Türkçe Bilgi , Ansiklopedi, Sözlük

Asit ve Bazlar - Asit veya Bazların Titrasyon Eğrileri

Makale Sayfaları
Asit ve Bazlar
Suda Asit ve Baz Dengeleri
Suyun İyonlaşma Sabiti ve pH
Kuvvetli Asitler ve Kuvvetli Bazların pH
Zayıf Asitler ve Zayıf Bazların  pH
Poliprotik Asitler ve pH
Tampon Çözeltiler
Asit veya Bazların Titrasyon Eğrileri
Zayıf bir Asidin Kuvvetli bir Bazla Titrasyonu
Kuvvetli Asit ve Zayıf Asit Bulunan Bir Çözeltinin Kuvvetli Bazla Titrasyonu

04. Asit veya Bazların Titrasyon Eğrileri

04.01. Kuvvetli Bir Asidin Kuvvetli Bir Bazla Titrasyonu

Asit baz titrasyonlarında hesaplanması gereken dört temel nokta vardır.
 
 1. Başlangıç pH sı
 2. Eşdeğerlik noktasından önceki hesaplamalar
 3. Eşdeğerlik noktasindaki hesaplamar
 4. Eşdeğerlik noktasından sonraki hesaplamalar
Örnek
100 mL  0,025 M HCl asidin 0,050 M NaOH ile titrasyonu sonucunda oluşacak titrasyon eğrisinin çizilmesi
Başlangıçta asit üzerine hiç baz eklenmediği zaman ortamın pH'sı direk asidin pH'sına eşittir.

pH = -log[H3O+]

pH =-log 0,025

pH = 1,60

25 mL NaOH eklendiği zaman (Eşdeğerlik noktasından önce)
Asit üzerine baz eklendiğinde, eklenen baz asidin bir kısmını nötralleştirecektir. Böylelikle ortamdaki asit derişimi azalacaktır. Kalan asidin derişimide direk ortamın pH'sına eşit olacaktır.

Diğer dikkat edilmesi gereken konu ise çözeltinin son hacminin değiştiğidir. Bunun için asidin mol sayısı bulunarak (M x V) toplam hacme (L) bölünerek son derişim bulunur.

[HCl] = (0,1 x 0,025 �0,025 x 0,050) / 0,1+0,025

[HCl] = 0,01

pH = -log 0,01

pH = 2

50 mL NaOH eklendiği zaman (Eşdeğerlik noktasında)

[HCl] = (0,1 x 0,025 �0,050 x 0,050) / 0,1+0,050

[HCl] = 0

Buda asit baz konsantrasyonlarının o anda eşit olduğunu gösterir. Ortam nötrdür.

Ksu= [H3O+] x [OH-]

[H3O+] = √  Ks

[H3O+] = √  1x10-14

[H3O+] = 1x10-7

pH = 7

75 mL NaOH eklendiği zaman (Eşdeğerlik noktasından sonra)

Eklenen baz miktarı, asit miktarından fazla olduğu için ortamdaki bütün asidi nötrleştirir ve ortamda sadece baz kalır.

[NaOH] = (0,075 x 0,050 �0,10 x 0,025) / 0,1+0,075

[NaOH] = 0,0071

pOH = -log7,1x10-3

pOH = 2,15

pH = 14,00- 2,15 =11.85

Asit ve Bazlar 

Aynı mantık ve kurallar kuvvetli bir bazın kuvvetli bir asitle titrasyonunda da geçerlidir. Sadece başlangıçta ortam bazik olacak ve asit eklendikçe ortamdaki bazın derişimi eklenen asit kadar azalacak

Facebook Google +1 Tweet

2 Yorum - Senin Görüşün Nedir?

 1. #1 asit ve bazlar
  -
  muttalip
  -
  05-04-2012 09:18:37 0

  Kuvvetli asit ve bazların tamamını verseniz çok makbule geçer.

 2. #2 ahajjjjjj
  -
  asiman
  -
  22-11-2013 18:24:26 0

  ne olar quvvetli ve zeif tursular hansilardi bilen var

Görüşün Nedir?

Karakter Sayacı:
0