Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

Kabasakal Mehmet

Halk ozanı. Yaşamıyla ilgili ayrıntılı bilgilerimiz yok ama Rumelili olduğu, Köprülülerden Fazıl Mustafa Paşa'nın oğlu Ahmet Paşa'nın ordusunda çalıştığı, böylece Kabasakal Mehmet'e de bir asker-ozan gözüyle bakılabileceği anlaşılıyor.

1737'de Niş Kalesi'nin geri alınması üzerine iki destan yazmış. Bu destanlarında Köprülülerden övgüyle söz ediyor.

Kabasakal Mehmet'in 18. yüzyıl halk şiirimizde önemli bir yeri olduğu söylenemez belki. Ancak, aldığımız örnekte görüleceği gibi saygılı bir dille, dönemin genel durumunu, haksızlıkları, bozuklukları dile getirmesi bakımından ilginç sayılabilir.

Ek Bilgi
Kabasakal Mehmet Şiirleri

Facebook Google +1 Tweet

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0