Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

Kadı Burhaneddin

Yaşadığı dönem: 14.yy - Anadolu

Hayatı:
Asıl adı Burhaneddin Ahmed olan şair, 1344 yılında Kayseri'de doğmuştur. Kadı, vezir, atabey ve hükümdar olmuş bir Türk şairi ve âlimidir.

Burhanneddin beş yaşındayken babasından derse başlayarak on dört yaşına kadar Türkçe, Arapça ve Farsçadan başka mantık ve hikmet gibi ilimleri de öğrenmiştir. On dört yaşında babasıyla Mısır'a gitmiş orada fıkıh, usûl, feraiz, hadis, tefsir ve tıp ilimlerini öğrenerek dört mezhebe vâkıf olmuştur. Ayrıca tabiiyat, riyaziyat ve ilâhiyatın usûl ve ilmini görmüştür. On dokuz yaşında hac görevini tamamlamış, yirmi bir yaşında babasının yerine Kayseri'de kadı olmuştur.

1381 yılında sultan olarak Sivas'ta tahta çıkmış, kendi adına hutbe okutmuş, sikke bastırmıştır. On sekiz yıl süren saltanatı fasılasız savaşlar içinde feci bir biçimde sona ermiştir. 1398 yılında Sivas'ta öldürülmüştür.

Edebî Kişiliği
Kadı Burhaneddin çok zekî, pek tedbirci ve basiretli, dikkate değer derecede iş bilen seçkin bir kadı, seçkin bir vezir, âlim, şair ve cesur bir hükümdardır.

Üstün zekâsıyla devrin bütün bilgilerini elde etmiş, kılıç ve kalemi aynı beceri ile kullanmıştır. Harple uğraştığı zamanlarda bile ilimle uğraşmaktan uzak kalmamıştır. Arapça ve farsçayı şiir söyleyecek kadar iyi öğrenmiştir.

Eserlerinde Azeri Türkçesinin bütün özellikleri bulunmasına rağmen dil ve tekniği kusurludur. Kendine özgü içten ve canlı bir üslûbu vardır.

Siyasî ve ilmî şöhreti, şairliğini gölgelemiş olan Kadı Burhanneddin Azeri ve Osmanlı edebiyatlarının gelişiminde etkili olmamıştır.

Eserleri: Dîvân, İksîrü's-sa'adât fî Esrârü'l-ibâdât

Kaynak: SOYSAL, M. Orhan, Eski Türk Edebiyatı Metinleri, Millî Eğitim Basımevi, Ankara, 2002.

Facebook Google +1 Tweet

1 Yorum - Senin Görüşün Nedir?

 1. #1 hainlik temelden gelir
  -
  yasemin osmanoğlu
  -
  06-07-2014 11:38:43 0

  kadı burhanettin bu yılın kpss sorusuydu. bilinsel ve edebi olarak BEŞ KURUŞ ETMEYEN KPSS SINAV SORULARI TAMAMINA YAKINI


  bU YILIN KPSS SORUSUYDU, KSADI BURHANETTİN:
  TARİHE BAKILINCA HAİN OLAN BU ZAT, HERNEDENSE BU DÖNEMDE PEK Bİ AKILLARA NAİL OLMUŞ, SORU OLMUŞ VATANDAŞA SORULMUŞ.
  BE HEY GAFİLLER! SİZKİ TEBAA OLMAYA BİLE LAYIK DEĞİLKEN, NASIL OLURDA , NE CESARETLE MATAH BİRİYMİŞ GİBİ BU VATAN HAİNİ SORU DİYE SORARSINIZ?
  HAYIR, OSMANLIYI ARKADAN VURAN, EKMEĞİNİ YUİYİP, KALLEŞLİK YAPAN HAİN KİM.?DİYE SORU DÜZELTİLEREK SORULMALI.AMA NE DOĞRUYDUKİ BU SINAVDA BU DOĞRU OLSUN.

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0