Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

Seviyesi beginner veya elementary olanlar için hazırlanmış dersler, materyaller...


 • General Overview - 13 Tenses in English

  Tense Positive Negative Question Usage The Simple Present Tense I go to cinema on Fridays. I do not like playing basketball. Do you know me? Bu tense ile genelde yapılan işler, alışkanlıklar ve bilimsel gerçeklikler ifade edilir. The Simple Past Tense We took an exam last week. He did ...

 • Past Perfect Continuous Tense

  Cümle YapısıOlumlu cümle :özne + had been + fiil + ( - ing ) + nesneOlumsuz cümle :özne + had + not + been + fiil + ( - ing ) + nesneSoru cümlesi :had + özne + been + fiil + ( - ing ) + nesneAşağıdaki durumlar için kullanılır :1- Geçmişte belirli bir zaman içinde devam eden eylemle...

 • Past Perfect Tense

   Cümle YapısıOlumlu cümle :özne + had + fiil 3 + nesneOlumsuz cümle :özne + had + not + fiil 3 + nesneSoru cümlesi :had + özne + fiil 3 + nesneÇoğunlukla yazı dilinde yani edebiyatta kullanılan bir tense dir.Konuşma dilinde genellikle kullanılmaz.Geçmiş zamanın hikayesi olarak...

 • The Past Continuous Tense

  Cümle YapısıOlumlu cümle :özne + ( - was / were ) + fiil + ( - ing ) + nesneOlumsuz cümle :özne + ( - was / were ) + not + fiil + ( - ing ) + nesneSoru cümlesi :( - was / were ) + özne + fiil + ( - ing ) + nesneTürkçedeki karşılığı yoktur. Geçmiste süreklilik göstermis ve sona erm...

 • The Simple Past Tense - Belirli Geçmiş Zaman

  Cümle YapısıOlumlu cümle :Özne + fiil 2 + nesneOlumsuz cümle :Özne + ( - did ) + not + fiil + nesneSoru cümlesi :( - did ) + özne + fiil + nesneTürkçedeki karşılığı - di'li geçmiş zamandır.Belirli geçmiş zamanı anlatır.Aşağıdaki durumlar için kullanılır :1- Geçmişte bi...

 • The Future Perfect Continuous Tense

  Cümle YapısıOlumlu cümle :özne + will have been + fiil + ( -ing ) + nesneOlumsuz cümle :özne + won't have been + fiil + ( -ing ) + nesneSoru cümlesi :will + özne + have been + fiil + ( -ing ) + nesneBazen yazı dilinde kullanılan bir tense'dir .Aşağıdaki durumlar için kullanılır :1- ...

 • The Future Perfect Tense

  Cümle YapısıOlumlu cümle :özne + will have + fiil 3 + nesneOlumsuz cümle :özne + won't have + fiil 3 + nesneSoru cümlesi :will + özne + have + fiil 3 + nesneAşağıdaki durumlar için kullanılır :1- Gelecekte belirli bir zaman ya da harekete kadar tamamlanmış olacak eylemler için ( ac...

 • Future Continuous Tense

  Cümle YapısıOlumlu cümle :özne + will be + verb + ( - ing ) + nesneOlumsuz cümle :özne + won't be + verb + ( - ing ) + nesneSoru cümlesi :will + özne + be + verb + ( - ing ) + nesneAşağıdaki durumlar için kullanılır :1- Gelecektede halen devam ediyor olacak durumlar için kullanılır...

 • Be Going To - Gelecek Zaman (Planlanmış)

  Cümle YapısıOlumlu cümle :özne + ( - am / is / are ) + going to + fiil + nesneOlumsuz cümle :özne + ( - am / is / are ) + not + going to + fiil + nesneSoru cümlesi :( - am / is / are ) + özne + going to + fiil + nesneTürkçedeki gelecek zamanın karşılığıdır.Aşağıdaki durumlar iç...

 • Present Perfect Continuous Tense

  Cümle YapısıOlumlu cümle :özne + ( - have / has ) been + fiil + ( -ing ) + nesneOlumsuz cümle :özne + ( - have / has ) + not + been + fiil + ( -ing ) + nesneSoru cümlesi :( - have / has ) + özne + been + fiil + ( -ing ) + nesneTürkçede tam bir karşılığı yoktur. Geçmiş bir tarihte b...

 • Present Perfect Tense

  Cümle YapısıOlumlu cümle :özne + ( - have / has ) + fiil + ( - ed ) + nesne for regular verbsveyaözne + ( - have / has ) + fiil 3 + nesne for irregular verbsOlumsuz cümle :özne + ( - have / has ) + not + fiil + ( - ed ) + nesne for regular verbsveyaözne + ( - have / has ) + not + fiil 3 + n...

 • The Present Continuous Tense - Şimdiki Zaman

  Cümle YapısıOlumlu cümle :Özne ( Subject) + ( - am / is / are ) + Fiil ( Verb ) + ( - ing ) + Nesne ( Object)Olumsuz cümle :Özne ( Subject) + ( - am / is / are ) + not + Fiil ( Verb ) + ( - ing ) + Nesne ( Object)Soru cümlesi :( - am / is / are ) + Özne ( Subject) + Fiil ( Verb ) + ( - ing ...

