Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük
 • Kemal Kılıçdaroğlu

  Kemal Kılıçdaroğlu (d. 17 Aralık 1948, Nazımiye, Tunceli), Türk iktisatçı, maliyeci ve siyasetçi. Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. ve 23. dönem İstanbul milletvekili olan Kılıçdaroğlu, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanvekilidir.Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde do...

 • Köksal Pabuçcu

  Bilim Adamı, Ressam, Marblismin Kurucusu.Erzincan'da doğdu. İlk orta ve lise tahsilini orada tamamladı. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun oldu. Aynı bölümde mastır Gazi Üniversitesinde ise doktora yaptı. Halen Gaziosmanpaşa Üniversite...

 • Kobe Tai

  Kobe Tai (d. 15 Ocak 1972) Tayvan ve Japon melezi, Asya asıllı ABD'li bir porno yıldızıdır. Gerçek ismi Carla Carter'dır. Kobe Tai, Taipei - Tayvan'da doğmuştur. 5 aylıkken Arkansas'da, ABD'li bir aile tarafından evlat edinilmiştir. Çifte vatandaşlığa sahiptir.Takma adı:  Broo...

 • Koray Feyiz

  1961 yılında İstanbul'da doğdu. Mühendislik öğrenimi gördü. İlk şiiri;Varlık dergisinde 1987 yılında yayımlandı. Modern Türk şiirinin kırılma noktalarında gündeme giren şiir anlayışı ile Koray Feyiz, güçlü ya da güçsüz kendi eleştirisini de birlikte oluşturmuştur.&...

 • Kenan Pars (Kirkor Cezveciyan)

  Kenan Pars (Gerçek adı Kirkor Cezveciyan) (d. 10 Mart 1920 - ö. 10 Mart 2008) Ermeni asıllı Türk vatandaşı tiyatro, sinema ve dizi sanatçısı, yönetmen.10 Mart 1920 tarihinde İstanbul'da doğdu.Siyah beyazlı yıllardan bugüne kadar ''Öldüren Şehir'', ''Ecel Köprüsü'', ''Evlat Ac...

 • Kamil Turan

  Kamil Turan (d. 1935 Şanlıurfa - Siverek ; ö. 16 Aralık 2007 Ankara)Kamil Turan, 1935 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğdu. Saint George Avusturya Koleji'ni bitirdikten sonra Paris Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğrenimine deva...

 • Kuloğlu

  17. yüzyılın en önemli halk ozanlarından biri olarak görünüyor Kuloğlu. Kuloğlu'nun yaşamıyla ilgili bilgilerimiz de yeterli değil. Şiirlerinden çıkarılabildiğine göre, öncelikle asker-ozanlardan olduğu, hem kara askerliği, hem deniz askerliği yaptığı anlaşılıyor. Cezayi...

 • Kul Nesimi

  "Mahlasım Nesimi adım Ali'dir" dizesine dayanılarak asıl adının Ali olduğu anlaşılan Kul Nesimi'nin yaşamıyla ilgili ayrıntılı bilgiler yok. Ancak bir Bektaşi ozanı olduğu kesin. Alioğlu, Dedemoğlu vb. halk ozanlarıyla çağdaş bir ozan olduğu da anlaşılıyor.Kul Ne...

 • Kul Mehmet

  Yaşamı açıklığa kavuşmamış, dahası biraz da karışık görünümdeki halk ozanlarımızdan biri de Kul Mehmet'tir. Kul Mehmet adı da, hemen bütün halk ozanlarında olduğu gibi, bir "takma ad"dır.Kul Mehmet, 16. yüzyılda yaşamış Osmanlı Devlet adamlarından Üveys Paş...

 • Kul Hüseyin

  Yaşamıyla ilgili bilgi yok. Kul Himmet'le karşılıklı şiir söylemesinden, XVI. yüzyılda yaşadığı anlaşılıyor. Bir de, Pir Sultan Abdal'ın çevresinden şah yanlısı bir şairdir. Kimi şiirlerinden, ayaklanmalara katıldığı, cezalandırıldığı öğreniliyor.Hakkında çıkar...

