Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

Kayıtsızlık eğrileri

İktisat biliminin tüketici seçimlerine dair bir dizi varsayımını grafik üzerinde göstrmeye yarayan eğriler. Bu bilim dalının hakim dili olan İngilizce'de "indifference curve" olarak bilinirler. Kayıtsızlık eğrileri, tüketicinin seçim kümesi içinde, kendine nicelik olarak eş fayda sağlayan noktaların bir araya getirilmesi ile oluşur. Tüketicinin, bu küme içinden yaptığı seçimler belli önkabulleri sağlamakta ise, kayıtsızlık eğrileri belli şekiller alabilir (örn: içbükey, dışbükey)

Kayıtsızlık eğrileri

Bu örnekte tüketici daha üst seviyede fayda seviyesi vereceğinden 13 ile gösterilen eğriyi diğer eğrilere tercih edecektir.

Facebook Google +1 Tweet

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0