Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

Türkiye Dağları ve Dağ Sistemleri

DAĞLARIMIZ

1. KIVRILMA İLE OLUŞAN DAĞLAR


a. Batı Toroslar: Beydağları

b. Ortan Toroslar: Bolkar Dağları, Aladağlar

c. Munzur Dağları

d. Cilo-Sat Dağlar

e. Kaçkar Dağları : Batı Grubu (Verşembek), Kavran Grubu, Doğu Grubu (Altıparmak)

2. VOLKANİK DAĞLAR

a. Ağrı Dağı ve Küçük Ağrı

b. Süphan Dağı

c. Erciyes Dağı

d. Hasan Dağı

TÜRKİYE DAĞ SİSTEMLERİ

Alp-Himalaya dağ kuşağında yer alan Türkiye'nin yaklaşık yarısı dağ ekosistemi içersinde yer almaktadır. Dağ, sadece bir yüksek kütle olmayıp, bulunduğu iklim bölgesi içerisinde ayrı bir ekosisteme damgasını vurmaktadır. Nitekim dağlık kütlenin uzanışı ve bakısı; yağış, sıcaklık, rüzgar, bulutluluk, sis oluşumu gibi birçok iklim elemanları üzerinde etkilidir. Bu özellikleri ile dağ, ayrı bir ekosistem oluşturmakta ve bu ekosisteme ise ekolojik sınıflandırmada "orobiyom" denilmektedir. Tüm coğrafi bölgelerimizde dağların varlığına bağlı olarak çeşitli orobiyomlar bulunmaktadır.

Dağların uzanışı ve yüksekliği, Türkiye'de farklı bitki ve orman kuşaklarının ortaya çıkmasında önemli rol oynamaktadır. Örneğin Kuzey Anadolu dağlarının kuzey yamaçlarındaki farklı orman kuşakları ve özellikle Doğu Karadeniz Bölümü'ndeki Ladin ormanlarının varlığı, Karadeniz'den gelen nemli hava kütlesinin dağlar boyunca yükselmesi ile oluşan sisle ilgilidir. Yine Doğu Karadeniz kıyılarının kışın nispeten ılık geçmesi yükseltinin oluşturduğu fön rüzgarlarına bağlıdır.

Toros dağlarının güney, Kuzey Anadolu dağlarının kuzeye bakan yamaçlarının fazla yağış alması, dağlar boyunca cephelerin engellenmesinin bir sonucudur. Ayrıca dağlar arasında uzanan tektonik kökenli koridorlar ile dar ve derin yarılmış vadiler, yağmur gölgesinde kalarak kurakçıl vejetasyonun yerleşmesini sağlamıştır.

Toros dağlarında yer alan sedir ormanları, tamamen orobiyomun bir ürünüdür. Nur (Amanos) dağlarındaki kayın ormanlarının varlığı, Antakya-Kahramanmaraş oluğu ile İskenderun Körfezi arasında meydana gelen rüzgar sirkülasyonunun oluşturduğu sisle ilgilidir.

Dağ ekosistemi, Selçuklular döneminden itibaren başlayan ve günümüzde Toroslar'da Yörükler ve Beritan aşireti tarafından sürdürülen nomadik yaşamın, buna bağlı sosyo-kültürel özelliklerin oluşumunda önemli paya sahiptir.

Baraj yapımı ve barajlardaki su verimi üzerinde de dağ ekosisteminin ayrı bir yeri vardır.

Kısaca Türkiye'deki orobiyomlar, farklı orman kuşaklarının yetişmesini ve komşu ülkelere göre zengin olmasını sağlamaktadır. Yine dağ biyomlarındaki engebeli topografya koşulları, dikey ve yatay yönde farklı habitatları oluşturarak gerek geçmişteki (Kuvaterner ve Tersiyer) bitki topluluklarının barınmasına gerekse yeni oluşan neoendemiklerin bulunmasına neden olmaktadır. Bu nedenle Türkiye relik ve endemik bitkiler yönünden zengin olmasını dağ biyomları sağlamıştır.

Dağ ekosistemlerindeki yükselti koşulların ormanların verim ve/veya boniteti üzerinde etkili olmaktadır. Örneğin Akdeniz Bölgesi'ndeki prodüktif kızıl çam ormanları sahil kuşağında değil, Toroslar'da 400-800 m arasında uzanan 2. Yükselti basamağında yer almaktadır.

Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünün desteği ile yapmakta olduğum 'Türkiye'nin ekosistemleri/ekorejionları" adlı araştırmada dağ ekosisteminin ayrı bir yeri ve önemi ortaya çıkmıştır.

Yukarıda çok kısa olarak belirtilen nedenler dikkate alınarak Dokuz Eylül Üniversitesi Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı olarak; Türkiye'de orobiyomların bitki tür ve toplulukları üzerindeki dağılışı ve ormancılık açısından önemi Konusu vurgulanmaya çalışılacak ve bu konuda bildiri verilerek yayın yapılacaktır.

Facebook Google +1 Tweet

1 Yorum - Senin Görüşün Nedir?

 1. #1 dağlar
  -
  Samet
  -
  26-11-2012 16:48:43 -6

  Bunları harita üzerinde gösteremiomuyuz ??

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0