 • Kul Himmet

  Pir Sultan Abdal yolunda yürüyen bir gizemci halk ozanı Kul Himmet.Kimi araştırmacılar "Kul" sözüne bakılarak, Kul Himmet'in Yeniçerilerden olabileceğini ileri sürüyorlar. Çoğunlukla yaşamıyla ilgili bilgilerin eksikliği dikkati çekiyor. Kimi derlemeciler, son araştırm...

 • Kul Budala

  Halk Ozanı. Mecmualarda cönklerde rastlanan şiirlerine bakılarak Kul Budala'nın 17. yüzyıl halk ozanlarından olduğu sonucuna varılıyor. Yaşamıyla ilgili başkaca bilgi yok. Kimi şiirlerinde "kul budala", kimi şiirlerinde de "budala" takma adını kullanıyor. Alevi...

 • Kul Ahmet

  Aşık Kul Ahmet 1932 yılında Maraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Bozlar Köyünde doğdu. Adı Ahmet'tir soyadı Kartalkanat'tır. Kul Ahmet mahlasıdır. Babası sonra dan Pazarcığın Kantarma Köyüne yerleşen Mehmet Bey'dir. Dedesi yine Pazarcığın aşiret reisi Bilal Ağa'dır. Dedesi...

 • Köroğlu

  Köroğlu'nun, bu ünlü halk yiğidinin, 24 kollu bir destan kahramanının yaşamı da kesinlikle belli değil. Çoğu söylencelere bağlı görünüyor. Kimilerine göre, Köroğlu, 16. yüzyıldaki Celali ayaklanmalarında yer almış bir "eşkiya-kahraman"dır.Kimilerine göre, bir y...

 • Kenan Erzurum

  Hakkında pek fazla bilgi sahibi olmadığımız şairlerimizdendir.Suskunluğun Dili (Birey Yayınları, 2004) isimli bir şiir kitabı mevcuttur.Ek BilgiKenan Erzurum Şiirleri ...

 • Kemter Baba

  aşık kemter sivas'a bağlı emlek bölgesi denilen kızılırmak havzasındandır. emlek bölgesi; aşık veli, agahî, kul sabri, aşık veysel, aşık hüseyin, ali izzet özkan, aşık devranî vb.bir çok ozanın yetiştiği bir bölgedir.kemter baba bu bölgede yetişen ozanların i...

 • Kemal Burkay

  1937 yılında Tunceli'nin Mazgirt İlçesi'nin Kızılkale Köyü'nde doğdu. Babası köy eğitmeniydi. İlkokulu babasının eğitmenlik yaptığı çevre köylerde ve kendi köyünde okudu. 1949 yılında Akçadağ Köy Enstitüsü'ne girdi. Orada ve Diyarbakır-Ergani'de köy enstitüsünü tam...

 • Kazak Abdal

  Yaşamıyla ilgili hemen hiçbir bilgimiz olmayan halk ozanlarımızdan biri de Kazak Abdal'dır. Bir şiirinden asıl adının "Ahmet" olduğunu öğreniyoruz.Bektaşi tarikatından olduğu anlaşılıyor. Şiirlerinde taşlama, yergi gücünün ağır bastığı görülüyor. Usta bir oz...

 • Kayıkçı Kul Mustafa

  17. yüzyıl halk şiirimizin asker ozanlarından biri Kayıkçı Kul Mustafa. Cezayir'den Bağdad'a dek çeşitli beldeler dolaşmış, savaşmış, savaşlara destanlar, yenilgilere, şehitlere ağıtlar düzmüş bir Yeniçeri ozanı. Kayıkçı Kul Mustafa'nın doğum ölüm yıllarını bilemiy...

 • Kaygusuz Vizeli Alaeddin

  Vize'de doğan ve yetişen Kaygusuz Alaeddin, Kanuni döneminde hece vezni ve arı Türkçe ile yazdığı şiirlerle ün yapmıştır. Şiirlerinde Yunus EMRE'nin etkisi açıkça göze çarpar.1563 yılında doğup büyüdüğü ve yetiştiği Vize'de hayata gözlerini yummuştur.Son dönem araşt...

