Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

İbrahim Tennuri

İbrahim Tennuri , 15. yüzyıl tasavvufçularından, Aşık takma adıyla şiirler yazmıştır, Amasya 'da doğmuş, 1481`de Kayseri'de ölmüştür.

Fatih'in hocası olmakla da anılmakta Akşemseddin Hazretlerinden Bayramiye Halifeliği icazeti almıştır. İstanbul'un fethine katıldığı rivayeti vardır. Divanını Fatih Sultan Mehmet'e takdim etmiştir. Kayseride irşad görevini sürdürmüş ve bir cami yaptırmıştır. Bu camiinin haziresinde medfundur. Allah sırlarını takdis etsin... XV'inci yüzyılda Kayseri'de yaşamış mutasavvıf şair, ilim ve hikmet sahibi bir zattır. Ailesine "Sarrafzadeler" denilen İbrahim Tennuri'nin sarraflıkla uğraşan babası Hüseyin Efendidir.

Doğum yeri ve tarihi kesin olarak bilinmemektedir. İlk tahsilinden sonra, Konya'ya giderek zamanın büyük alimlerinden olan Molla Sarı Yakup'tan ders ve icazet almıştır.

1482 yılında vefat etmiş olup, türbesi Kayseri'de, Kiçikapı'dan Talas Caddesine çıkılan ve kendi ismini taşıyan sokakta , Şeyh Camii'nin bitişiğindedir.

Meşhur şiir kitabının adı: Gülzar-ı Manevidir.

Ek Bilgi
İbrahim Tennuri Şiirleri

Facebook Google +1 Tweet

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0

Site İletişim Bilgisi

Telefon: 0536 686 91 70

URL:http://www.turkcebilgi.org/

Email: [email protected]