Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

'Fakire yardım' artık devlet kontrolünde

Hükümet, seçim öncesi sosyal yardım sistemini değiştiriyor
Gülümhan GÜLTEN / VATAN-ANKARA
TÜRKİYE'DE son rakamlar her 5 kişiden birinin yoksul olduğunu ortaya koydu. Yoksulluk oranının giderek artması karşısında sosyal yardım sistemi yeni baştan ele alınıyor. Yeni yaklaşımla sosyal yardımları yeni bir yasaya bağlamayı planlayan hükümet, parasal ve ayni yardımların çok sayıda farklı kurum tarafından birbirinden bağımsız yapılmasının önüne geçmeye dönük bir tasarı hazırlığına girişti. Hükümetin görevlendirmesiyle SGK(Sosyal Güvenlik Kurumu) Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı 51 maddelik tasarı taslağı, kurum içinde ilgili birimlerde tartışmaya açıldı. Yeni yılla birlikte taslağın diğer kurumlarda da tartışmaya açılması bekleniyor.
Henüz taslak niteliğindeki tasarıya göre fakirlik tanımını devlet yapacak. Bu tanım içinde yer alanlara ait bir 'muhtaçlar veri tabanı' oluşturulacak. Belediyeler de dahil olmak üzere tüm kamu kurumlarının yaptığı yardımlar tek elde toplanacak. Fakirlik tanımına göre ve fakirlik veri tabanında yer alanlara yardım yapabilecek.
Sosyal yardımlarla ilgili uygulamadaki tüm işlemleri ise SGK bünyesinde kurulacak olan Sosyal Kalkınma Genel Müdürlüğü yürütecek. Ayrıca devletin fakirlere yardımdan sorumlu tek yetkili koruluşu olarak 'Sosyal Kalkınma Fonu' kurulacak. Yeni dönemde yaşlılık aylığı ve yeşil kart üzerinden yürütülen sağlık yardımı da dahil olmak tüm yardımlar tek bir merkezden, Fon'dan dağıtılacak. Belediyeler dahil tüm kurumlar sosyal yardımları Fon'un ölçülerine göre yardım yapabilecek.
Bu kapsamda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü de kapatılacak. İl ve ilçelerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları da kurumun taşra teşkilatı olarak, Fon'a devredilecek.
Yasal olarak sosyal yardım dağıtma yetkisine sahip sivil toplum kuruluşları ile özel vakıf ve dernekler de devletin denetiminde ve gözetiminde yardım yapabilecek.
Tasarı, kurumların kendi belirledikleri kriterlere göre yaptığı yardımları engelleyecek. Tasarının bu haliyle yasalaşması durumunda belediyeler de dahil hiçbir kurum, Fon'un veri tabanında olmayan yani devlet tarafından 'muhtaç' olarak belirlenmemişlere sosyal yardım yapamayacak. Belediyeler ve tüm kurumlar kendi ellerindeki yardım alanların listesi ile bilgilerini Sosyal Kalkınma Genel Müdürlüğü'ne de bildirmek zorunda olacak.
Mevcut sistemi tamamen değiştiren tasarının gerekçesinde, mevcut sosyal yardım sisteminin en önemli eksikliğinin kurumsal yapıdaki çok başlılık, parçalanmışlık ve sosyal yardımları yürüten kurumlar arasındaki koordinasyon eksikliği olduğu belirtildi. Sosyal yardımlarda kamu kaynaklarının etkin kullanılması ilkesine ters düşüldüğü vurgulananarak yeni sistemde Türkiye'de yeni bir 'muhtaçlık kriteri' belirleneceği, böylece mükerrer yardımların önleneceği ifade edildi.
Sosyal yardım faaliyetinde yetkili kurumlar

* Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü
* Kızılay
* Sosyal Güvenlik Kurumu
* Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK)
* Özürlüler İdaresi Başkanlığı
* Büyükşehir ve İl Belediyeleri
* İl Özel İdareleri
* Vakıf ve Dernekler

Vatan

Facebook Google +1 Tweet

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0

Site İletişim Bilgisi

Telefon: 0536 686 91 70

URL:http://www.turkcebilgi.org/

Email: [email protected]