 • Katibi

  Yaşamıyla ilgili çok az bilgimiz olan halk ozanlarımızdan biri de Katibi'dir.Bir şiirindeki "Halin nedir desen Katip Osmana" dizesinden asıl adının "Osman" olduğu anlaşılıyor. Evliya Çelebi'nin "Seyahatnamesi"nde sözü geçen saz ozanlarından. Bu yüzden...

 • Kağızmanlı Hıfzı

  Kağızmanlı Hıfzı (d. 1893, Kağızman - ö. 1918), Türk halk şairi.Küçük yaşta kaval çalmayı öğrenen Kağızmanlı Hıfzı, antolojilerde yayınlanan şiirlerinde gerçekçi bir dil kullanarak, yaşadığı olayları konu edinmiş, Kağızman'ın işgalinde Ruslar tarafından öldür...

 • Kadir Aydemir

  Kadir Aydemir, 13 Eylül 1977'de İstanbul'da doğdu. Fenerbahçe Lisesi mezunu (1995). Üniversitede bir süre işletme okudu, daha sonra halkla ilişkiler eğitimi aldı. İlk şiirleri Şiir Oku dergisinde yayımlandı.Şiirleri ve yazılarıyla daha sonraları pek çok dergide imzasına rastland...

 • Kabasakal Mehmet

  Halk ozanı. Yaşamıyla ilgili ayrıntılı bilgilerimiz yok ama Rumelili olduğu, Köprülülerden Fazıl Mustafa Paşa'nın oğlu Ahmet Paşa'nın ordusunda çalıştığı, böylece Kabasakal Mehmet'e de bir asker-ozan gözüyle bakılabileceği anlaşılıyor.1737'de Niş Kalesi'nin geri alınm...

 • Kaan İnce

  2 Şubat 1970 tarihinde Ankara'da doğdu, 11 Ağustos 1992 yılında İstanbul'da kendi isteğiyle yaşamdan ayrıldı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde okudu.Şiirleri Çağdaş Türk Dili, İzlek, Promete, Yazılı Günler gibi dergilerde yayımlandı....

 • Kemal Unakıtan

  Türkiye Cumhuriyeti'nin 60. hükümetinde de Maliye Bakanlığı görevine getirilen Kemal Unakıtan, 1946 yılında Edirne'de doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Edirne'de tamamlayan Unakıtan, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu.Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı ola...

 • Keçecizade İzzet Molla

  Yaşadığı dönem: 19.yyHayatı:İstanbul'da doğmuş, babasının ölümü üzerine akrabalarının yardımlarıyla öğrenimini tamamlamıştır. Çeşitli devlet görevlerinde bulunduktan sonra Osmanlı-Rus Savaşı aleyhtarı olduğu için sürgüne gönderildiği Sivas'ta ölmüştür.Eserler...

 • Kâmî

  Yaşadığı dönem: 18.yyHayatı:Edirnelidir. Edirneli Efendi ya da Kâmî Efendi diye tanınır. Döneminde oldukça şöhret bulmuş hattâ Nâbî'den sonra döneminin en büyük şairi olarak bilinmiştir. Kaynaklar iyi bir öğrenim gördüğünü, İstanbul'a gelerek o...

 • Kemal Paşazâde (İbn-i Kemâl)

  Yaşadığı dönem: 16.yy - AnadoluKemâl Paşazade (İbn-i Kemal) Edirne'de doğan İbn-i Kemal'in asıl adı Ahmed olup Kemal Paşazâde diye de tanınır. Sanatçının şairliğinin yanı sıra âlimliği de vardır. Çeşitli devlet memuriyetlerinde görev aldıktan sonra şeyh...

 • Kara Fazli

  Yaşadığı dönem: 16.yy - AnadoluHayatı:XVI. yüzyılın mesnevicileri arasında tanınmış bir şairdir. Fazlî'nin yetişmesinde dönemin şairlerinden en çok Zâtî'nin yardımı olmuştur. Zâtî, Fazlî'deki şiir yeteneğini anlayarak onun elinden tutmuş, K...

Site İletişim Bilgisi

Telefon: 0536 686 91 70

URL:http://www.turkcebilgi.org/

Email: [email protected]