Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

Muhasebede Kullanılan Belgeler

1- Vergi usul kanunundan kaynaklanan belgeler
a- Fatura
b- Sevk irsaliyesi
c- İrsaliyeli fatura
d- Perakende satış vesikaları
e- Gider pusulası
f- Müstahsil makbuzu
g- Serbest meslek makbuzu
h- Ücret Bordrosu
i- Taşıma irsaliyesi
j- Yolcu listesi
k- Günlük müşteri listesi

2- Türk ticaret kanunundan kaynaklanan belgeler
a- Kambiyo senetleri
I- Çek
II- Bono ( Emre Muharrer Senet )
III- Poliçe

3- İşletme içi işlemleri kanıtlayıcı belgeler
a- Muhasebe Fişleri
I- Kasa Tahsil fişi
II- Kasa Tediye fişi
III- Mahsup fişi

1- Vergi usul kanundan kaynaklanan belgeler
a- Fatura : Satılan emtia veya yapılan iş karşılığındamüşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.

Faturada bulunması zorunlu olan bilgiler:
1- Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası
2- Müşterinin adı varsa ticaret unvanı iş adresi vergi dairesi ve hesap numarası
3- Malın veya işin nev'i miktarı ve tutarı.
4- İrsaliye Tarih ve numarası.

Faturanın nizamı
1- Fatura birbirini takip eden sıra numaraları halindedir, Şube veya kısımları için ayrı fatura bastırılır.
2- Faturalar en az bir asıl bir suret olarak düzenlenir. Birden fazla örnek için kaçıncı örnek olduğu işaretlenir.
3- Fatura en geç sevk tarihinden itibaren 10 gün içinde tanzim edilir. Aksi halde hiç düzenlenmemiş sayılır.
4- Faturayı düzenleyen müşterinin kimliğinden sorumludur.
5- Faturanın üst kısmına basılan kaşe ve imza açık faturayı, alt kısmına vurulan kaşe ise kapalı faturayı ifade eder.

Sevk İrsaliyesi : Mal Haraketini kontrol etmek amacıyla getirilen malın sevki anında mal ile birlikte bulunan bir belgedir.

Sevk irsaliyesi fiyat ve bedel hariç olmak üzere faturada yazılı olan bilgileri taşır. Üç nüsha halinde tanzim edilip İki nüshası mal ile birlikte bulunur bir nüshası işletmede kalır.

İrsaliyeli Fatura : Malı satan mükellefler bu belgeyi en az üç örnek olarak düzenleceyeceklerdir. En az üç nüsha düzenlenmeyen belge hiç düzenlenmemiş sayılır.

Perakende Satış Fişi : 76.000.000.- TL.lik haddi aşmayan satışlarda düzenlenen belgedir. Ayrıca bu belge yerine ödeme kaydedici cihaz fişide verilebilir.

Gider Pusulası : Fatura düzenlemek, vermek ve istemek zorunda olanların bu yükümlülükleri bulunmayanlarla yaptıkları iş ilişkilerini belgelendirmeleri amacıyla kullanılan bir belgedir. Vergiden Muaf esnafa yaptıkları işler veya onlardan satın aldıkları mallar için gider pusulası düzenleyerek bu malı satana veya işi yapana imza ettirirler. Bu belge malı satan veya işi yapan tarafından verilmiş fatura yerine geçer. En az iki nüsha düzenlenir.

Hizmetler için %10 Gelir Vergisi %10 fon payı kesilir, Mallar için %5 Gelir Vergisi %10 Fon Payı kesilir.

Müstahsil Makbuzu : Küçük çiftçi ve vergiden muaf olan çiftçilerden satın alınan zirai ürünler için düzenlenen ve fatura yerine geçen belgedir. En az İki nüsha düzenlerin.

Serbest Meslek Makbuzu : Serbest Meslek Erbabının mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilat için düzenlediği bir bilgedir.

Ücret Bordrosu : İşverenin işçilerine her ay Yasal kesintilerini ve ödedikleri ücretleri gösterir bordrodur.

Taşıma İrsaliyesi : Ücret Karşılığında taşıma yapanların düzenlediği belgedir. Malın cinsi, miktarı, alınan nakliye ücret tutarına ilişkin sütunlar ile malı gönderen ile alıcının kimlik bilgileri ve malın nereye ve kime gönderildiği, sürücünün adı soyadı ve kimlik bilgileri yer alır.

Yolcu listeleri : Şehirler arası yolcu taşımalarında yolcu bileti kesmeye mecbur olan mükelleflerin düzenlediği bir belgedir. Taşıtın Plaka numarası, sefer tarihi ve hareket saati ile bilet numaraları işaretlenmek suretiyle yolcu sayısı ve toplam hasılat tutarları yer alır.

Günlük Müşteri Listesi : Otel, Motel ve Pansiyon gibi konaklama yerlerinin odalar, bölmeler ve yatak planlarına uygun olarak düzenledikleri belgelerdir.

