Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

İşletme İçi İşlemleri Kanıtlayıcı Belgeler

İşletmenin Özelliğine göre zorunlu olmayıp isteğe bağlı olarak düzenlenen belgelerdir.
Muhasebe Fişleri :
1- Kasa Tahsil Fişi : Kasaya giren paralar bu fişe kaydedilir. Amaç paranın nereden geldiğini izlemektir.
2- Kasa Tediye (Ödeme) Fişi : Kasadan çıkan paralar bu fişe kaydedilir. Amaç paranın ne amaçla çıktığını izlemektir.
3- Mahsup Fişi : Kasa ile ilgili olmayan işlemler bu fişe kaydedilir. Amaç Kasa ile ilgili olmayan işlemlerin giriş ve çıkışlarını izlemektir.

1. BİRİNCİ SINIF TÜCCARLAR : Aşağıdaki tüccarlar birici sınıfa dahildirler. (V.U.K. 177. Md.)
a- Yıllık alımlarının tutarı 22.000.000.000. TL. yi veya satışları tutarı 27.000.000.000 TL yi aşanlar .
b- Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıpta bir yıl içinde elle ettikleri gayrisafi iş hasılatı 11.000.000.000 TL 'yi aşanlar. (Otel, Otobüs işl. Berber vs..)
c- 1 ve 2 numaralı bentlerdeki yazılı işlerin birlikte yazılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 22.000.000.000 TL yi aşanlar.
d- Her türlü Ticaret şirketleri ( Kolletif, Komandit, Limitet, Anonim)
e- Kurumlar Vergisine tabii olan diğer Tüzel Kişiler.(Kooperatifler,)
f- İsteğe Bağlı olarak Bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler.

2. İKİNCİ SINIF TÜCCARLAR : Aşağıdaki tüccarlar ikinci sınıfa tabilerdir.
a- V.U.K.'nun 177 Maddesinde yazılı olanların dışında kalanlar.
b- Yeniden işe başlayan tüccarlar yıllık iş hacimlerine göre sınıflandırılıncaya kadar ikinci sınıf tüccarlar gibi hareket edebilirlir.

Facebook Google +1 Tweet

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0

Site İletişim Bilgisi

Telefon: 0536 686 91 70

URL:http://www.turkcebilgi.org/

Email: [email protected]