi beni kim tutabilir.

                Kanı akıp boşandı
                Derisi baştan başa deşildi
                Ölülerle bir oldu
                Doğan güneş işte batıyor

        Kuru yerler hep gülerdi
        Dağbaşları göründü
        Dünyanın soluğu ılındı
        Türlü çiçekler sıralandı

                İtil suyu akar durur
                Kaya dibini oyar durur
                Bütün balıklar baka durur
                Gölü bile taşırırlar

Facebook Google +1 Tweet

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0

Site İletişim Bilgisi

Telefon: 0536 686 91 70

URL:http://www.turkcebilgi.org/

Email: [email protected]