 • The Cardinal and Ordinal Numbers

  1 one - 1st first2 two - 2nd second3 three - 3rd third4 four - 4th fourth5 five - 5th fifth6 six - 6th sixth7 seven - 7th seventh8 eight - 8th eighth9 nine - 9th ninth10 ten - 10th tenth11 eleven - 11th eleventh12 twelve - 12th twelfth13 thirteen - 13th thirteenth14 fourteen - 14th fourteenth15 fift...

 • Have got - Has got

  İngilizce'de has got/have got kalıbı (sahiplik) bildirir. I have got a car. (Bir arabam var) Not: Yukarıdaki cümle "Ben bir arabaya sahibim" diye de çevrilebilir ancak Türkçe'de sahiplik bildirilirken daha farklı ifadeler kullanıldığı için b...

 • There is - There are

  There is/There are kalıbı, İngilizce'de "var" manasını vermek için kullanılır. There is a book. (Bir kitap var.) There is a book on the table. (Masanın üstünde bir kitap var.) There are book...

 • Countable/Uncountable Nouns (İsimler)

  İngilizce'de isimler sayılabilir (countable) ve sayılamaz (uncountable) diye iki gruba ayrılır. Bunlardan sayılabilir isimler tekil (singular) ve çoğul (plural) halde kullanılabilirler.. Sayılamaz (uncountable) isimler ise daima yalın olmak zorundadır. SAYILAB...

 • Adverbs in English (Zarflar)

  Zarflar eylemleri niteleyen sözcüklerdir. Eylemlerin nasıl yapıldığı veya nasıl olduğu hakkında bilgi veren sözcüklerdir. Zarflar genellikle sıfatlardan türerler.Dikkat: Zarflar fiilleri (yüklemi) niteler; sıfatlar isimleri niteler.. beautiful (sıfa...

 • Adjectives in English (Sıfatlar)

  İsimleri niteleyen sözcüklere sıfat (adjective) denir. Sıfatlar genel olarak isimlerden önce gelir ve ismin rengini tadını kokusunu ve durumunu bildirir. He is an intelligent student. (O, zeki bir öğrencidir.) She is a pretty girl. (O, güzel bir kı...

 • Singular - Plural (Tekil-Çoğul)

  İngilizce'de isimler (nouns), countable ve uncountable diye ikiye ayrılır. Yani sayılabilir ve sayılamaz isimler... Sayılabilir isimler singular (tekil) ve plural (çoğul) halde kullanılabilir. Ancak sayılamaz isimler, daima yalın halde tekil olarak kullanılmalıdır. İngi...

 • Prepositions (Edatlar)

  Edatlar (Prepositions) İngilizce'de nesnelerden önce gelerek fiil ve özne/nesne arasında bağlantı kurmaya yarayan kelimelerdir. Örneğin Türkçe'deki ismin -de hali (bulunma), -den hali (ayrılma), -i hali, -e hali (yönelme) gibi durumlar İngilizce'de (Prepositions) denilen edatlarla s...

 • The Verb Be (Am/Is/Are-Was/Were)

  İngilizce'de sözcükleri rasgele bir araya getirerek cümle kurmamız imkansız. Bu nedenle her cümlede özne ve yüklem olmak zorundadır. İngilizce'de temel fiil, "be" (olmak) fiilidir."Go, come, study, eat, do" gibi normal fiillerin olmadığı cümlelerde yüklem olarak ...

 • The Articles (a - an - the)

  A-ANİngilizce'de (a) ve (an) isimlerin önüne getirilir ve (bir/herhangi bir) anlamınım verir.İsimler sessiz bir harf ile başlıyorsa önüne (a), sesli bir harf ile başlıyorsa (an) getirilir. a book (bir kitap)a student (bir öğrenci)an engineer (bir mühendis)a good teacher (iyi bir öğr...

 • İngilizce'de Cümle Yapısı

  İngilizce ile Türkçe'nin sözcük dizilişi farklıdır.Cümle yapısı Türkçe'de Özne+Nesne+Yüklem şeklinde; İngilizce'de ise Özne+Yüklem+Nesne şeklindedir.Ben İngilize öğrenirim.Özne + Nesne + YüklemI learn English.Özne + Yüklem + NesneYukar...

 • ANIMALS (Hayvanlar)

  cat  - kedidog - köpekbird - kuşfly - sinekbear - ayırabbit - tavşanpig - domuzcow - ineksnake - yılanfish - balıkdolphin - yunusgiraffe - zürafahorse - atmonkey - maymundonkey - eşekwhale - balinalion - aslanturtle - kaplumbağafrog - kurbağatiger - kaplancrow - kargabeetle - böcekwo...

 • Jobs (Meslekler)

  actor - aktöractress - aktrisarchaeologist - arkeologsoldier - askercook - aşçılawyer - avukatgardener - bahçıvangrocer - bakkalfisherman - balıkçıbank offical - banka memurubarman - barmenbarber - berberscientist - bilim adamıglazier - camcısurgeon - cerrahtranslator - çevirmenflorist -...