Belge düzenine uyulmamasının Cezaları : Verilmesi ve alınması icap eden Fatura, Gider Pusulası ve Müstahsil Makbuzu ile Serbest Meslek Makbuzunu vermeyen ve almayanlardan her birine her fatura, Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu ve Serbest Makbuzu için 30.000.000.- TL den az olmamak üzere bu vesikalara yazılması gereken tutarın %10 nisbetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Bir takvim yılı içinde bir belge nevine ilişkin olarak tesbit olunan özel usulsüzlük cezasının toplamı 15.000.000.000.- TL yi geçemez.

Perakende satış vesikaları ile Sevk İrsaliyesi, Taşıma İrsaliyesi, Yolcu listesi ve müşteri listesi kullanmak mecburiyetinde olanların bu belgeleri kullanmadıklarının, İrsaliye ve Yolcu listesini ayrıca taşıtta bulundurmadıklarının tesbiti halinde kullanmadıkları, bulundurmadıkları aslı ile örneklerinde farklı tutarlara yer verdikleri veya gerçek bedelin altında düzenledikleri her bir belge için 30.000.000.- TL lık özel usulsüzlük cezası kesilir. Ancak, bir takvim yılı her bir nevine ilişkin olarak kesilecek usulsüzlük cezasının toplamı 15.000.000.000.- TL nı geçemez.

Facebook Google +1 Tweet

13 Yorum - Senin Görüşün Nedir?

 1. #1 esra 2
  -
  01-02-2009 17:30:18 -1

  dönem ödevim var ticari belgelerden fatura yerine geçen belgeler, belgelerin isimlerini buldum ama tanımları bulamadım özellikle günlük müşteri listesinin tanım çok lazım yardım edebilecek biri varmı acaba :sad:

 2. #2 hülya öz
  -
  02-04-2009 14:59:01 +3

  Otel, motel ve pansiyon gibi yerler; odalar, bölümler ve yatak planlanna uygun olarak birbirini takip eden seri ve sıra numaralı olarak düzenlenen belgeye günlük müşteri listesi denir..


  Bu listelerde:  a. Mükellefin adı, soyadı, varsa ünvanı ve adresi,

  b. Oda numaraları yazılmak suretiyle müşterinin adı, soyadı ve oda

  ücreti,

  c. Düzenleme tarihi bulunur.

 3. #3 havva
  -
  23-12-2010 16:22:56 0

  ya ben çizimlerini istiyorum lütfen çizimlerini yapın

 4. #4 muhasebecilerin aldığı ücret
  -
  osman
  -
  21-02-2013 17:32:08 0

  çok siteyi dolaştım ama malesef muhasebecilerin aldığı parayı bulmadım çok merak ediyorum ileride bu mesleği yapmayı düşünen biri olarak

 5. #5 muhasebe ücretlerinin tablosunu bulabilirsiniz
  -
  yasemin
  -
  12-09-2013 09:12:01 +5

  http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/2013ucrettarifesi.pdf

 6. #6 ödew
  -
  ezgi
  -
  30-09-2013 19:04:16 +1

  muhasebede kullanılan belgeler kim tarafından niçin ve nasıl düzenlenir tanım ve örneklerle açıklayablr msnzz ??

 7. #7 muhasebede kulanıllan belgeler
  -
  ramazan
  -
  03-10-2013 11:30:26 +2

  ezgicim muhasebeciler ne güne duruyor

 8. #8 muhasebe
  -
  merve
  -
  03-10-2013 16:21:02 -2

  Hoca ödev verdi de muhasebe belgelerini bulun dedi acaba bunlar mi hepsi cok emin olamadım yardım ederseniz sevinirim

 9. #9 muhasebe
  -
  hadi
  -
  21-10-2013 14:40:38 -2

  ansiklobedilere bakın recolar beleşçi olmayın okadar

 10. #10 OTEL İŞLETMECİLİĞİ
  -
  selçuk üniv. HAYDAR
  -
  02-03-2014 18:58:47 +2

  HOCA BİZEDE ÖDEV VERDİ MUHASEBEDE KULLANILAN TİCARİ BELGELER BUNLAR ARKADAŞAR DOĞRU YANİ...

 11. #11 BOŞ FATURA ÖRNEĞİ
  -
  emel
  -
  11-04-2014 22:02:19 +1

  Alıştan iade faturası
  Satıştan iade faturası
  Peşin satış faturası bu faturaların boş halini yayınlamanız mümkün mü? Hoca bunları doldurulması üzerıne bir ödev verdi yardımcı olursanız sevinirimm..

 12. #12 aa
  -
  ali
  -
  11-11-2014 23:19:03 0

  birer örnek verilseydi

 13. #13 Ödev
  -
  Ayşe
  -
  26-09-2016 22:57:08 +1

  Muhasebe de kullanılan belgelerin örnekleri nelerdir lütfen yardım edin acil ödevim varrrrr????????????

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0

Site İletişim Bilgisi

Telefon: 0536 686 91 70

URL:http://www.turkcebilgi.org/

Email: [email protected]