Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

Asit ve Bazlar - Suyun İyonlaşma Sabiti ve pH

Makale Sayfaları
Asit ve Bazlar
Suda Asit ve Baz Dengeleri
Suyun İyonlaşma Sabiti ve pH
Kuvvetli Asitler ve Kuvvetli Bazların pH
Zayıf Asitler ve Zayıf Bazların  pH
Poliprotik Asitler ve pH
Tampon Çözeltiler
Asit veya Bazların Titrasyon Eğrileri
Zayıf bir Asidin Kuvvetli bir Bazla Titrasyonu
Kuvvetli Asit ve Zayıf Asit Bulunan Bir Çözeltinin Kuvvetli Bazla Titrasyonu

03. Suyun İyonlaşma Sabiti ve pH

Suyun iyonlaşma dengesini aşağıdaki şekilde göstermek mümkündür.

H2O   +   H2Asit ve Bazlar H3O+   +   OH-

Kdenge = ([H3O+] [OH-]) / ([H2O]2

Kdenge . [H2O]2 = [H3O+] [OH-]  = Ksu

25°C da Ksu nın değeri 1,00.10-14 dür. Sıcaklık arttıkça iyonlaşma yüzdesi artacağından Ksu  yükselir. Saf suda hidronyum ve hidroksit iyonu derişimlerinin aynı olacağı kesindir, dolayısıyla

[H3O+] = [OH-]

Ksu = [H3O+]2 = [OH-]2

[OH-] = [H3O+] = (1,00.10-14) 1/2 = 1,00.10-7 M dir.

Sulu ortamda asitlik veya bazlık derecesini pH kavramı ile belirtilir. Ve

pH = -log [H3O+]

pOH = -log [OH-]

şeklinde ifade edilir.

pKsu = -log Ksu

pKa = -log Ka

pKb = -log Kb dir.

25oC da saf suda

pH + pOH = 14

pH değeri 0-7 olan çözeltiler asidik, 7-14 olan çözeltiler ise baziktir.

Facebook Google +1 Tweet

2 Yorum - Senin Görüşün Nedir?

 1. #1 asit ve bazlar
  -
  muttalip
  -
  05-04-2012 09:18:37 0

  Kuvvetli asit ve bazların tamamını verseniz çok makbule geçer.

 2. #2 ahajjjjjj
  -
  asiman
  -
  22-11-2013 18:24:26 0

  ne olar quvvetli ve zeif tursular hansilardi bilen var

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0

Site İletişim Bilgisi

Telefon: 0536 686 91 70

URL:http://www.turkcebilgi.org/

Email: [email protected]