Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

Ahmet Rasim Bey de kim?


TELEFONDAKİ ses kendisini tanıttı: "Ben, falan gazetecilik okulu mezunu filan!"
İçimizden "Herhalde iş arıyordur!" diye geçirdik ama, belli etmedik:
"Buyur, genç meslektaşım!"
"Size bir şey soracaktım!" diye söze başladı:
"Gazetelerde okudum, okullara medya okuma dersi konuyormuş, ders seçmeli olacakmış, ne diyorsunuz?"
"Ne amaçla, ne niyetle koyuyorlar bilinmez ama, faydalı görünüyor, tabii amacı ve niyeti belli olmadan konuşulmaz!"
"Ne olabilir ki?"
"Uygulamayı görmeden konuşulmaz!"
* * *
SONRA lafı değiştirdik:
"1930'lu yıllarda Ahmet Rasim Bey'in de böyle bir düşüncesi vardı."
"Ahmet Rasim kim?"
* * *
EY aziz doktorlar! Aman sinirlenme, stresten uzak dur diyorsunuz, buyrun bakalım, şimdi ne yapacağız? Delikanlı gazetecilik okulunu bitirmiş, Ahmet Rasim Bey gibi bir gazeteciyi tanımıyor... Oysa biraz okusa, çok değil, Hıfzı Topuz'un Türk Basın Tarihi'ni karıştırsa, Ahmet Rasim Bey'i tanıyacak..." (Remzi Kitabevi)
Hıfzı Topuz, bizim de yazı işleri müdürümüzdü, Ahmet Rasim için şöyle yazar:
"Ahmet Rasim, önce İstibdat Dönemi'nin bütün zorlukları içinde yazı yazmaya çalıştı. Polis izledi kendisini, zaptiye müdürlüğünde sorguya çekildi kaç kez, sansür yüzünden başı ne belalara girmedi, ekmek parası bulamadığı günler olmuş, işsiz kalmış ama, gazetecilikten vazgeçmemişti."
* * *
YIL 1927, Ahmet Rasim Bey yine işsizdir. İş aramak için Ankara'ya gider. Cumhuriyet yeni kurulmuştur, dördüncü yılıdır. Yolda İsmail Müştak Mayokan'a rastlar, durumunu anlatır. Mayokan, Atatürk'ün çevresindendir, akşam Mustafa Kemal Paşa'ya anlatır, Atatürk çok üzülür:
"Yarım yüzyıl Türk irfanına hizmet etmiş bir kişiye nasıl yardım edilmez?"
O gece Ankara'nın bütün otelleri aratılır, Ahmet Rasim bulunur, Atatürk, kendisini ayakta karşılar, yanına oturtur, sonra kulağına eğilir:
"Açık bulunan İstanbul milletvekilliğini kabul eder misiniz?"
Kabul etmemek mümkün mü?
* * *
AHMET Rasim, milletvekili olduktan sonra boş durmaz, mesleğiyle ilgilenmekten eksik kalmaz. O yıllarda gazetecilik okulları dünyada yeni yeni açılmaktadır. Türkiye'de de bu okulların açılmasını ilk ortaya atan Ahmet Rasim'dir, ama bir şartla der:
"Ama bu okulları gazeteciler açmalıdır."
Ahmet Rasim, o devirde, bazılarının hâlâ ağızlarına almaktan çekindiği görüşleri yazmaktan çekinmez:
"Artık kendimizi yavaş yavaş toplayalım, sendikalarımızı, okullarımızı yapalım. Zira bu gidiş, gidiş değil!"
Hıfzı Topuz şöyle der:
"Ahmet Rasim'in basın alanında ortaya attığı en önemli konulardan biri de okullarda öğrencilere, gazete okumak ve gazeteleri anlamak için dersler konulması tasarısıdır."
* * *
1930'lu yıllarda, Ahmet Rasim okullara gazetecilik dersi konulmasını istiyor, 2007'de gazeteciliği meslek seçtiğini söyleyen delikanlı, "Kim bu Ahmet Rasim?" diye soruyor.
Eeee, devir değişti, küreselleşiyoruz, o devrin milletvekili gazeteci Ahmet Rasim Bey, bu devrin milletvekili de şarkıcı, TV dizisi yapımcısı Osman Yağmurdereli...
* * *
HAAA, az kaldı unutuyorduk, Ahmet Rasim Bey'i yine tanıyamazlarsa, belki meşhur şarkıyı hatırlarlar:
"Sakın geç kalma erken gel!"
Bu şarkı Ahmet Rasim Bey'indir ve karısının ağzından yazmıştır.
Hatırladınız mı?Hasan PULUR   Olaylar ve insanlar 3.1.2008 Milliyet

Facebook Google +1 Tweet

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0

Site İletişim Bilgisi

Telefon: 0536 686 91 70

URL:http://www.turkcebilgi.org/

Email: [email protected]